Lekcje Muzealne


Lekcje muzealne w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów


Przedszkola


Ekspozycja stała : Z Orłem Białym przez Wieki


1. Poznajemy muzeum
Zajęcia są przeznaczone dla dzieci odwiedzających muzeum po raz pierwszy, służą poznaniu obiektu, ale są też samodzielnym sposobem „odkrywania” muzeum.2. Moja przygoda z historią – opowieść o Baśce Murmańskiej i o Wojtku, który był z żołnierzami za pan brat
Zajęcia przeznaczone dla młodszych dzieci, mają na celu zainteresować przeszłością. W wersji zbeletryzowanej ukazują losy białej niedźwiedzicy, która z wojskiem przybyła z Murmańska do Modlina.

Podczas zajęć dzieci poznają przygody niedźwiedzia Wojtka, który był żołnierzem Armii gen. Andersa i przemierzył z nią szklak bojowy. Miś stał się bohaterem książek i filmów.3. Orzeł biały dla początkujących
W oparciu o wizerunki orła dzieci prześledzą zmiany w jego wyglądzie uwarunkowane okolicznościami historycznymi. Poznają wydarzenia z historii Polski, podczas których orzeł towarzyszył Polakom, podnosił na duchu i wiódł do zwycięstwa.


Szkoły podstawowe


Ekspozycja stała : Z Orłem Białym przez Wieki


1. Orzeł biały dla początkujących
W oparciu o wizerunki orła dzieci prześledzą zmiany w jego wyglądzie uwarunkowane okolicznościami historycznymi. Poznają wydarzenia z historii Polski, podczas których orzeł towarzyszył Polakom, podnosił na duchu i wiódł do zwycięstwa.


2. Moda na patriotyzm. Herb symbolem państwa
Lekcja jest przystępną formą przybliżenia dzieciom tematyki symboli narodowych. Poprzez analizę tarcz herbowych przybliżana jest wiedza o historii kraju i dynastii, a przygotowanie własnego herbu motywuje do analizy swoich mocnych stron.3. Moja przygoda z historią. Z władcami za pan brat
Zajęcia mają na celu pokazanie panowania władców w sposób przystępny i zrozumiały dla dziecka. W trakcie lekcji uczniowie poznają sylwetki panujących, analizują ich dokonania, próbują je ocenić.4. Podróże w czasie i przestrzeni. Na tropie Orła Białego i jego rycerzy
Zajęcia polegają na zaprezentowaniu wybranych wydarzeń historycznych, stworzeniu sytuacji, w której uczeń wczuwa się w rolę uczestników zdarzeń.


5. Moja przygoda z historią. Śledztwo w sprawie orła białego
Uczniowie poznają  ciekawe i niekiedy zaskakujące przemiany wizerunków herbowych z orłem białym, które dokumentowały związki pomiędzy rodami panującymi w Polsce i w innych państwach europejskich. Podczas warsztatów będą miały okazję zastanowić się, dlaczego herb danej rodziny posiada taki, a nie inny wizerunek.


6. Historia Polski w pigułce.
Lekcja może uwzględniać różne aspekty naszej historii: Symbole państwowe; Na tropie książąt, dam i rycerzy; Pod polskimi sztandarami – o rycerzach, żołnierzach i wodzach; W okresie polskich powstań narodowych; Pod znakiem orła; Walka o niepodległość i granice.


7. Mazurek Dąbrowskiego ,,hit” nieśmiertelny
Na zajęciach uczniowie poznają historię  najbardziejrozpoznawalnej  pieśni patriotycznej, która stała się  w 1927 roku hymnem państwowyRzeczypospolitej Polskiej


8. W poszukiwaniu źródeł. Warsztat małego historyka
Kim jest historyk? Co potrafi odczytać z tajemniczych średniowiecznych kronik, a co z barokowego herbu królewskiego? W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z metodami pracy historyka i sami zmierzą się z tekstami źródłowymi na wystawie „Z Orłem Białym przez wieki”.


Ekspozycja stała : Polonia Restituta. Polskie drogi do niepodległości


1. Moda na patriotyzm. Czy bycie patriotą to wyłącznie męskie zajęcie?
Zajęcia są formą ukazania różnych postaci zaangażowanych w działalność patriotyczną, ze szczególnym podkreśleniem aktywności kobiet zaangażowanych w ważne wydarzenia z historii Polski. Uzupełnieniem toku narracji jest zobrazowanie patriotyzmu kobiet przykładami biżuterii patriotycznej.


