Lekcja muzealne w Pałacu – tematy i sposób rezerwacji


Program edukacyjny

PAŁAC PRZEBENDOWSKICH / RADZIWIŁŁÓW

Oferta lekcji muzealnych

Przedszkola

1. Poznajemy muzeum

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci odwiedzających muzeum po raz pierwszy, służą poznaniu obiektu, ale są też samodzielnym sposobem „odkrywania” muzeum.

2. Moja przygoda z historią – opowieść o Baśce Murmańskiej

Zajęcia przeznaczone dla młodszych dzieci, mają na celu zainteresować przeszłością. W wersji zbeletryzowanej ukazują losy białej niedźwiedzicy, która z wojskiem przybyła z Murmańska do Modlina.

3. Moja przygoda z historią – O Wojtku, który z żołnierzami był za pan brat

Podczas zajęć dzieci poznają przygody niedźwiedzia Wojtka, który był żołnierzem Armii gen. Andersa i przemierzył z nią szklak bojowy. Miś stał się bohaterem książek i filmów.

4. Orzeł biały dla początkujących

W oparciu o wizerunki orła dzieci prześledzą zmiany w jego wyglądzie uwarunkowane okolicznościami historycznymi. Poznają wydarzenia z historii Polski, podczas których orzeł towarzyszył Polakom, podnosił na duchu i wiódł do zwycięstwa.

Istnieje możliwość przygotowania innych tematów zajęć na zamówienie placówki przedszkolnej.

Szkoły podstawowe

1. Poznajemy muzeum (dla uczniów klas 0-1)

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci odwiedzających muzeum po raz pierwszy, służą poznaniu obiektu, ale są też samodzielnym sposobem „odkrywania” muzeum.

2. Moja przygoda z historią – opowieść o Baśce Murmańskiej (dla uczniów klas 0-1)

Zajęcia przeznaczone dla młodszych dzieci, mają na celu zainteresować przeszłością. W wersji zbeletryzowanej ukazują losy białej niedźwiedzicy, która z wojskiem przybyła z Murmańska do Modlina.

3. Moja przygoda z historią – O Wojtku, który z żołnierzami był za pan brat (dla uczniów klas 0-1)

Podczas zajęć dzieci poznają przygody niedźwiedzia Wojtka, który był żołnierzem Armii gen. Andersa i przemierzył z nią szklak bojowy. Miś stał się bohaterem książek i filmów.

4. Orzeł biały dla początkujących (dla uczniów klas 0-1)

W oparciu o wizerunki orła dzieci prześledzą zmiany w jego wyglądzie uwarunkowane okolicznościami historycznymi. Poznają wydarzenia z historii Polski, podczas których orzeł towarzyszył Polakom, podnosił na duchu i wiódł do zwycięstwa.

5. Moda na patriotyzm. Herb symbolem państwa (dla uczniów klas 0-4)

Lekcja jest przystępną formą przybliżenia dzieciom tematyki symboli narodowych. Poprzez analizę tarcz herbowych przybliżana jest wiedza o historii kraju i dynastii, a przygotowanie własnego herbu motywuje do analizy swoich mocnych stron.

6. Moja przygoda z historią. Z herbem, mieczem i koroną… (dla uczniów klas 1-4)

Zajęcia mają na celu pokazanie ciekawych wydarzeń przeszłości w sposób zrozumiały dla dziecka. Poprzez barwą opowieść o zdarzeniach i ich uczestnikach dzieci mają okazję wczuwać się w atmosferę wydarzeń z przeszłości.

7. Moja przygoda z historią. Z władcami za pan brat (dla uczniów klas 1-4)

Zajęcia mają na celu pokazanie panowania władców w sposób przystępny i zrozumiały dla dziecka. W trakcie lekcji uczniowie poznają sylwetki panujących, analizują ich dokonania, próbują je ocenić.

8. Podróże w czasie i przestrzeni. Na tropie Orła Białego i jego rycerzy (dla klas 4-6)

Zajęcia polegają na zaprezentowaniu wybranych wydarzeń historycznych, stworzeniu sytuacji, w której uczeń wczuwa się w rolę uczestników zdarzeń.

