Publikacje Muzeum Niepodległości – 2018


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polonia Restituta 1919-1921, pod redakcją Tadeusza Skoczka

Druga część albumu wydanego we współpracy z Prowincjonalną Oficyną Wydawniczą w serii „Polskie Powstania Narodowe” przedstawia obraz dążeń narodu polskiego do odzyskania niepodległości. Zawiera przede wszystkim fotografie z lat 1919-1921, dokumentujące najważniejsze wydarzenia, organizacje wojskowe i postaci związane z dążeniami narodu polskiego do odzyskania niepodległości (m. in.  Polska Organizacja Wojskowa, Legiony Polskie, konferencja w Paryżu, traktat wersalski, powstania śląskie). Ilustracje pochodzą m.in. ze zbiorów: Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Narodowej, Muzeum Niepodległości. Album w wersji językowej polskiej i angielskiej.

Format 240 x 330 mm; kolorowe ilustracje; oprawa twarda; skóra ekologiczna; s. 248.

cena: 250 zł


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filip Żelewski, Piłsudczana w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie, tom 1

 

Katalog zbiorów uwzględ­nia piłsudczana, które weszły w skład zbiorów Muzeum Niepodległo­ści w Warszawie na przestrzeni lat 1990–2018. Zawiera 375 not katalogowych (dotyczących grafiki, malarstwa, reprodukcji, rzeźby, plakatu i fotografii). Tom składa się z następujących części: Wstęp, Układ katalogu, Grafika, Reprodukcje, Malarstwo, Plakaty, Rzeźba, Fotografie, Indeks osobowy, Indeks nazw geograficznych, Bibliografia. Wydanie katalogu zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Format 210 x 278 mm; kolorowe ilustracje; oprawa twarda; s. 368.

 

Piłsudczana w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie, Filip Żelewski

——————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z pieśnią ku Niepodległej

 

,,Z pieśnią ku Niepodległej” to okolicznościowy śpiewnik opublikowany z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Publikacja wydana została w ramach projektu edukacyjnego ,,100 na 100” sfinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Śpiewnik ma na celu popularyzację polskich pieśni patriotycznych wśród społeczeństwa i zarazem podkreślenia ich szczególnego znaczenia zarówno w ,,drodze ku niepodległej” jak też miejsca w narodowym dziedzictwie kulturowym. Na 134 stronach znajdują się nuty i słowa 3 hymnów oraz 50 pieśni powstałych w okresie, od utraty niepodległości, do jej odzyskania. Całość jest bogato ilustrowana rzadkimi pocztówkami oraz fotografiami znajdującymi się w zbiorach Muzeum Niepodległości.

 

—————————————————————-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobiesław Gała, Wyzwalanie

 

Dobiesław Gała, Wyzwalanie, pod redakcją Tadeusza Skoczka

 

Katalog wystawy prezentowanej w Galerii Brama Bielańska Cytadeli Warszawskiej od
4 października 2018 r. do 4 listopada 2018 r. Publikacja zawiera notę biograficzną artysty wraz z wykazem wystaw indywidualnych i zbiorowych, eseje o twórczości Dobiesława Gały oraz reprodukcje prac artysty rzeźbiarza, doktora sztuki, adiunkta na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w Pracowni Rysunku na Wydziale Rzeźby.

 

Format 230 x 205 mm; kolorowe ilustracje; oprawa miękka; s. 48.

cena: 10 zł

———————————-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła i dokumenty do dziejów legionistów węgierskich służących w Legionach Polskich w latach 1914-1918

 

Źródła i dokumenty do dziejów legionistów węgierskich służących w Legionach Polskich
w latach 1914-1918
, wybór i opracowanie Endre László Varga

Piąty tom Biblioteki kwartalnika „Niepodległość i Pamięć” pod redakcją Tadeusza Skoczka prezentuje sylwetki ochotników węgierskich w Legionach Polskich, którzy stanowili największą grupę obcych etnicznie żołnierzy w tej formacji. Materiały  pochodzą z Centralnego Archiwum Wojskowego, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Naczelnego Komitetu Narodowego, archiwów węgierskich
i tamtejszej prasy.

