Publikacje Muzeum Niepodległości – 2017


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziedzictwo i pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. II Muzealne Spotkania z Kresami pod redakcja Tadeusza Skoczka zawiera 32 teksty z konferencji zorganizowanej w Muzeum Niepodległości w dniach 23-24 maja 2011 r. prezentujące zbiory i kolekcje przechowywane w zasobach muzealnych, archiwach i bibliotekach, dokumentujące polskie dziedzictwo Kresów; informujące o wystawach poświęconych Kresom i Kresowianom, pracach konserwatorskich dotyczących zabytków znajdujących się poza granicami kraju, pracach badawczych i popularyzatorskich. Publikacja posiada opinie naukowe.

Format: 210 x 297 mm; ilość stron: 632; kolorowe ilustracje; oprawa twarda

 

 

Materiały promocyjne:

 

Reklama

 

Ulotka s.1

 

Ulotka s.2

 

Plakat 1

 

Plakat 2

 

 

Tadeusz Skoczek Słowo wstępne

Kamilla Pijanowska  Album widoków Wołynia Henryka Peyera

Ewa Milicer Wileńskie albumy kolekcjonerskie Marii Celestyny Boczkowskiej jako przykład zainteresowania grafiką i rysunkiem w 2 połowie XIX wieku

Piotr Kibort Laszki, Lubieszów, Łabuń, Malejowce… Rezydencje i dwory w rysunkach architektonicznych ze zbiorów Mniszchów z Wiśniowca 

Mariusz Andrzej Kasprzak Pamiątki kresowe w zbiorach Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Barbara Bułdys Rezydencje kresowe książąt Sanguszków w zbiorach Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Kinga Sołtys Portrety książąt Sanguszków z pałacu w Sławucie w zbiorach Muzeum Okręgowego w Tarnowie 

Aleksandra Garlicka Artystyczna fotografia kresowa w okresie międzywojennym (Komunikat) 

Andrzej Rybicki Na Kresach, w okopach legionów polskich rodził się polski reportaż wojenny

Małgorzata Florczak Henryka Poddębskiego Fotograficzne wyprawy na Kresy

Beata Górecka Świat, który przeminął – życie na Wołyniu lat 30. XX wieku w dokumentacji fotograficznej Adama Juliana Łukaszewskiego

Filip Kwiatek Korpus Ochrony Pogranicza w zbiorach fotograficznych Narodowego Archiwum Cyfrowego

Andrzej Rybicki, Magdalena Skrejko Wilno po akcji „Burza” w obiektywie Jana Bułhaka.

Klisze ze zniszczonego Wilna z 1944 roku

Piotr P. Czyż Ryciny heraldyczne XVII–XVIII wieku w kolekcji Józefa Ignacego Kraszewskiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie

Krzysztof Klupp Kresy Józefa Ignacego Kraszewskiego; zbiory kresowe Pracowni-Muzeum I. Kraszewskiego w Poznaniu

Łukasz Koniarek Panorama Plastyczna Dawnego Lwowa w Ossolineum

Helena Wiórkiewicz Pamiątki lwowskiej rodziny Drexlerów w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie

Anna Milewska-Młynik Z archiwum Mieczysława Zadróżnego, bibliotekarza Liceum Krzemienieckiego

Magdalena Dolińska Stanisław Jakubowski i jego kresowa kolekcja w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Krakowie

Joanna Bartuszek Wizerunek Hucułów i huculszczyzny w archiwaliach i fotografiach

z XIX i XX wieku w zbiorach Działu Dokumentacji Archiwalnej

Fotograficznej i Filmowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Grzegorz Graff Rusini Karpaccy na archiwalnej fotografii w zbiorach Muzeum Etnograficznego im. Stanisława Udzieli w Krakowie

Beata Skoczeń-Marchewka Litewskie, białoruskie, i ukraińskie ozdoby z papieru w zbiorach