9. Historia Polski w pigułce (dla klasy 6 szkoły podstawowej).

Lekcja może uwzględniać różne aspekty naszej historii: Symbole państwowe; Na tropie książąt, dam i rycerzy; Pod polskimi sztandarami – o rycerzach, żołnierzach i wodzach; W okresie polskich powstań narodowych; Pod znakiem orła; Walka o niepodległość i granice.

10. Moda na patriotyzm. Czy bycie patriotą to wyłącznie męskie zajęcie? (dla klasy 6 szkoły podstawowej)

Zajęcia są formą ukazania różnych postaci zaangażowanych w działalność patriotyczną, ze szczególnym podkreśleniem aktywności kobiet zaangażowanych w ważne wydarzenia z historii Polski. Uzupełnieniem toku narracji jest zobrazowanie patriotyzmu kobiet przykładami biżuterii patriotycznej.

11. Moda na patriotyzm. Czy w dobie sms-ów i e-maili pocztówka jest trendy? (dla klasy 6 szkoły podstawowej)

W trakcie spotkania uczniowie poznają historię i walory pocztówek. W oparciu o przykłady ze zbiorów Muzeum przeanalizowane zostaną różne symbole używane przez autorów pocztówek oraz ich patriotyczny charakter.

Gimnazja

1. Historia Polski w pigułce

W czasie lekcji uczeń poznaje główne wydarzenia z przeszłości Polski przedstawione w prosty, przystępny sposób. Lekcja może uwzględniać różne aspekty historii: Symbole państwowe, Na tropie książąt, dam i rycerzy; Pod polskimi sztandarami – o rycerzach, żołnierzach i wodzach; W okresie polskich powstań narodowych; Pod znakiem orła; Walka o niepodległość i granice.

W maju proponujemy ponadto zajęcia okolicznościowe zatytułowane: Historia Polski w pigułce: Wiwat Maj, 3 Maj!

2. „To dlatego Polska żyje, że narodzie żyjesz ty”

Zajęcia mające na celu ukazanie postaw Polaków walczących o niepodległość w okresie zaborów oraz podczas wojen (uwzględniają walkę zbrojną, rolę kultury, oświaty, nauki, religii). Uczniowie poznają utwory literackie oraz dzieła malarskie kształtujące postawy patriotyczne na przestrzeni dziejów.

3. Twórcy niepodległej Polski

Tematem zajęć jest zaprezentowanie uczniom postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i ich wkładu w tworzenie niepodległego państwa polskiego. Uczeń pozna okoliczności odzyskania niepodległości i trudności pierwszych lat wolności.

4. Moda na patriotyzm. Czy bycie patriotą to wyłącznie męskie zajęcie?(dla klasy 1 gimnazjum).

Zajęcia są formą ukazania różnych postaci zaangażowanych w działalność patriotyczną, ze szczególnym podkreśleniem aktywności kobiet zaangażowanych w ważne wydarzenia z historii Polski. Uzupełnieniem toku narracji jest zobrazowanie patriotyzmu kobiet przykładami biżuterii patriotycznej.

5. Moda na patriotyzm. Czy w dobie sms-ów i e-maili pocztówka jest trendy? (dla klasy 1 gimnazjum).

6.  Sport – antidotum na chorobę drutów

W trakcie zajęć uczniowie poznają nieznany wymiar rywalizacji sportowej w obozowych realiach II wojny światowej. W oparciu o wystawę czasową „Sport za drutami”, teksty literackie oraz multimedia przeanalizowane zostaną różne sposoby organizowania jenieckiego życia sportowego, w tym tajnych olimpiad, oraz ich rola w kształtowaniu niezłomnej postawy zniewolonego żołnierza polskiego.

W trakcie spotkania uczniowie poznają historię i walory pocztówek. W oparciu o przykłady ze zbiorów Muzeum przeanalizowane zostaną różne symbole używane przez autorów pocztówek oraz ich patriotyczny charakter.

Istnieje możliwość przygotowania innych tematów zajęć na zamówienie szkoły czy nauczyciela.

Szkoły ponadgimnazjalne

1. Historia Polski w pigułce

Zajęcia są formą powtórzenia lub uporządkowania wiedzy historycznej, mogą być przeglądem ważniejszych wydarzeń z przeszłości lub omówieniem wybranych aspektów: Pod polskimi sztandarami – o rycerzach, żołnierzach i wodzach; W okresie polskich powstań narodowych; Pod znakiem orła; Walka o niepodległość i granice..

