Gra miejska “Drogi Polski do niepodległości”


Gra miejska

Drogi Polski do niepodległości

„Naród, który nie sza­nuje swej przeszłości nie zasługu­je na sza­cunek te­raźniej­szości i nie ma pra­wa do przyszłości”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

 Organizatorzy

Organizatorami gry miejskiej ,,Drogi Polski do niepodległości” (zwanej dalej „Grą”), rozgrywanej 14 kwietnia 2018 r. w Warszawie jest Muzeum Niepodległości z siedzibą al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa z tymczasową siedzibą przy ul. Skazańców 25.oraz Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza w Warszawie

 

Uczestnicy

 1. W Grze mogą brać udział  dzieci, młodzież wraz z opiekunami, osoby dorosłe –  podzieleni na drużyny do 5 osób w grupie (zwani dalej Uczestnikami).
 2. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest obecność opiekuna dorosłego (nauczyciela lub rodzica). Opiekun jest traktowany jako członek drużyny i  może brać udział w rozwiązywaniu zadań grupy.
 3. Zgłoszenia prosimy przesyłać na emaila : m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl

 

Miejsce i termin

 1. Warszawa, 14 kwietnia 2018 r., zbiórka w  sali kinowej Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, ul. Skazańców 25: o godz. 11.00  Prosimy aby grupy przychodziły w wyznaczonej kolejności.
 2.  Zakończenie gry terenowej w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej  o godz. 15.00. 

 

Zasady Gry

 1. Gra zostanie przeprowadzona w sobotę 14 kwietnia 2018 r. w godz. 11-15 na terenie Warszawy – Śródmieście i Warszawy – Żoliborz
 2. Celem uczestników Gry jest przejście całej trasy i rozwiązanie podanych zadań.
 3. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja Drużyny liczącej do 5 osób.
 4. Każda z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w wydarzeniu.
 5. Podczas Gry każdy Zespół musi posiadać sprawnie działający telefon komórkowy, za pośrednictwem którego będzie mógł (w razie konieczności) skontaktować się z Organizatorami.
 6. Zgłoszenia do Gry przyjmowane są do 12 kwietnia 2018 r. wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej (m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl ). Liczy się kolejność zgłoszeń (max. 80 osób).
 7. Podczas Gry każda Drużyna otrzyma Kartę Uczestnika Gry.
 8. Po zakończeniu wydarzenia Drużyny zobowiązane są niezwłocznie udać się do Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
 9. Podczas Gry Drużyny będą wykonywać zadania zawarte w karcie gry.
 10. Gra toczy się w  ruchu miejskim i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
 11. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze uczestnik wyraża zgodę na: wzięcie udziału w rozgrywce na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883). 

 

Wyłanianie zwycięzców

 1. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w drodze losowania w Muzeum Niepodległości w Warszawie
 1. Ogłoszenie wyników gry miejskiej i wręczenie nagród nastąpi 14 kwietnia 2018 r. o godz. 15.00 w Sali kinowej Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, u Skazańców 25.

 

Nagrody

 1. Dla pierwszych 3 zwycięskich drużyn przewidziano nagrody,  dla pozostałych Drużyn dyplomy za udział w spotkaniu.
 2. Fundatorem nagród dla laureatów konkursu jest Muzeum Niepodległości w Warszawie.

 

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin znajduje się do wglądu w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej z siedzibą ul. Skazańców 25 w Warszawie i  Szkole Podstawowej nr 88 im. Gabriela Narutowicza w Warszawie a także na stronie internetowej obu  instytucji.
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.