LIST: od Phm. Magdaleny Fudała-Janc, HR Komendantki Rajdu Meksyk 2023 ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej


Dyrektor naszego muzeum dr Tadeusz Skoczek otrzymał list od Phm. Magdaleny Fudała-Janc, HR Komendantki Rajdu Meksyk 2023 ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. List informuje o zakończeniu obchodów 80. rocznicy Akcji pod Arsenałem, która odbyła się 26 marca 1943 roku w sercu Warszawy. List wymienia bohaterów Szarych Szeregów, takich jak phm. Jan Bytnar “Rudy”, Zośka i Alek,…... czytaj dalej →

List od Przewodniczącej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Dyrektor dr Tadeusz Skoczek otrzymał list od Jadwigi Zakrzewskiej, Przewodniczącej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w którym wyraża ona podziękowania za umożliwienie zorganizowania posiedzenia Komisji w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie. Nasze muzeum jest miejscem, w którym zgromadzone są cenne eksponaty i dokumenty związane z historią Polski, a w szczególności z okresem walki o niepodległość…... czytaj dalej →

LIST: od ks. prof. dr. hab Henryka Skorowskiego


Dyrektor Tadeusz Skoczek otrzymał list od ks. prof. dr. hab Henryka Skorowskiego, koordynatora Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Henryk Skorowski jest stałym współpracownikiem redakcji naszego wydawnictwa – Kwartalnika Kresowego. Poniżej publikujemy treść listu.... czytaj dalej →

Dziękujemy za życzenia…


Otrzymaliśmy list z życzeniami świątecznymi od ks. prof. Henryka Skorowskiego, koordynatora Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.... czytaj dalej →