Publikacje własne


WYDAWNICTWA MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI

Do nabycia w punkcie księgarskim w Muzeum Niepodległości,

al. Solidarności 62 w godzinach otwarcia Muzeum

podczas imprez cyklicznych oraz drogą internetową na adres: administracja@muzeumniepodleglosci.art.pl

 

Wykaz – cennik wydawnictw

 

___________________________________________________________________________________________________

NOWOŚCI WYDAWNICZE MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI

 

___________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________

 

INFORMATORY , KATALOGI WYSTAW, KATALOGI ZBIORÓW

________________________________________________________________

 

 

 

ARCHITEKTURA POLSKI NIEPODLEGŁEJ

 

 

Album wystawy Muzeum Niepodległości w Warszawie (19.05.2012–15.12.2012) prezentuje projekty i rysunki architektoniczne budowli powstałych w okresie międzywojennym, plany urbanistyczne, pamiątki po architektach, dokumenty i archiwalia, przedmioty składające się na warsztat pracy architekta, inne liczne zabytki oraz fotografie. Zamierzeniem autorów wystawy jest ukazanie pozytywnego, twórczego i wrażliwego społecznie oblicza niepodległości i państwowości, związanego z działalnością architektów, rozwojem myśli urbanistycznej i idei w architekturze w okresie międzywojennym.

Format 21 cm x 27,8 cm; oprawa miękka; s. 160; wersja językowa polsko-angielska

I TRZEBA BYŁO ŻYĆ… KOBIETY W KL RAVENSBRÜCK

 

 

Katalog wystawy w Muzeum Więzienia Pawiak (18.09.2011-18.04.2012 r.) prezentuje fotografie, dokumenty i wspomnienia byłych więźniarek niemieckiego obozu koncentracyjnego, założonego w 1938 r. z rozkazu Heinricha Himmlera. Był to obóz znany nie tylko z nieludzkiego traktowania więźniów, lecz także z przeprowadzanych na nich eksperymentach medycznych.

Format 24 cm x 33 cm; oprawa miękka; s. 72; wersja językowa polsko-angielska

 

IGNACY JAN PADEREWSKI. POLAK, EUROPEJCZYK, MĄŻ STANU ARTYSTA (1860-1941)

 

 

Katalog wystawy planszowej Muzeum Niepodległości w Warszawie we współpracy z Muzeum Romantyzmu w Opinogórze i Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, zaprezentowanej m.in. w czerwcu 2011 roku w Brukseli, podczas obchodów 70. rocznicy śmierci I. J. Paderewskiego oraz we wrześniu 2011 roku w Winnicy na Ukrainie, podczas obchodów Dni Mazowsza na Podolu.

Format 24 cm x 33 cm; oprawa miękka; s. 64; wersja językowa polsko-ukraińska

 

 

 

GALERIA AUTOPORTRETU WSPÓŁCZESNEGO W RADOMIU 1984-1990

 

 

Katalog wystawy Muzeum Niepodległości w Warszawie (15.03-20.05.2012 r.) prezentuje sztandarową część kolekcji Galerii Autoportretu Współczesnego znajdującej się w chwili obecnej pod opieką Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Są tu prace Stanisława Baja, Jerzego Dudy-Gracza, Edwarda Dwurnika, Antoniego Fałata, Krzysztofa Jackowskiego, Zbysława Maciejewskiego, Allana Rzepki, Jana Salamona, Leszka Sobockiego i innych równie wielkich artystów.

Format 21,8 cm x 19 cm; oprawa miękka; s. 64

 

Obszar wolności twórczej. Wydawnictwa studenckie 1956-1989 : katalog wystawy

Warszawa : Muzeum Niepodległości w Warszawie, 2012. – 63 s. : fot. ; 21 x 23 cm

 

 

Katalog wystawy jest próbą dokumentacji publikacji studenckich wydawanych po 1956 roku. W XIV działach: ruch kulturalny, literatura, krytyka literacka i artystyczna, twórczość muzyczna, sztuka, film, festiwale, kluby, prasa, taniec, teatr, kabaret, organizacje studenckie, varia zaprezentowanych zostało ok. 300 pozycji uzupełnionych 68 ilustracjami. Przedstawiona różnorodność tematyczna wydawnictw świadczy o dużej aktywności twórczej organizacji studenckich, a unikatowość niektórych publikacji o potrzebie jej dokumentowania do dalszych badań.

