“Z orłem białym przez wieki. Symbol władców państwa i narodu”


Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci  pt. „Z orłem białym przez wieki. Symbol władców państwa i narodu”

 

Uwaga!

Ze względu na bardzo dużą ilość nadesłanych prac na konkurs, finał odbędzie się 30 listopada 2015 r. o godz. 12.00

(Przesunięcie finału konkursu z 23 listopada na 30 listopada) 

 

  1. Organizator konkursu:

Muzeum Niepodległości w Warszawie.

  1. Cel konkursu:

1) Rozwijanie wśród dzieci zainteresowania historią polskich symboli narodowych.

2) Popularyzacja wśród dzieci różnorodnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi.

3) Zmotywowanie uczniów do rozwijania swoich pasji  historycznych i artystycznych.

III. Zasady uczestnictwa:

1) Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z terenu całego kraju

2) Technika prac dowolna – plakat, format – A-3.

3) Do konkursu zatwierdzone zostaną tylko prace indywidualne.

4) Prace powinny posiadać na odwrocie imię i nazwisko, wiek, klasę oraz miejsce zamieszkania lub nazwę i adres szkoły (wypełnione elektroniczne, drukowanymi literami).

5) Prace należy dostarczyć do 16.11.2015 r. na adres Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa.

Uwaga!

Ze względu na bardzo dużą ilość nadesłanych prac na konkurs, finał odbędzie się 30 listopada 2015 r. o godz. 12.00

(Przesunięcie finału konkursu z 23 listopada na 30 listopada) 

6) O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja konkursowa.

7) Komisję powołuje organizator konkursu.

8) Uczestnicy konkursu podzieleni zostaną na poszczególne kategorie wiekowe :

  1. a) przedszkolaki,
  2. b) uczniowie klas I – III
  3. c) uczniowie klas IV – VI

 

 

  1. Kryteria oceny pracy:

1) Zgodność z tematem.

2) Interpretacja własna tematu.

3) Walory artystyczne.

4) Kompozycja.

  1. Nagrody dla laureatów.

1) W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane I, II, III miejsce.

2) Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy uznania

 

Wyniki konkursu:

http://archiwum.muzeum-niepodleglosci.pl/aktualnosci/z-orlem-bialym-przez-wieki-wyniki-konkursu/