2. Moda na patriotyzm. Czy w dobie sms-ów i e-maili pocztówka jest trendy?
W trakcie spotkania uczniowie poznają historię i walory pocztówek. W oparciu o przykłady ze zbiorów Muzeum przeanalizowane zostaną różne symbole używane przez autorów pocztówek oraz ich patriotyczny charakter.


3. Ojczyzna na pięciolinii
Śpiewane przed bitwą, w obcej ziemi, w marszu, w niewoli, w podziemiu, pod ryzykiem kary śmierci, w trakcie demonstracji. Hymny, pieśni, i piosenki od zawsze towarzyszyły naszym przodkom w momentach największych uniesień, ale także w codziennej prozie. W ramach lekcji uczniowie poznają najważniejsze polskie pieśni i piosenki patriotyczne.


4. Od ucznia do legionisty
W czasie zajęć uczestnicy poznają historię i losy żołnierzy Legionów Polskich pod dowództwem brygadiera Piłsudskiego. Wśród nich było wielu młodych chłopców, gimnazjalistów, którzy ochoczo zaciągali się, by walczył o niepodległość, choć… niektórzy, jak 16-letni Leopold Okulicki, musieli w tym celu uciekać z domu przez okno. Lekcja odbywa się w oparciu o wystawę czasową „Epopeja legionowa”.


5. Ignacy Jan Paderewski, artysta i polityk
Tematem zajęć jest zaprezentowanie uczniom postaci  Ignacego Jana Paderewskiego, muzyka i kompozytora a także premiera i ministra spraw zagranicznych, który w czasie pierwszej wojny światowej zajmował się działalnością polityczną, artystyczną i filantropijną.


6.Józef Piłsudski, rewolucjonista, brygadier i marszałek
Tematem zajęć jest zaprezentowanie uczniom postaci Józefa Piłsudskiego oraz  jego wkładu w tworzenie niepodległego państwa polskiego. Uczeń pozna okoliczności odzyskania niepodległości i trudności pierwszych lat wolności


Ekspozycja stała : Kresy i bezkresy w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie


1.Śladami Kresowych twierdz i zamków
Zajęcia mają na celu poznanie niezwykłych dziejów zamków i twierdz Rzeczypospolitej m.in. Chocimia, Okopów Świętej Trójcy i Kamieńca Podolskiego a także wydarzeń i osób z nimi związanych. Podczas zajęć młodzież dowie się m. in. o Chocimiu, jednym z ważniejszych punktów  strategicznych  ziem  polskich  w  XVII  w.  i  Okopów  Świętej  Trójcy nazwanych

,,Kresową strażnicą Rzeczypospolitej”, a także Kamieńcu Podolskim, położonym na owalnym płaskowyżu nieopodal rzeki Smotrycz, między środkowym biegiem Dniestru, a Bohem. Historyczna stolica Podola przyciąga dziś uwagę turystów nie tylko ze względu na walory krajobrazowe ale historyczne. Lekcje muzealne przeznaczone będą głównie do młodzieży w wieku 12-18 lat. Możliwe jest również przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z uniwersytetami trzeciego wieku.


2.Jak żyli nasi przodkowie na Kresach Wschodnich
Lekcja , która w sposób przestępny i ciekawy pragnie uchwycić fenomen Krzemieńca. Podczas zajęć młodzieży dowie się o roli Krzemieńca wśród polskich miast kresowych, pozna klimat życia codziennego różnych grup środowiskowych a także ukaże sylwetki osób zasłużonych dla Krzemieńca, które zdecydowały, że miasto zachowało szczytne miano ,,Aten Wołyńskich”. Młodzież dowie się także skąd pochodzi nazwa Krzemieniec, usłyszy legendy związane z miastem, pozna piękno zabytkowej architektury a także wojenne jego losy.


Szkoły ponadpodstawowe


Ekspozycja stała : Z Orłem Białym przez Wieki


1. Moja przygoda z historią. Śledztwo w sprawie orła białego
Uczniowie poznają  ciekawe i niekiedy zaskakujące przemiany wizerunków herbowych z orłem białym, które dokumentowały związki pomiędzy rodami panującymi w Polsce i w innych państwach europejskich. Podczas warsztatów będą miały okazję zastanowić się, dlaczego herb danej rodziny posiada taki, a nie inny wizerunek.