Format 170 x  240 mm; ilustracje; oprawa twarda; s. 388. cena: 35 zł

 

———————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wacław Sieroszewski, Józef Piłsudski, pod redakcją Jolanty Załęczny

Pierwszy zeszyt serii „Przypomnienia” pod redakcją Tadeusza Skoczka zawiera rys biograficzny Wacława Sieroszewskiego, przyjaciela i współtwórcy legendy Piłsudskiego oraz tekst, który pochodzi z drugiego wydania broszury, opublikowanej we Lwowie w 1938 roku.

Format 135 x  210 mm; oprawa miękka; s. 70

—————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Józef Piłsudski w kolorze

 

Józef Piłsudski w kolorze, pod redakcją Tadeusza Skoczka

 

Katalog wystawy prezentowanej w Galerii Brama Bielańska Cytadeli Warszawskiej od 14 do 30 września 2018 r. Publikacja zawiera prace Mirka Szponara, fotografa i fotoreportera, zestawione z archiwalnymi fotografiami ze zbiorów m. in. Wojskowego Biura Historycznego i Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz esej o postaci Józefa Piłsudskiego i zagadnieniu koloryzowania  fotografii przy użyciu programów graficznych.

 

Format 230 x 205 mm; kolorowe ilustracje; oprawa miękka; s. 64.

 

—————————————-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współczesne wymiary samorządności. 20 lat reformy samorządowej na Mazowszu

 

Współczesne wymiary samorządności. 20 lat reformy samorządowej na Mazowszu, pod redakcją Ewy Jaski i Tadeusza Skoczka

Broszura zawiera wybór tekstów, które zostały wygłoszone na konferencji naukowej „Współczesne wymiary samorządności. 20 lat reformy samorządowej na Mazowszu” w dniu 11 lipca 2018 roku
w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

Format 165 x  235 mm; ilustracje; oprawa miękka; s. 80

 


————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Społeczno-ekonomiczne wymiary współczesnej samorządności

pod redakcją Ewy Jaski i Tadeusza Skoczka

Zaprezentowane w publikacji obszary problemowe stanowią kolejny
przyczynek w poszukiwaniach badawczych zmierzających do wypracowywania rozwiązań w zakresie rozwoju idei samorządności i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w przyszłości.

 

Format 165 x  235 mm; ilustracje; oprawa miękka; s. 198.

cena: 10 zł

 

Społeczno ekonomiczne wymiary współczesnej samorządności

 

————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portrety smoleńskie

Portrety smoleńskie, pod redakcją Tadeusza Skoczka

Katalog wystawy prezentowanej w Galerii Brama Bielańska Cytadeli Warszawskiej od 2 sierpnia do 9 września 2018 r. Publikacja zawiera teksty: autorki portretów ofiar tragedii smoleńskiej Małgorzaty Wrochny, posła Andrzeja Melaka i Tadeusza Skoczka oraz reprodukcje prac absolwentki Wydziału Konserwacji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie. Wystawa prac Małgorzaty Wrochny miała premierę 12 kwietnia 2016 r. w Sejmie RP.

Format 230 x 205 mm; kolorowe ilustracje; oprawa miękka; s. 70

————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więźniowie X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

 

Więźniowie X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

(scenariusz wystawy)

Seria wydawnicza: „Zeszyty Dokumentacyjne”

Redakcja: Tadeusz Skoczek

 

Publikacja zawiera zarys scenariusza wystawy stałej, realizowanej w ramach projektu: Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów, w ramach którego wykonana będzie wystawa stała pn.  Więźniowie X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Przedstawia główne założenia ekspozycji,  jej podział merytoryczny i wykaz prezentowanych oryginałów. Ponadto omawia program edukacyjno-kulturowy, w tym zajęcia  dla młodzieży, konferencje, wernisaże w Galerii Brama Bielańska, obchody rocznic historycznych, imprezy masowe.

Format 168 x 239 mm; ilustracje; s. 138

 

———————————————————-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rocznik kresowy nr 2

„Rocznik Kresowy” nr 2 2016

Redaktor naczelny: Tadeusz Skoczek

Drugi numer czasopisma muzealnego wydawanego przez Muzeum Niepodległości został podzielony na działy: Artykuły i rozprawy, Materiały źródłowe, Omówienia i recenzje. Zawiera teksty dotyczące m. in.: losów polskich księży skazanych w latach 1920-1937 na pobyt w łagrach sołowieckich; roli oświaty w życiu Żydów galicyjskich; stosunków polsko-ukraińskich z punktu widzenia Józefa Łobodowskiego, polskiego pisarza XX w.; lwowskiej cukierni Ludwika i Władysława Zalewskich. Teksty rocznika podlegają recenzji naukowej.