 

 

 

Święta państwowe w plakacie ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie

 

 

Cztery święta państwowe w ciągu minionych stu lat były szczególnie uroczyście obchodzone w Polsce. W czasach PRL-u fetowano uroczyście 1 maja i 22 lipca, podczas gdy najważniejsze święta niepodległej Polski obchodzimy 3 maja i 11 listopada. Po jakie środki artystycznego wyrazu sięgali twórcy plakatów dotyczących świąt państwowych dawniej i dziś? Jak w pomysłowy, lapidarny, czy też kuriozalny sposób starali się przedstawić związane z nimi treści?

Katalog zawiera 63 reprodukcje plakatów eksponowanych na wystawie oraz teksty z pogranicza historii i historii sztuki objaśniające kontekst powstania, walory artystyczne, motywy oraz symbole przedstawianych dzieł.

 

Polska Biżuteria Patriotyczna

 

Katalog wystawy, maj-sierpień Warszawa 2011, wystawa o biżuterii patriotycznej prezentuje to unikatowe zjawisko w trzech odsłonach – dziwiętnastowiecznej czarnej biżuterii, solidarnościowych znaczków z lat 80. dwudziestego wieku oraz współczesnych projektów nagrodzonych w konkursie ogłoszonym przez Muzeum Niepodległości.

Zapraszamy do obejrzenia ponad 100 obiektów, w tym nieprezentowanych wcześniej publicznie, które mimo niewielkich rozmiarów są manifestacją przywiązania i miłości do Ojczyzny, ale także kunsztu, pomysłowości, a nawet humoru twórców.

 

Mazowsze w czasach Chopina : Informator wystawy.

 

Oprac., teksty, wybór il.:

Krzysztof Mordyński, Stefan Artymowski, Paweł Bezak. – Warszawa : Muzeum Niepodległości

w Warszawie, 2010 . – 150, [2] s. ; 28 x 21 cm

 

Wystawa : Muzeum Niepodległości w Warszawie od 14 maja do 10 października 2010 r.

Fryderyk Chopin urodził się i dorastał w czasach, które charakteryzowały się wielkimi zmianami

we wszystkich dziedzinach życia. Kończyły się stare porządki a nowe idee i realia prowadziły

świat ku innej epoce. Zmiany te nie ominęły także Mazowsza, które tak bliskie było naszemu

kompozytorowi. Mazowsze tradycyjne, ale również to ulegające przemianom zostało

zaprezentowane na wystawie. Zgromadzone dzieła sztuki naszych najwybitniejszych malarzy,

rzeźbiarzy i grafików z tamtych czasów dostarczą wielu wrażeń estetycznych i intelektualnych.

_____________________________________________

MONOGRAFIE, PRACE NAUKOWE,

MATERIAŁY Z KONFERENCJI I SESJI NAUKOWYCH

_____________________________________________

 

 

 

Anna Milewska-Młynik, SEWERYN GROSS WŚRÓD BADACZY KAZACHSKIEGO PRAWA ZWYCZAJOWEGO

 

Książka prezentuje sylwetkę badacza kazachskiego prawa zwyczajowego – Seweryna Grossa, opisuje działalność polskich zesłańców na wschodzie rosyjskiego imperium, ich relacje z rosyjskim państwem i miejscową ludnością, okoliczności prowadzenia badań i pisania prac naukowych. Uwzględnia szerokie tło historyczne, polityczne i społeczno-kulturalne. Zawiera bogatą bazę źródłową, na którą złożyły się materiały pozyskane w wyniku badań archiwalnych autorki, przeprowadzonych między innymi w kilku ośrodkach na Syberii i w Kazachstanie.