Muzeum Etnograficznego im. Stanisława Udzieli w Krakowie

Klara Sielicka-Baryłka Pamięć serca, pamięć rąk – tkaniny przesiedleńców z Kresów na Ziemie Zachodnie w zbiorach Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Łukasz Koniarek Ossolińskie pamiątki polsko-ukraińskich walk o Lwów. Wystawa „Boje Lwowskie 1918–1919” (ZNiO, luty–marzec 2009)

Bożena Kubit Z Kresów do Gliwic – prezentacja projektu badawczego i wystawy „Gliwiccy  Kresowianie”

Wiktoria Blacharska Muzeum Kresowe – czy i komu potrzebne? Spojrzenie muzealnika – organizatora wystaw kresowych

Ks. Józef Wołczański Wybrane przykłady troski Kościoła rzymskokatolickiego archidiecezji lwowskiej o zachowanie dziedzictwa kulturowego w latach 1991–2011

Ryszard Brykowski, Janusz Smaza Prace ratownicze konserwatorsko-rekonstrukcyjne przy lwowskim pomniku generała Józefa Dwernickiego (1997–2000)

Katarzyna Mączewska Znaczenie studium historyczno-konserwatorskiego w procesie konserwacji zabytków na przykładzie restauracji kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła w  Słonimiu

Mykola Kybaljuk Narodowy Rezerwat „Zamki Tarnopolszczyzny” i jego rola w zachowaniu i odbudowie zabytków architektury na przykładzie renowacji założenia pałacowo-parkowego w Wiśniowcu

Marta Trojanowska Kresowe Madonny z Orłami Białymi – motywy narodowe i patriotyczne w wizerunkach Matki Boskiej w kościołach łacińskich

Mariusz Olbromski Wołyń w poezji polskiej  okresu dwudziestolecia międzywojennego

Halina Murawska Czasopisma kresowe wydawane w Polsce w latach 1989–2009.

Materiały do bibliografii

 

———————————————————————————————————-


Seria wydawnicza Twórcy Państwowości Polskiej pod redakcją Tadeusza Skoczka
Format 164 x 235, ilustracje, oprawa miękka

 

Janusz Gmitruk Wincenty Witos – współtwórca Niepodległej
Jan Engelgard Roman Dmowski – współtwórca Niepodległej
Grzegorz Bębnik Wojciech Korfanty – współtwórca Niepodległej
Marian Marek Drozdowski Ignacy Jan Paderewski – współtwórca Niepodległej
Michał Śliwa Ignacy Daszyński – współtwórca Niepodległej
Wiesław Wysocki Józef Piłsudski – twórca Niepodległej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wincenty Witos

 

————————————————————————————————————-


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanisław Wyspiański Dzieła malarskie

Redakcja Tadeusz Skoczek, wstęp Franciszek Ziejka

Reprint albumu z 1925 r. ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. Album zawiera test Exegi monumentum napisany przez Stanisława Przybyszewskiego oraz biografię artysty autorstwa Tadeusza Żuka-Skarszewskiego. Zestawienie i objaśnienie dzieł malarskich, graficznych i rzeźbiarskich Wyspiańskiego zostało przygotowane przez Stanisława Świerza. Katalog prac obejmuje rysunki z czasów szkolnych, prace z podróży po Europie, polichromie kościoła oo. Franciszkanów w Krakowie, witraże franciszkańskie i wawelskie, karykatury, ilustracje do Iliady, „Życia” i  płaskorzeźby.

Format 240 mm x 330 mm, s. 218, oprawa twarda

cena: 250 zł

————————————————————————————————————-


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kakowski (11.10.2017)

 

 

—————————————————

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradycje II Rzeczypospolitej


 

———————————————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paderewski 2017 (11.09.2017)


————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polonia Restituta, pod redakcją Tadeusza Skoczka

Album wydany we współpracy z Prowincjonalną Oficyną Wydawniczą w serii „Polskie Powstania Narodowe” przedstawia obraz dążeń narodu polskiego do odzyskania niepodległości. Zawiera przede wszystkim fotografie z lat 1914-1918. Ilustracje pochodzą m.in. ze zbiorów: Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Narodowej, Muzeum Niepodległości. Album w wersji językowej polskiej i angielskiej. Format 240 x 330 mm; kolorowe ilustracje; oprawa twarda; skóra ekologiczna; s. 248.

cena: 250 zł

 

——————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaude Mater Polonia. 1050. rocznica Chrztu Polski widziana poprzez pryzmat kolekcji pocztówek Mariana Sołobodowskiego, pod redakcją Tadeusza Skoczka

Publikacja prezentuje ponad stuletnie pocztówki świąteczne, okolicznościowe, wizerunki władców, świętych, reprodukcje malarstwa, które przedstawiają barwny obraz historii chrześcijaństwa w Polsce. 

