Rada Dzielnicy Żoliborz zdecydowanie popiera Muzeum Niepodległości


Rada Dzielnicy Żoliborz zdecydowanie popiera starania Muzeum Niepodległości o pozyskanie funduszy na rewitalizację Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, ważnego oddziału tej instytucji.

 Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, położone na terenie twierdzy zbudowanej przez władze rosyjskie po stłumieniu powstania listopadowego, to jedno z najważniejszych miejsc polskiej martyrologii. Mieściło się w nim słynne carskie więzienie śledcze dla więźniów politycznych, bojowników o wyzwolenie narodowe i przemiany społeczne. Przewinęło się przezeń wiele wybitnych postaci naszej historii, wśród nich Romuald Traugutt, Józef Piłsudski, ks. Piotr Ściegienny, Jarosław Dąbrowski, Roman Dmowski i wielu innych. Kilkuset oddało życie na stokach Cytadeli.

 Ekspozycja muzealna w X Pawilonie, zlokalizowana w dawnych wnętrzach więziennych, ukazuje uporczywą walkę kolejnych polskich pokoleń o odzyskanie niepodległości w epoce zaborów. Prezentując sylwetki wybitnych, zasłużonych w tej walce działaczy, dostarcza wzorców osobowych zwłaszcza dla młodych pokoleń. Dlatego bierze udział w edukacji historycznej uczniów przez organizowanie lekcji muzealnych z tematów wiążących się z walką Polaków o niepodległość oraz różnego rodzaju imprez rocznicowych i okolicznościowych. Jest w związku z tym ważną placówką na mapie polskiej edukacji historycznej.

Muzeum istnieje w X Pawilonie od blisko 50 lat, w praktyce od początków swojej działalności nie było poddane generalnemu remontowi, poza doraźnymi pracami remontowymi, umożliwiającymi w ogóle działalność tej instytucji. W konsekwencji jego aktualny stan techniczny wymaga gruntownej rewitalizacji, co widać zresztą gołym okiem. Dotyczy to wszystkich jego obiektów, zarówno samego budynku X Pawilonu, jak również pobliskiego XI Pawilonu oraz bardzo atrakcyjnej wizualnie Bramy Bielańskiej połączonej z budynkiem historycznej działobitni.

 Fundusze, o których pozyskanie stara się Muzeum Niepodległości, pomogą w odzyskaniu świetności tej placówki, będącej jednym z najważniejszych zabytków z czasów zaborów, a jednocześnie głównym miejscem polskiej martyrologii z tej epoki. Byłoby szczęśliwym zrządzeniem losu, gdyby do rewitalizacji doszło w 50. rocznicę powstania tej zasłużonej placówki, a jednocześnie w 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, którego uczestnicy byli tak licznie więzieni i traceni w X Pawilonie. Byłaby to piękna forma uczczenia przez władze samorządowe Mazowsza okrągłej rocznicy największego z polskich powstań narodowych.

 Projekt Muzeum Niepodległości: Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału – Cytadeli Warszawskiej – w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca został zgłoszony do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał wstępnie dofinansowanie projektu, podpisano tzw. preumowę.

Byłoby niepowetowaną stratą dla Dzielnicy, Miasta, Województwa ale też dla kultury narodowej gdyby tak potrzebnego remontu (rewitalizacji) nie rozpocząć w najbliższym czasie