Format 16,8 cm x 24 cm; oprawa miękka; s. 256

 

 

 

JACEK MALCZEWSKI

Album z serii „Skarby kultury i literatury polskiej” zawiera studium Stanisława Witkiewicza z 1907 roku opisujące talent malarski, znaczenie idei sztuki i ojczyzny oraz rolę symboli w twórczości inicjatora i jednego z czołowych przedstawicieli polskiego symbolizmu. Wydawcy – Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza Proszówki i Muzeum Niepodległości w Warszawie – dołożyli starań, aby ukazać wszystkie wątki w twórczości malarza; patriotyczny, martyrologiczny, tanatologiczny, eschatologiczny i autobiograficzny. Dodatkowym walorem są teksty poetyckie Juliusza Słowackiego, Teofila Lenartowicza i Lucjana Rydla, korespondujące z tematyką obrazów Jacka Malczewskiego.

Format 24 cm x 33 cm; oprawa twarda; s. 216.

 

 

 

 

POWSTANIE LISTOPADOWE

 

W serii „Polskie powstania narodowe” ukazał się album Powstanie listopadowe, wydany pod patronatem Muzeum Niepodległości w Warszawie i Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Zamieszczone w publikacji reprodukcje pochodzą ze zbiorów: Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie oraz placówek warszawskich: Muzeum Niepodległości, Biblioteki Narodowej, Muzeum Narodowego i Muzeum Wojska Polskiego. Obraz polskich miast, sylwetki ludzi i wydarzenia zachowały się m.in. dzięki rysunkom Jana Feliksa Piwowarskiego, Jana Lewickiego, Romana Rupniewskiego oraz Wojciecha, Juliusza i Jerzego Kossaków. Czytelnik znajdzie w tym tomie piękne akwarele przedstawiające umundurowanie polskich formacji powstańczych, litografie z wizerunkami polskich dowódców i polityków, wyobrażenia odznaczeń wojskowych oraz karykatury ukazujące reakcję państw europejskich na powstanie listopadowe.

Format 24 cm x 33 cm; oprawa twarda; s. 216

 

 

 

 

JULIUSZ KOSSAK

 

Album zawiera reprodukcję książki Stanisława Witkiewicza Juliusz Kossak, reprodukcje obrazów i grafik ze zbiorów m.in.: Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Niepodległości w Warszawie. Prezentuje bogaty dorobek twórczy malarza, grafika, ilustratora książek Wincentego Pola, Juliana Ursyna Niemcewicza i Henryka Sienkiewicza. Artysta wychowany w duchu patriotycznym tworzył prace przedstawiające głównie sceny historyczne i batalistyczne.

Format 24 cm x 33 cm; oprawa twarda; s. 216

 

W dniu 15 września 2012 r. Emigracja walczących uzyskała w Londynie Nagrodę im. Włady Majewskiej ufundowaną przez Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie

 

oto werdykt Jury (kliknij);

 

 

Wojciech Jerzy Podgórski, Emigracja walczących. Wokół polsko-szkocko-angielskich powiązań wojennych i powojennych, Warszawa 2011.

Książka wydana nakładem Muzeum Niepodległości w Warszawie, przy wsparciu finansowym Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Autor na ponad 600 stronach publikacji prezentuje sylwetki wybranych twórców literatury emigracyjnej po 1939 roku, którzy w trosce o zachowanie ciągłości polskiej kultury i mobilizowanie do walki, kontynuowali działalność pisarską i wydawniczą poza Krajem, w latach wojny oraz w powojennych emigracyjnych realiach. Wśród nich znajdziemy m. in. Adama Kowalskiego, Ignacego i Stanisława Balińskich, gen. Stanisława Maczka, Marię Kuncewiczową, Jana Rostworowskiego, ppłk. Józefa J. Korabiowskiego, drukarza Stanisława Kostkę Matwina i wielu innych. Przyjęta w książce zasada kompozycyjna – przedstawienie biografii autorów, pozwala czytelnikowi odczuć klimat, w jakim powstawały dzieła, i poznać problemy, z jakimi na co dzień stykali się twórcy, żyjący poza Ojczyzną. Publikację uzupełnia bogaty materiał ilustracyjny.

