Wręczono nagrody w konkursie KRESOWE PORTRETY


Wręczono nagrody w konkursie KRESOWE PORTRETY

 

W środę 12 czerwca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu odbyło się wręczenie nagród w konkursie Kresowe Portrety przeprowadzonym w roku szkolnym 2017/2018. Inicjatorem przedsięwzięcia na terenie Powiatu Oświęcimskiego był Klub „Samborzan” Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w Oświęcimiu.

Konkurs organizowany corocznie pod patronatem Muzeum Niepodległości w Warszawie, Starosty Oświęcimskiego oraz Prezydenta Miasta Oświęcimia, skierowany był do uczniów szkół i studentów. Celem konkursu jest przybliżenie i udokumentowanie życia osób związanych z przedwojennymi Kresami Wschodnimi II Rzeczpospolitej Polskiej, okresem II wojny światowej oraz ich losami powojennymi.

Nagrodę Muzeum Niepodległości w Warszawie otrzymała Zofia Kowalik ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Oświęcimiu, za prace „Wileńszczyzna ojczyzna moich przodków” pisaną pod opieką p. Arkadiusza Kowalika. Wręczenia nagrody dokonał p. Krzysztof Bąkała, pracownik Muzeum Niepodległości w Warszawie, sprawujący opiekę nad konkursem KRESOWE PORTRETY.

Nagrodę Starosty Oświęcimskiego otrzymała Julia Kudzin, ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu, za pracę „Wywiad z babcią Grażyną Borkowską” pisaną pod opieką p. Renaty Stoch.

Natomiast nagrodę Prezydenta Miasta Oświęcim otrzymały Nikol Linder i Klaudia Madeja, z Technikum Logistycznego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Andrychowie, za pracę „Kresy Wschodnie” – wywiad z panią Ewą Strutyńską” pisana pod opieką p. Herminy Dudziak.

Nagrody Klubu „Samborzan” Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w Oświęcimiu otrzymali: Natalia Podbiał za pracę „Okruchy Pamięci” z Powiatowegoy Zespół nr 4 Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Oświęcimiu (opiekun: p.Lucyna Benio) oraz Arsen Semczyszyn ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Klementyny Tańskiej – Hoffmanowej w Oświęcimiu, za pracę „Kresowe Portrety” (opiekun: Magdalena Soszka).

Wręczenia nagród laureatom konkursu dokonali Zbigniew Starzec, Starosta Oświęcimski, Maria Pędrak zastępca Prezydenta Miasta Oświęcimia oraz prezes Zarządu Klubu Samborzan – Włodzimierz Paluch.
Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele instytucji i organizacji złożyli gratulacje laureatkom Konkursu oraz wspólnie podkreślali jak ważne znaczenie dla zachowania pamięci o losach Polaków mają takie działania jak konkurs KRESOWE PORTETY.

Źródło:

http://edukacja.powiat.oswiecim.pl/news/772/167/Wr%C4%99czono-nagrody-w-konkursie-KRESOWE-PORTRETY-/d,news-detail.html

Film źródło:

http://dom2novost.ru/watch/6u0XYG0WC8g