Format 165 x 235 mm; ilustracje; ilość stron: 272. cena: 10 zł

—————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ignacy Jan Paderewski (1860-1941). Polak, Europejczyk, Mąż Stanu, Artysta

 

Ignacy Jan Paderewski (1860-1941). Polak, Europejczyk, Mąż Stanu, Artysta

(wydanie trzecie)

Redakcja: Tadeusz Skoczek

Trzecie wydanie informatora wystawy planszowej przygotowanej w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i ukraińskiej przez Muzeum Niepodległości w ramach projektu „Paderewski”, we współpracy z Muzeum Romantyzmu w Opinogórze i Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Przedstawia zbiory Archiwum Akt Nowych  w Warszawie, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie  i Biblioteki Narodowej w Warszawie. Wystawa była prezentowana między innymi w Centrum Polskim w Brukseli, w Parlamencie Europejskim w Brukseli, w Winnicy na Ukrainie. Informator poza fotografiami, archiwaliami, reprodukcjami obrazów, listami, programami koncertów, zawiera teksty przypominające działalność artystyczną i polityczną Artysty.

Format 230 x 205 mm; kolorowe ilustracje; ilość stron 68

 

 

———————————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roman Bartnicki, Korzenie UKSW. Z dziejów uczelni na warszawskich Bielanach

 

Publikacja autorstwa ks. prof. dr hab. Romana Bartnickiego, pierwszego Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (w latach 1999-2005). Książka przedstawia historię uczelni, od przekształcenia Akademii Teologii Katolickiej w uniwersytet państwowy. Wydana we współpracy
z Wydawnictwem Naukowym UKSW.

Format: 163 x 240 mm; oprawa twarda; ilustracje; ilość stron: 516.

cena: 30 zł

 

————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marian Marek Drozdowski

Budowniczowie II Rzeczypospolitej. Na przywitanie stulecia odzyskania niepodległości

 

Zbiór wykładów profesora Mariana Marka Drozdowskiego przedstawia życiorysy i działalność postaci, które wniosły szczególny wkład w odzyskanie przez Polskę wolności,  w tym dwudziestu jeden polityków (m. in. Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos), ośmiu generałów (m. in. Tadeusz Jordan Rozwadowski, Józef Haller, Kazimierz Sosnkowski, Władysław Sikorski), trzech duchownych (kardynał Aleksander Kakowski, kardynał August Hlond, kardynał Edmund Dalbor). Publikacja została uzupełniona ilustracjami ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie i Narodowego Archiwum Cyfrowego.

 

Format 155 x 240 mm, oprawa twarda, ilustracje, s. 728. cena: 35 zł   

 

 

 

 

—————————————————-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polska kolęda patriotyczna

 

Tadeusz Skoczek, Polska kolęda patriotyczna

 

Publikacja wydana z okazji corocznego spotkania „Gromniczna w Muzeum”, zorganizowanego
w dniu 2 lutego 2018 r. w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, któremu towarzyszył koncert kolęd i pieśni patriotycznych. Książka zawiera teksty wybranych kolęd wraz z zapisem nutowym oraz ilustracje ze zbiorów Muzeum Niepodległości i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.  

Format: 230 x 205 mm; oprawa miękka; kolorowe ilustracje; ilość stron: 160.

 

 

———————————-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fascynacje Jana Tyszlera

 

Fascynacje Jana Tyszlera, pod redakcją Tadeusza Skoczka

 

Katalog wystawy prezentowanej w Galerii Brama Bielańska Cytadeli Warszawskiej od 10 marca do 1 kwietnia 2018 r. Katalog zawiera teksty Natalii Roszkowskiej, Tadeusza Skoczka i Grażyny Torbickiej oraz wybór reprodukcji obrazów absolwenta krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i wykładowcy Szkoły Filmowej w Katowicach.