 

4 października 2012, godz. 1900

 

Ambasada RP w Londynie

 

PROMOCJA książki prof. Wojciecha Podgórskiego

 

Emigracja walczących. Wokół polsko-szkocko-angielskich powiązań kulturalnych wojennych i powojennych (wydawca: Warszawa: Muzeum Niepodległości 2011)

 

Spotkanie prowadzi prezes ZPPnO, amb. Andrzej Krzeczunowicz.

 

Laudacja – prof. Eugeniusz C. Król.

 

W programie przewidziane jest wystąpienie Autora, dyskusja, sprzedaż książek, lampka wina. Wstęp za zaproszeniami z Ambasady RP w Londynie i ZPPnO.

 

 

 

 

 

GENERAŁ ROZWADOWSKI, Warszawa 2011 (reprint wydania – Kraków 1929), ss. 223, twarda oprawa, kolorowa obwoluta, wklejki ze zdjęciami i mapy.

Książka wydana nakładem Muzeum Niepodległości w Warszawie i Zakładu Poligraficznego Primum s.c. dzięki wsparciu Stowarzyszenia Rodziny Jordan-Rozwadowskich i Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego.

 

Książka ukazała się w roku 1929, rok po śmierci gen. Tadeusza Rozwadowskiego (1866-1928) dla uczczenia pamięci wodza i żołnierza. Prezentuje biografię Generała i jego udział w ważnych dla Polski wydarzeniach. Zamieszono w niej wspomnienia osób mu bliskich, m.in. generałów: Stanisława Hallera, Mariana Kukiela, Walerego Maryańskiego, Romana Żaby, Mieczysław Kulińskiego, Władysława Sikorskiego. Wspomnienia uzupełniają cenne dokumenty, m.in. słynny rozkaz nr 10 000 z 9 sierpnia 1920 roku, według którego Wojsko Polskie przeprowadziło atak na siły bolszewickie. Całość uzupełniają unikatowe zdjęcia Generała.

 

 

 

 

Cud nad Wisłą : Dzieła sztuki – fotografie – odezwy ; The Miracle on the Vistula : Works of art. – photographs – proclamations Wprowadzenie Tadeusz Skoczek, wybór i oprac. merytoryczne reprodukcji Regina Madej-Janiszek (fotografie, pocztówki), Emil Noiński (odezwy i druki, fotografie), Sylwia Szczotka (malarstwo, plakaty). – Warszawa: Muzeum Niepodległości; Proszówki: Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, 2010. – 211, [5] s. : il.; 34 x 24,5 cm

 

Obchodzoną w 2010 r. 90. rocznicę Bitwy Warszawskiej Muzeum Niepodległości upamiętniło wydając w prestiżowej serii „Skarby kultury i literatury polskiej” album „Cud na Wisłą”. Publikacja ta prezentuje w jaki sposób ta jedna z najważniejszych bitew w historii świata ukazana została w sztuce, fotografii i drukach ulotnych. Wydany album jest również hołdem dla artystów, którzy swój wkład w wielkie zwycięstwo wnieśli dostępnymi dla nich środkami przekazu.

Każdy, kto weźmie do ręki tą pięknie wydaną, wartościową publikację doceni rolę sztuki w porywaniu do walki, jej dokumentowaniu, utrwalaniu idei i budowaniu mitu. Lektura powyższej pozycji to także okazja do zapoznania się z bogatymi zbiorami Muzeum Niepodległości oraz innych krajowych instytucji kultury.

 

Edward Chudziński, Regionalizm : Idea – realizacje – instytucje.