2. Mazurek Dąbrowskiego ,,hit” nieśmiertelny
Na zajęciach uczniowie poznają historię  najbardziej rozpoznawalnej  pieśni patriotycznej, która stała się  w 1927 roku hymnem państwowyRzeczypospolitej Polskiej


3. W poszukiwaniu źródeł. Warsztat młodego historyka
Kim jest historyk? Co potrafi odczytać z tajemniczych średniowiecznych kronik, a co z barokowego herbu królewskiego? W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z metodami pracy historyka i sami zmierzą się z tekstami źródłowymi na wystawie „Z Orłem Białym przez wieki”.

Ekspozycja stała : Polonia Restituta. Polskie drogi do niepodległości


1. Historia Polski w pigułce
Zajęcia są formą powtórzenia lub uporządkowania wiedzy historycznej, mogą być przeglądem ważniejszych wydarzeń z przeszłości lub omówieniem wybranych aspektów: Pod polskimi sztandarami – o rycerzach, żołnierzach i wodzach; W okresie polskich powstań narodowych; Pod znakiem orła; Walka o niepodległość i granice..

W maju proponujemy ponadto zajęcia okolicznościowe zatytułowane: Historia Polski w pigułce: Wiwat Maj, 3 Maj !


2. „To dlatego Polska żyje, że narodzie żyjesz ty”
Zajęcia mające na celu ukazanie postaw Polaków walczących o niepodległość w okresie zaborów oraz podczas wojen (uwzględniają walkę zbrojną, rolę kultury, oświaty, nauki, religii). Uczniowie poznają utwory literackie oraz dzieła malarskie kształtujące postawy patriotyczne na przestrzeni dziejów. Lekcja łączy wiedzę historyczną z literaturą i sztuką, może stanowić formę powtórki materiału.


3. Polskie drogi do niepodległości 
Lekcja jest próba przybliżenia uczniom okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości oraz postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i ich wkładu w tworzenie niepodległego państwa
polskiego. Uczeń pozna też trudności pierwszych lat istnienia II RP.


4. Od ucznia do legionisty
W czasie zajęć uczestnicy poznają historię i losy żołnierzy Legionów Polskich pod dowództwem brygadiera Piłsudskiego. Wśród nich było wielu młodych chłopców, gimnazjalistów, którzy ochoczo zaciągali się, by walczył o niepodległość, choć… niektórzy, jak 16-letni Leopold Okulicki, musieli w tym celu uciekać z domu przez okno.


5. Ignacy Jan Paderewski, artysta i polityk
Tematem zajęć jest zaprezentowanie uczniom postaci  Ignacego Jana Paderewskiego, muzyka i kompozytora a także premiera i ministra spraw zagranicznych, który w czasie pierwszej wojny światowej zajmował się działalnością polityczną, artystyczną i filantropijną.


6. Józef Piłsudski, rewolucjonista, brygadier i marszałek
Tematem zajęć jest zaprezentowanie uczniom postaci Józefa Piłsudskiego oraz  jego wkładu w tworzenie niepodległego państwa polskiego. Uczeń pozna okoliczności odzyskania niepodległości i trudności pierwszych lat wolności.


7. Moda na patriotyzm. Zapamiętajcie rok trzydziesty !
W czasie lekcji uczeń poznaje , przyczyny, przebieg i skutki  powstania listopadowego, a także bohaterów, którzy poświęcili swoje życie na ołtarzu ojczyzny. Wśród nich byli nie tylko mężczyźni.


8. Moda na patriotyzm. Czy bycie patriotą to wyłącznie męskie zajęcie?
Zajęcia są formą ukazania różnych postaci zaangażowanych w działalność patriotyczną, ze szczególnym podkreśleniem aktywności kobiet zaangażowanych w ważne wydarzenia z historii Polski. Uzupełnieniem toku narracji jest zobrazowanie patriotyzmu kobiet przykładami biżuterii patriotycznej.


9. Moda na patriotyzm. Czy w dobie sms-ów i e-maili pocztówka jest trendy? 
W trakcie spotkania uczniowie poznają historię i walory pocztówek. W oparciu o przykłady ze zbiorów Muzeum przeanalizowane zostaną różne symbole używane przez autorów pocztówek oraz ich patriotyczny charakter.


10. Moda na patriotyzm. Powstańcze historie
to tytuł najnowszego spotkania  przygotowanego przez pracowników Działu Edukacji i Promocji MN. Będzie to okazja do poznania   niezwykłej historii  Polaków walczących o niepodległość w XIX i XX w.