Format 164 x 23; ilustracje kolorowe; oprawa miękka; s. 124.

 

————————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łukasz Żywek, Vilniana w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie, pod redakcją Tadeusza Skoczka

W katalogu zbiorów zostały zamieszczone opisy i fotografie 521 vilnianów ze zbiorów Muzeum Niepodległości, wśród których znajdują się: archiwalia, druki akcydensowe, okolicznościowe i ulotne, grafiki, pamiątki historyczne, pocztówki oraz fotografie.

Format 210 x 278 mm; kolorowe ilustracje; oprawa twarda; s. 364.

cena: 25 zł

 

——————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieje Mazowsza lata 1939-1945, t. V, pod redakcją Adama Koseskiego  

Praca zbiorowa prezentuje zagadnienia związane z dziejami Mazowsza podczas II wojny światowej
i hitlerowskiej okupacji, m in. działania wojenne na Mazowszu w 1939 r., organy represji okupanta na Mazowszu, sytuacja ludności niemieckiej, zagłada mazowieckich Żydów, prześladowania Kościoła katolickiego, martyrologia wsi mazowieckiej.
Format 165×235 mm, s. 570, oprawa twarda

 

————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Kazachstanu do Polski. Impresje malarskie Feliksa Mostowicza

Publikacja zawiera teksty omawiające biografię i prace malarza. Twórczość Mostowicza jest prezentowana w Muzeum od 2005 r. Zostały zrealizowane następujące projekty: wystawy Malarski pamiętnik Feliksa Mostowicza (2005 r.) oraz Kazachstan – Ursynów. Droga Feliksa Mostowicza do kraju przodków (18 września 2015 – 26 stycznia 2016); konferencja naukowa Inspiracje Feliksa Mostowicza (2016 r.) oraz publikacja pokonferencyjna Inspiracje Feliksa Mostowicza. W 80. Rocznicę deportacji ludności polskiej do Kazachstanu (2016 r.).

Format 170 x 245 mm; kolorowe ilustracje; oprawa twarda; s. 52.

cena: 5 zł

 

———————————————————————————-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Józef Piłsudski, pod redakcją Tadeusza Skoczka

Album wydany we współpracy z Prowincjonalną Oficyną Wydawniczą w serii „Wielcy Polacy”.   Ilustracje pochodzą m.in. ze zbiorów: Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Narodowej, Muzeum Niepodległości. Szczególnie ważne są reprodukcje dokumentów i odpisy archiwaliów przechowywanych w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie oraz w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Album w wersji językowej polskiej i angielskiej. Publikację opiniowali do druku prof. dr hab. Adam Koseski i prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki.

Format 240 x 330 mm; kolorowe ilustracje; oprawa twarda; skóra ekologiczna; s. 248.

 

————————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Rafałko, 100 portretów na stulecie niepodległości, pod redakcją Tadeusza Skoczka

Katalog wystawy prezentowanej w dniach 27 października – 12 listopada 2017 r. w Galerii Brama Bielańska Cytadeli Warszawskiej. Publikacja została zrealizowana w ramach wieloletniego projektu badawczego „Pokolenia Polski Niepodległej” oraz konferencji naukowej „Bohaterowie drugiego planu w walce o Niepodległość”. Autor przestawia sto portretów żołnierzy Legionów Polskich. Są to obrazy olejne, będące odzwierciedleniem fotografii portretowych legionistów z lat 1914–1918.

Format 170 x 245 mm; kolorowe ilustracje; oprawa miękka;