Format 230 x 205 mm; kolorowe ilustracje; oprawa miękka; s. 44

cena: 10 zł

 

—————————————-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polonia Restituta. Polskie drogi  do niepodległości

 

Polonia Restituta. Polskie drogi  do niepodległości, pod redakcją Romana F. Kochanowicza
i Tadeusza Skoczka

 

Katalog wystawy zorganizowanej w związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości, prezentowanej w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze od 12 listopada 2017 r. do końca 2019 r. Publikacja w wersji językowej polskiej i angielskiej.

Format 215 x 302 mm Kolorowe ilustracje, oprawa twarda, ilość stron 116

 

———————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamięć. Ofiarom katastrofy smoleńskiej

 

Pamięć. Ofiarom katastrofy smoleńskiej

 

Katalog wystawy pod redakcją Tadeusza Skoczka prezentowanej w Galerii Brama Bielańska Cytadeli Warszawskiej od 5 kwietnia do 13 maja 2018 roku. To pierwsza w Polsce wystawa plastyczna poświęcona tragedii smoleńskiej, która wydarzyła się 10 kwietnia 2010 roku. Wcześniej prezentowana była m. in. w Galerii Kordegarda i Parlamencie Europejskim.

Format 230 x 205 mm; kolorowe ilustracje; oprawa miękka; s. 64

 

——————————————————-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważne znaki. Józef Krzysztof Oraczewski

Ważne znaki. Józef Krzysztof Oraczewski, katalog pod redakcją Tadeusza Skoczka

 

Katalog wystawy przygotowanej z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wystawa prac Józefa Krzysztofa Oraczewskiego była prezentowana w Galerii Brama Bielańska Cytadeli Warszawskiej w dniach 8 listopada – 2 grudnia 2018 r. Publikacja zawiera notę biograficzną, esej
o twórczości artysty, reprodukcje prac prezentowanych na wystawie oraz fotorelację z wernisażu wystawy.

 

Format 230 x 205 mm; kolorowe ilustracje; oprawa miękka; s. 46.

cena: 10 zł

 


—————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformacje Sofie Mosiadz

 

Transformacje. Sofia Mosiądz, katalog pod redakcją Tadeusza Skoczka

 

Katalog wystawy prezentowanej w Galerii Brama Bielańska Cytadeli Warszawskiej w dniach
8 grudnia 2018 – 13 stycznia 2019. Publikacja zawiera notę biograficzną, kalendarium wystaw
oraz reprodukcje prac prezentowanych na wystawie.

 

Format 230 x 205 mm; kolorowe ilustracje; oprawa miękka; s. 56.

cena: 10 zł

 

—————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ormianie Semper Fidelis. W drodze do Niepodległości

 

Ormianie Semper Fidelis. W drodze ku Niepodległości, informator wystawy pod redakcją Krzysztofa Bąkały i Tadeusza Skoczka

 

Informator wystawy Muzeum Niepodległości towarzyszącej konferencji naukowej „Polscy Ormianie w drodze do niepodległej Polski”, zorganizowanej przez Bibliotekę Kraków i Urząd Miasta Krakowa w dniach 9-10 października 2018 roku. Publikacja przedstawia historię polskich Ormian i ich zaangażowanie w  walkę o odzyskanie niepodległości.

 

Format 230 x 205 mm; kolorowe ilustracje; oprawa miękka; s. 124.

 

cena: 10 zł

—————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generał Józef Haller i Jego żółnierze

 

Generał Józef Haller i jego żołnierze, informator wystawy pod redakcją Tadeusza Skoczka

 

Wystawa oraz publikacja zostały przygotowane przez Muzeum Niepodległości w ramach Projektu Edukacyjnego „100 x 100”. Informator zawiera tekst Jana Engelgarda pt. Józef Haller –  w cieniu wielkiej legendy i  reprodukcje obrazów przedstawiających wydarzenia z udziałem Generała, m. in. Bitwa pod Rafajłową Jerzego Kossaka i Bitwa pod Kaniowem Stanisława Bagieńskiego. Ponadto
w katalogu zaprezentowano drzewo genealogiczne Generała oraz fotografie dokumentujące jego działalność wojskową i życie rodzinne.

 

Format 230 x 205 mm; kolorowe ilustracje; oprawa miękka; s. 64.