Warszawa: Muzeum Niepodległości ; Warszawa: Mazowiecka Oficyna Wydawnicza, 2010. – 154, [1] s. ; 24 cm

 

Autor odwołując się do szerokiego kontekstu znaczeniowego ukazuje podstawowe cechy regionalizmu, przybliża dzieje ruchu regionalistycznego w Polsce, jak również w sposób niezwykle interesujący zapoznaje z działalnością wybitnych jednostek i instytucji, które na przestrzeni XX wieku przyczyniły się do ugruntowania poczucia przynależności do danej wspólnoty o charakterze regionalnym. Szczególne miejsce poświęcone zostało także roli jaką w tym zakresie odgrywała literatura oraz prasa. Po lekturze tej niezwykle ciepłej i przepełnionej prawdziwym zamiłowaniem do poruszanych zagadnień publikacji, czytelnik może na nowo docenić unikalność swej małej regionalnej ojczyzny. W czasach wszechobecnej globalizacji publikacje podkreślające rolę i znaczenie działań o charakterze miejscowym zasługują na tym większą uwagę.

UWAGA!: nakład wyczerpany

 

 

 

 

 

W kręgu Józefa Hallera. [Materiały sesji popularno-naukowej, która odbyła się podczas

„Święta Hallerowskiego w Mińsku Mazowieckim” w dniu 7 czerwca 2010 r.]

L Celej i in [aut.] .- Warszawa : Muzeum Niepodległości w Warszawie, 2010. – 132, [1] s.,

[8] k. tabl. ; 16 x 29 cm.

 

Z okazji 50. rocznicy śmierci generała Muzeum Ziemi Mińskiej, Muzeum Niepodległości

w Warszawie i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zorganizowały Święto Hallerowskie

w Mińsku Mazowieckim. Honorowy patronat nad uroczystościami objął Marszałek Sejmu

RP Bronisław Komorowski.

W publikacji zamieszczono 9 artykułów poświęconych generałowi, m.in.: szkic biograficzny,

udział w Bitwie Warszawskiej, Generała Hallera zaślubiny z morzem.

 

 

 

 

 

Dziedzictwo i pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej : Materiały I Muzealnych Spotkań z Kresami : zorganizowanych przez Muzeum Niepodległości w Warszawie w dniach 26-27 maja 2008 / pod red. Andrzeja Stawarza ; [współpraca red. Helena Wiórkiewicz] ; Muzeum Niepodległości w Warszawie. – Warszawa : Muzeum Niepodległości , 2009. -523 s. : il. kolor. ; 30 cm.

 

Publikacja jest pokłosiem konferencji naukowej, przedstawia stan prac zbierackich, dokumentacyjnych, wystawienniczych i popularyzatorskich przełomu XX i XXI wieku związanych w muzealnictwie polskim z tematyką kresową.

Zawiera referaty blisko 30 autorów z 19 instytucji muzealnych, wyższych uczelni, archiwów państwowych, bibliotek, stowarzyszeń kresowych. Głęboki sens twórczego zajmowania się problematyką kresową udokumentował w części wstępnej tego dzieła prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja w tekście pt. Legenda Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Inne opracowania mówiące o zachowanym w zasobach muzeów, jak też bibliotek i archiwów, dziedzictwie Kresów Wschodnich, zgrupowano w pięciu częściach : Cz. I – IV : Zbiory i kolekcje; I. Grafika i rysunek; II. Fotografia; III. Druki i rękopisy; IV. Etnografia; V. Wystawiennictwo, prace badawcze i popularyzacja. Ilustracje (374 reprodukcje, w większości kolorowe, publikowane po raz pierwszy) zgromadzono w jednej – szóstej – części, przez co publikacja w połowie jest albumem. Bynajmniej nie jest ten tom przeznaczony wyłącznie dla specjalistów – historyków, historyków sztuki, etnologów, czy też wszystkich muzealników zajmujących się opracowywaniem zbiorów, przygotowywaniem wystaw, publikacji, organizowaniem imprez kulturalno-artystycznych dotyczących Kresów. Z całą pewnością wiele interesujących treści odnajdą na stronach tego zbioru jakże różnorodnych opracowań i materiałów wszyscy zafascynowani dziejami i kulturą Kresów, pasjonaci zajmujący się popularyzacją wiedzy o Kresach, a także kolekcjonerzy.