11. Romuald Traugutt, dyktator powstania styczniowego
W czasie zajęć uczeń pozna niezwykłe życie ostatniego dyktatora powstania styczniowego, jego młodzieńcze fascynacje matematyką, malarstwem i historią po tragiczny finał, śmierć na stokach Cytadeli Warszawskiej tuż po zakończeniu powstania styczniowego.


Ekspozycja stała : Kresy i bezkresy w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie


1.Nostalgia Kresów
Zajęcia mają na celu przybliżenie uczestnikom dziedzictwa Kresów Wschodnich tym jego ogromnego znaczenia w dziejach Polski. Poprzez opowieść o miastach poznawać będzie można historię, wielokulturowość i bogate, wielowiekowe tradycje powstałe na tych terenach, jak też przypomnienie słynnych postaci pochodzących z Kresów. Ciekawym elementem lekcji będzie specjalnie stworzona prezentacja multimedialna oraz nagrane fragmenty wspomnień.


2.Śladami Kresowych twierdz i zamków
Zajęcia mają na celu poznanie niezwykłych dziejów zamków i twierdz Rzeczypospolitej m.in. Chocimia, Okopów Świętej Trójcy i Kamieńca Podolskiego a także wydarzeń i osób z nimi związanych. Podczas zajęć młodzież dowie się m. in. o Chocimiu, jednym z ważniejszych punktów  strategicznych  ziem  polskich  w  XVII  w.  i  Okopów  Świętej  Trójcy nazwanych


,,Kresową strażnicą Rzeczypospolitej”, a także Kamieńcu Podolskim, położonym na owalnym płaskowyżu nieopodal rzeki Smotrycz, między środkowym biegiem Dniestru, a Bohem. Historyczna stolica Podola przyciąga dziś uwagę turystów nie tylko ze względu na walory krajobrazowe ale historyczne. Lekcje muzealne przeznaczone będą głównie do młodzieży w wieku 12-18 lat. Możliwe jest również przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z uniwersytetami trzeciego wieku.

3.Jak żyli nasi przodkowie na Kresach Wschodnich
Lekcja , która w sposób przestępny i ciekawy pragnie uchwycić fenomen Krzemieńca. Podczas zajęć młodzieży dowie się o roli Krzemieńca wśród polskich miast kresowych, pozna klimat życia codziennego różnych grup środowiskowych a także ukaże sylwetki osób zasłużonych dla Krzemieńca, które zdecydowały, że miasto zachowało szczytne miano ,,Aten Wołyńskich”. Młodzież dowie się także skąd pochodzi nazwa Krzemieniec, usłyszy legendy związane z miastem, pozna piękno zabytkowej architektury a także wojenne jego losy.


Wystawa stała: Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów


Szkoła podstawowa


1.Światło i mrok w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów
Lekcja muzealna będzie dotyczyć historii plafonu ,,Światło i ciemność” autorstwa Henryka Siemiradzkiego wybitnego malarza związanego z akademizmem. O symbolice postaci na nim przedstawionych, a także początkach powstania dzieła sztuki, które uległo zniszczeniu podczas II wojny swiatowej będzie można dowiedzieć się na zajęciach edukacyjnych prowadzonych  w Muzeum Niepodległości w Warszawie.


2. Dzieje pewnej rezydencji. Historia Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów dla najmłodszych  
Historia Pałacu Przebendowskich /Radziwiłłów opowiedziana od 1728 roku  aż po lata 90- te XX-. Zajęcia edukacyjne  będą opowiadać o życiu jej mieszkańców na tle trudnej historii Warszawy.


Istnieje możliwość przygotowania innych tematów zajęć na zamówienie szkoły czy nauczyciela.


Prosimy pamiętać, że:

maksymalna liczba osób w grupie to 25-26
nie należy łączyć klas z różnych poziomów
na zajęcia należy przychodzić punktualnie
w przypadku rezygnacji należy poinformować o tym muzeum
okrycia wierzchnie oraz wszelkie torby i plecaki należy zostawić w szatni
muzeum nie przyjmuje grup nie zgłoszonych wcześniej

Koszt lekcji:
5 zł –  bilet ulgowy + 100 złotych lekcja, opiekunowie wstęp wolny Zamówienia lekcji muzealnych przyjmuje Dział Edukacji Muzeum Niepodległości
pod nr. tel. 22 827 96 43, e-mail: m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl