Zbiory z okresu PRL


Wojenne zniszczenia, odbudowa kraju, prace w mieście i na wsi mają swoje odbicie w wielu pracach malarskich znajdujących się w zbiorach Muzeum. W grupie muzealiów reprezentujących okres Polski Ludowej na uwagę zasługuje zespół ok. 70 rysunków satyrycznych z lat 1951-1970 zgłoszonych na wystawę “Tematyka społeczno-rewolucyjna w sztuce polskiej” oraz liczne plakaty związane z problematyką kulturalną, społeczną i polityczną. Zbiory Muzeum dokumentują życie społeczno- polityczne skupiając się na działalności Polskiej Partii Robotniczej, potem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz partii tzw. Bloku Demokratycznego (PPS, SL) .W zasobach muzealnych znajdują się także druki ulotne, afisze dotyczące referendum w 1946 i wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. W późniejszym okresie ( lata 50 XX w.) dominują meldunki o zobowiązaniach produkcyjnych i czynach zjazdowych. Muzeum posiada pamiątki i rzeczy osobiste m.in. Bolesława Bieruta.