 

 

 

 

 

Anioł dwóch skrzydeł : Juliuszowi Słowackiemu Narodowemu Wieszczowi w 200. rocznicę urodzin

w hołdzie Krzysztof Kołtun / [koncepcja edytorska, posłowie, nota biograficzna Seweryn A. Wisłocki]. – Warszawa : Muzeum Niepodległości; Gdów – Wola Zręczycka : Galeria Sztuki Dwór Bella Vita,

2009. – 152 s. : il. ; 15 x 21 cm.

 

Tomik poezji dzieli się na dwie części.

Część pierwszą stanowią wiersze poświęcone Juliuszowi Słowackiemu, Krzemieńcowi i szerzej Wołyniowi, czyli są to „Wiersze Krzemienieckie”. Część druga – to poetyckie zapisy przemyśleń, refleksji, emocjonalnych impresji zaistniałych w czasie pobytu w dworze dziadków Juliusza – dlatego też tytuł tej części to „Zapiśnik z Dworu”. Publikacja wzbogacona została grafikami artystki europejskiego formatu Izabeli Teresy Auner-Kargól.

 

 

 

 

 

Na drogach do Niepodległej. Inicjatywy obywatelskie Polaków w XIX i na początku XX w.

Red. nauk. Andrzej Stawarz, oprac. red. Jan Engelgard. – Warszawa: Muzeum Niepodległości w Warszawie, 2009. – 256 s. : il. ; 23 cm

 

Konferencja pod tym samym tytułem odbyła się w Warszawie w dn. 20 – 21 listopada 2008 r. w 90. rocznicę odzyskania niepodległości, zorganizowana przez Muzeum Niepodległości i Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dokonała przeglądu aktywności obywatelskiej społeczeństwa polskiego po upadku państwowości polskiej do jej przywrócenia w 1918 r.

Siedemnastu autorów w zamieszczonych w publikacji materiałach naukowych zaprezentowało rozliczne inicjatywy obywatelskie, poparte konkretnymi przedsięwzięciami oraz przybliżyło sylwetki animatorów tych działań.

 

 

 

 

 

Edukacja Regionalna – Dziedzictwo Kulturowe Mazowsza.

Materiały Letniej Szkoły Regionalizmu (Pułtusk 2005-2009)/ red. tomu U. Biskup, H. Friedel, A. Stawarz. – Warszawa: Muzeum Niepodległości w Warszawie, 2009. – 176 s. ; 24 cm

 

Seria: Mazowsze – Edukacja Regionalna pod. red. Andrzeja Stawarza Główny cel Letniej Szkoły Regionalizmu – to rozwijanie zainteresowań nauczycieli sprawami Mazowsza: przybliżanie historii, twórczości regionalnej, obrzędów, bogactwa przyrody i kultury. W czasie spotkań nauczyciele doskonalili swoje umiejętności metodyczne, podejmowali nowe wyzwania edukacyjne. Zgromadzony w powyższej publikacji materiał dydaktyczny opracowany został przez nauczycieli – pasjonatów edukacji regionalnej, którzy zaprezentowali projekty i programy nauczania, scenariusze lekcji i zajęć terenowych, scenariusze uroczystości, adaptacje utworów o tematyce regionalnej i inne. Propozycje metodyczne dotyczą wszystkich etapów kształcenia, od wychowania przedszkolnego, na szkole ponadgimnazjalnej kończąc.

UWAGA!: nakład wyczerpany

 

 

 

 

 

KALENDARIUM OBRONY WARSZAWY we wrześniu 1939.

Opracowanie : Karol Mórawski ; Fotografie : ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie. – Warszawa : Fundacja “Polonia Restituta” ; Muzeum Niepodległości w Warszawie, 2009. – 28 s. : il. ; 23 cm.

 

Tragiczne dni września 1939 r., przedstawiono dzień po dniu, od pierwszych nalotów bombowych po wydanie rozkazu w sprawie układu kapitulacyjnego, i wkroczenie do Warszawy pierwszych oddziałów niemieckich.

