Zima w mieście 2012


Sprawozdanie z akcji „Zima w mieście 2012”

w Muzeum Więzienia Pawiak

„Zima w mieście” to coroczna akcja mająca na celu zapewnienie atrakcji kulturalnych oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu dzieciom oraz młodzieży szkolnej pozostającym w domach na czas ferii zimowych. Wzorem lat ubiegłych w tegorocznej edycji wzięło również udział Muzeum Więzienia Pawiak, które przygotowało program zatytułowany: „Poznajemy i rysujemy Miejsce Pamięci na Pawiaku”. W ramach tych zajęć, przewidzianych dla najmłodszych gości, zaplanowano rysowanie oraz lepienie z modeliny na wzór eksponatów i pamiątek muzealnych. Ponieważ tego typu zajęcia plastyczne dla dzieci były swoistym novum, jeżeli chodzi o ofertę edukacyjną placówki, stanowiły one wielki znak zapytania, przede wszystkim pod względem zainteresowania i odbioru ze strony uczestników.

Ku niemałemu zaskoczeniu organizatorów rysowanie oraz lepienie z modeliny wzbudziły zaciekawienie i cieszyły się dużym powodzeniem. Z sześciu przewidzianych programem zajęć, od środy do piątku przez dwa tygodnie, odbyło się pięć. Każdorazowo trwały one po 1,5 godziny i były przewidziane dla 15 osób. W sumie zgromadziły 66-cioro dzieci w przedziale wiekowym od 7 do 12 lat. W ramach wstępu do prowadzonych spotkań przedstawiano bardzo ogólnie działalność najmłodszych żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, prezentując rysowane przez nich znaki Polski Walczącej i hasła wymierzone w okupanta hitlerowskiego. Nawiązując do Pawiaka starano się w jak najmniejszym stopniu, ze względu na wiek uczestników, poruszać tematykę martyrologiczną, ograniczając się jedynie do krótkiego przedstawienia tegoż miejsca jako więzienia, gdzie osadzano schwytanych żołnierzy i harcerzy. Swoistym przejściem do części plastycznej zajęć było pokazanie przedmiotów-pamiątek, m. in. figurek zwierząt, kart do gry, broszek, lalek czy pierścionków, wykonanych w pawiackich celach i zachęcenie do narysowania bądź ulepienia poszczególnych na wzór w ramach własnego uznania. Dzieci oddały się obu czynnościom z wielkim zaangażowaniem, wkładając w swoje prace wiele serca oraz wysiłku. W efekcie powstały przepiękne rysunki pawiackich lalek, figurki zwierząt, różańce, model Drzewa Pawiackiego czy malutkiego bucika dla dziecka.

Oceniając przebieg akcji „Zima w mieście 2012” w Muzeum Więzienia Pawiak można powiedzieć, że zakończyła się ona powodzeniem. Dochodząc do takiego wniosku wzięliśmy pod uwagę najważniejszy naszym zdaniem czynnik świadczący o pozytywnej ocenie przeprowadzonych spotkań, którym jest zadowolenie dzieci oraz opiekunów biorących w nich udział. Uśmiech na twarzach najmłodszych oraz chęć nauczycieli do odwiedzenia ponownie naszego muzeum jest najlepszą rekomendacją, aby podobne zajęcia organizować również w przyszłości.