Publikacje Muzeum Niepodległości – 2015


Publikacja zawiera materiały z konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 19-20.10.2011 r. w Muzeum Niepodległości. Ukazuje poglądy współczesnych historyków na zryw niepodległościowy, jego dziedzictwo w literaturze, sztuce, historiografii, począwszy od chwili upadku powstania aż do czasów nam współczesnych. Prezentuje różne postawy polityczne wobec powstania, rożne formy dziedzictwa i pamięci o tamtym wydarzeniu.