 

CZASOPISMA

 

 

 

NIEPODLEGŁOŚĆ I PAMIĘĆ nr 2011: 3-4; (35-36)

 

Podwójny numer czasopisma zawiera m. in. biografię Kazimierza Pułaskiego – dowódcy konfederacji barskiej oraz Jana Dąbskiego – konstruktora traktatu ryskiego, tekst o związkach polsko-japońskich i ich śladach w Muzeum Niepodległości w Warszawie na przykładach działalności Romana Dmowskiego, Józefa Piłsudskiego, Maksymiliana Marii Kolbego i Bronisława Piłsudskiego oraz artykuły opisujące doświadczenia polskich zesłańców na Syberii, udział polonii amerykańskiej w walce o niepodległość i zjawisko kultury studenckiej w latach 1975-1989.

Format 16,5 cm x 23,4 cm; oprawa miękka; s. 268

 

 

 

 

Numer 34 kwartalnika „Niepodległość i Pamięć” poświęcony jest tematyce historii, muzealnictwa i kultury.

 

Numer zawiera szereg artykułów poruszających ważne – a niekiedy mniej znane – wydarzenia z historii. Zeszyt 34 otwiera artykuł Krzysztofa Mordyńskiego „Dziennik Pracowni MDM – nowo udostępnione źródło do badań nad dziejami Warszawy”. Jest to omówienie – po raz pierwszy w historii – podstawowego źródła dla powstania największego założenia urbanistycznego czasu socrealizmu w Warszawie: Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej.

 

Czytelnik ma także okazję zapoznać się z edycją źródeł. Prezentujemy materiały dotyczące Walerego Sławka, Zygmunta Berezowskiego i Stanisława Mikołajczyka.

 

Liczne artykuły z zakresu muzealnictwa omawiają m.in. działalność Muzeum Niepodległości, prezentują działania naukowe oraz wystawiennicze.

 

Osobom zainteresowanym korzystaniem z Biblioteki Muzeum Niepodległości, polecamy zapoznać się z wyborem jej najnowszych nabytków.

 

 

 

 

Niepodległość i Pamięć. Czasopismo muzealno-historyczne. Rocznik XVII, nr 1(31)

red. nacz. Andrzej Stawarz. – Warszawa : Muzeum Niepodległości w Warszawie,

2010. – 404 s. : il. ; 24 x 16,5 cm

 

W związku z 20. rocznicą istnienia Muzeum Niepodległości dr Andrzej Stawarz, dyrektor

w latach 1990-2009, publikuje obszerny esej pt. „Moje spojrzenie na 20 lat działalności Muzeum Niepodległości”. Warto też zwrócić uwagę na blok materiałów poświęconych II wojnie światowej : dr. Pawła Dubera „Utworzenie Rządu Jedności Narodowej w Paryżu (20-30 IX 1939 roku), dr. Zbigniewa Gnat-Wieteski „Generałowie formacji wojskowych Obozu Narodowego”, Macieja Motasa „Działalność Komitetu Zagranicznego Obozu Narodowego (1942-1943), jako próba integracji środowisk narodowych na emigracji w czasie drugiej wojny światowej”, Jerzego Galasa „Zamojszczyzna w latach II wojny światowej 1939-1945. Wybrane zagadnienia militarne, społeczne i ekonomiczne”. Ponadto polecamy świetnie udokumentowany artykuł prof. Konrada Ajewskiego „Pałac Błękitny w Warszawie jako przykład mecenatu Maurycego Zamoyskiego”

 

 

_______________________________________________________

INFORMATORY , KATALOGI WYSTAW, KATALOGI ZBIORÓW

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

KOLEKCJA SYBIRACKA .

Katalog zbiorów / oprac. Anna Milewska-Młynik. –

Warszawa : Muzeum Niepodległości w Warszawie, 2002. – 186 s. : fot. (częśc. kolor.) ; 24 cm. – (Katalogi zbiorów Muzeum Niepodległości ; t.1)

 

Indeks

Katalog dotyczy obiektów związanych z represjami Polaków na Wschodzie w latach 1939-1956. Obejmuje 1224 pozycje zgrupowane w działach: przedmioty pamiątkowe, archiwalia, fotografie, prace współczesnych artystów poświęcone represji na Wschodzie, współczesne obiekty związane z problematyką represji. Do katalogu dołączone są indeksy: osób i geograficzny.

