Projekt RODZINNA NIEDZIELA


Przygotowany przez nas projekt ma na celu:

• promowanie Muzeum wśród mieszkańców Warszawy,

• popularyzację wiedzy historycznej,

• rozwijanie zainteresowań historycznych wśród najmłodszych, ale przede wszystkim jest podpowiedzią dla rodziców:

• jak i gdzie spędzić wolny czas w gronie rodzinnym,

• jak spędzić niedzielę w sposób twórczy,

• jak zaspokajać naturalną ciekawość dziecka,

• jak rozwijać jego zainteresowania,

• co zaproponować dziecku zamiast telewizji i komputera.

Projekt skierowany jest do rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasa 0-3 szkoły podstawowej).

Pierwsza Rodzinna Niedziela w Muzeum – 19 lutego godz. 11.00 lub 13.00 (do wyboru). Potem kolejno: 18 marca, 15 kwietnia, 20 maja oraz 17 czerwca.

Podczas Rodzinnej Niedzieli w Muzeum planujemy zwiedzanie wystaw z przewodnikiem. Będzie wtedy okazja do poznania ciekawych eksponatów na wystawach stałych, do zwiedzenia ekspozycji czasowych, do wspólnej twórczej zabawy. Uczestnikom spotkań zaproponujemy też wysłuchanie miniprelekcji tematycznej wzbogaconej prezentacją multimedialną, dostosowanej do poziomu wiekowego dzieci uczestniczących w spotkaniu.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Na uczestników spotkania czekają zadania, których rozwiązywanie zaangażuje całą rodzinę. Zadania będą przygotowywane na każde spotkanie tak, aby uwzględniały aktualne wystawy czasowe prezentowane w Muzeum. Karty odpowiedzi zostaną skrupulatnie sprawdzone, autorzy poprawnych odpowiedzi zostaną zaproszeni na podsumowanie projektu w dniu 17 czerwca, na najwytrwalszych i najdociekliwszych badaczy historii będą czekały nagrody.

Projekt będziemy kontynuować w II półroczu 2012 roku.

Zapisy przyjmuje i wszelkich informacji na temat Rodzinnej Niedzieli w Muzeum udziela autorka i koordynatorka projektu:

dr Jolanta Załęczny

edukacja@muzeumniepodleglosci.art.pl

tel. 22 827 96 43.

 

Z satysfakcją informuję, że nasz projekt Rodzinna
Niedziela w Muzeum Niepodległości znalazł sie w gronie nominowanych w
konkursie SŁONECZNIKI 2012.

 Pełną listę nominowanych inicjatyw można znaleźć tutaj:
http://sloneczniki.czasdzieci.pl/ankieta-warszawa-2012.php
Warto  na nas zagłosować! Dziękujemy za każdy głos!

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

 

2013 rok

 

Tak bawiliśmy się 20 stycznia 2013 roku.