Zbiory z okresu II wojny światowej


Zbiory z okresu II wojny światowej

W zbiorach Muzeum znajdują się cenne eksponaty dotyczące Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie jak mundury wojskowe, wyposażenie żołnierskie – np. okulary lotnicze, manierka, plecak, tabliczki identyfikacyjne , odznaczenia wojskowe polskie i brytyjskie, odznaki różnych formacji, rzeczy osobiste jak srebrna papierośnica gen. Władysława Sikorskiego podarowana adiutantowi mjr Czesławowi Główczyńskiemu , archiwalne wydawnictwa Polskiego Duszpasterstwa Polowego na Środkowym Wschodzie i Oddz. Kultury i Prasy 2 Korpusu Polskiego.

Muzeum posiada liczne obwieszczenia i propagandowe plakaty wydawane przez okupanta niemieckiego. Działalność konspiracyjną dokumentują m.in. archiwalia Armii Krajowej i Wojskowej Służby Kobiet czy ulotki Kierownictwa Walki Cywilnej.

Tematykę niemieckich obozów koncentracyjnych i oflagów prezentują: liczny zbiór korespondencji osadzonych we wszystkich KL położonych na ziemiach polskich i na terenie Niemiec, realia obozowe takie jak: drelichy obozowe, obuwie- drewniaki, numery obozowe, bony obozowe czy wyroby więźniarek z KL Ravensbrück.

Eksponaty związane z Powstaniem Warszawskim to przede wszystkim realia walki zbrojnej – broń, środki łączności -radio, apteczka medyczna, opaski żołnierskie. Cennym obiektem jest plakat powstańczy z 1 VIII 1944 z godłem państwowym i napisem : “Niech żyje Rząd Rzeczypospolitej/Cześć walecznej Armii Krajowej”. Z druków ulotnych na uwagę zasługują: odezwa Delegata Rządu na Kraj oraz ulotki niemieckie i sowieckie.