W maju proponujemy ponadto zajęcia okolicznościowe zatytułowane: Historia Polski w pigułce: Wiwat Maj, 3 Maj!

2. „To dlatego Polska żyje, że narodzie żyjesz ty”

Zajęcia mające na celu ukazanie postaw Polaków walczących o niepodległość w okresie zaborów oraz podczas wojen (uwzględniają walkę zbrojną, rolę kultury, oświaty, nauki, religii). Uczniowie poznają utwory literackie oraz dzieła malarskie kształtujące postawy patriotyczne na przestrzeni dziejów. Lekcja łączy wiedzę historyczną z literaturą i sztuką, może stanowić formę powtórki materiału.

3. „Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą”

Lekcja jest próba przybliżenia uczniom okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości oraz postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i ich wkładu w tworzenie niepodległego państwa polskiego. Uczeń pozna też trudności pierwszych lat istnienia II RP.

4.  Sport – antidotum na chorobę drutów

W trakcie zajęć uczniowie poznają nieznany wymiar rywalizacji sportowej w obozowych realiach II wojny światowej. W oparciu o wystawę czasową „Sport za drutami”, teksty literackie oraz multimedia przeanalizowane zostaną różne sposoby organizowania jenieckiego życia sportowego, w tym tajnych olimpiad, oraz ich rola w kształtowaniu niezłomnej postawy zniewolonego żołnierza polskiego.

 

Istnieje możliwość przygotowania innych tematów zajęć na zamówienie szkoły czy nauczyciela.

Prosimy pamiętać, że:

maksymalna liczba osób w grupie to 25-26

nie należy łączyć klas z różnych poziomów

na zajęcia należy przychodzić punktualnie

w przypadku rezygnacji należy poinformować o tym muzeum

okrycia wierzchnie oraz wszelkie torby i plecaki należy zostawić w szatni

muzeum nie przyjmuje grup nie zgłoszonych wcześniej

Koszt lekcji:

5 zł od osoby + 60 złotych

Zamówienia lekcji muzealnych na poszczególne dni przyjmują pracownicy Działu Edukacji i Promocji:

Środa – dr Stefan Artymowski  telefonicznie 826-90-91 wew. 42; mailowo  s.artymowski@muzeumniepodleglosci.art.pl

Czwartek – Michał Rybak              telefonicznie  826-90-91 wew. 34; mailowo m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl

Piątek – dr Jolanta Załęczny     telefonicznie  826-90-91 wew. 41; mailowo j.zaleczny@muzeumniepodleglosci.art.pl

Druk Zamówienia lekcji muzealnej w Muzeum Niepodległości

—————————————————————————————————————–

Prelekcje tematyczne

Propozycje tematów spotkań dla zorganizowanych grup dorosłych – np. dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku – w Muzeum Niepodległości w Warszawie

Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów

· „Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą” – o okolicznościach odzyskania niepodległości w 1918 roku

· Powstanie listopadowe w świadomości narodowej

· „To dlatego Polska żyje, że narodzie żyjesz Ty”

· Tradycje niepodległościowe w II Rzeczypospolitej

· O ciekawych związkach polsko-japońskich w zbiorach Muzeum Niepodległości

· „Bez tej miłości trudno żyć”, czyli o stosunku do małej Ojczyzny

· Bitwy, o których pamięć wiecznie żyje

· „Wiwat Maj, 3 Maj” – znaczenie Konstytucji 3 Maja

· O wielkiej historii przez pryzmat biografii znanych postaci (książę Józef Poniatowski)

· Polscy poeci w cieniu Katynia

Prelekcje – wg autorskiego scenariusza – wzbogacone prezentacjami multimedialnymi prowadzi dr Jolanta Załęczny.

kontakt: e-mail: edukacja@muzeumniepodleglosci.art.pl tel. 22 827 96 43.

Istnieje możliwość zorganizowania innych spotkań tematycznych na życzenie zainteresowanych.

Prelekcje o tematyce kresowej prowadzi Michał Rybak