 

O NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ. katalog zbiorów z lat 1914-1921. T. 3 : Zbiory ikonograficzne. Wstęp i oprac. Regina Madej-Janiszek ; red. Andrzej Stawarz ; Muzeum Niepodległości w Warszawie, 2008

 

O NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ. Katalog zbiorów z lat 1914-1921, t. 2, Druki ulotne (oprac. Mirosława Pałaszewska) 2007r.’)

PAWIAK 1835-1944 : przewodnik po ekspozycji stałej / red. i słowo wstępne Andrzej Stawarz ; tekst Andrzej Krzysztof Kunert, Magdalena Woltanowska ; tł na j. ang. Paweł Broszkowski ; Muzeum Więzienia “Pawiak” Oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie. – Warszawa : Muzeum Niepodległości, 2002. – 95 s. : il. ; 26 x 21 cm

Bibliogr.s .95. – Str. tyt. i tekst równol. w j. polskim i ang.

 

Przewodnik prezentuje trzecią w dziejach Muzeum Więzienia “Pawiak” ekspozycję stałą obejmującą cały okres funkcjonowania więzienia ze szczególnym uwzględnieniem czasów okupacji niemieckiej 1939-1944 kiedy Pawiak stał się symbolem martyrologii a jednocześnie symbolem bohaterstwa i bezgranicznego poświęcenia setek tysięcy polskich patriotów.

PAWIAK 1835-1944 przewodnik po ekspozycji stałej / autorzy tekstów Magdalena Woltanowska, Andrzej Krzysztof Kunert, Joanna Gierczyńska ; koncepcja i kierownictwo projektu Andrzej Stawarz ; Muzeum Więzienia Pawiak Oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie. – Warszawa : Muzeum Niepodległości w Warszawie, 2004. – 48 s. : il. (częśc. kolor.) + 1 płyta CD-Rom ; 20 x 20 cm

Informator książkowy + płyta CD-ROM

Minimalne wymagania sprzętowe: procesor Pentium II 600, 128 MB RAM, karta graficzna 800 x 600, karta dźwiękowa, Windows 95, CD-ROM

 

Opracowany w polsko-niemieckiej wersji językowej multimedialny przewodnik po Muzeum Więzienia Pawiak pogłębia i rozszerza wiedzę o historii jednego z ważniejszych dla Warszawy miejsc pamięci, często odwiedzanego przez widzów z zagranicy, także z Niemiec. Informator na płycie CD zawiera ok. 200 s. tekstów informacyjnych oraz 500 fotografii wraz z nagraniami fonograficznymi.

Publikacja powstała dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

 

Jan Szczepkowski (1878-1964) – w służbie sztuce, w służbie Ojczyźnie

Informator wystawy. Scenariusz wystawy, tekst i wybór il.: Katarzyna Chrudzimska-Uhera, komisarz wystawy : Jan Engelgard. – Warszawa : Muzeum Niepodległości w Warszawie, 2009. – 51s., il. ; 20 x 23 cm.

Wystawa: Muzeum Niepodległości w Warszawie od 11 listopada 2009 r. do 21 lutego 2010 r.

 

Jan Szczepkowski rzeźbiarz znany i ceniony w okresie międzywojennym wraz z upływem lat tracił na znaczeniu, obecnie zapomniany.

Najczęściej kojarzone z Janem Szczepkowskim dzieła to: Kapliczka Bożego Narodzenia – międzynarodowa wystawa w Paryżu (1925r.), projekty związane z uczczeniem pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego – model sarkofagu wawelskiego oraz warszawskie realizacje: pomniki Bogusławskiego i Moniuszki na placu Teatralnym, płaskorzeźbione fryzy w sali obrad Sejmu, dekoracja elewacji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zorganizowana w Muzeum Niepodległości wystawa ma za zadanie przybliżyć nam w miarę możliwości pełny obraz działalności artysty, przywrócić jego osobie należne miejsce w polskiej historiografii sztuki.

 

PAMIĘĆ O WOJNIE .

Wystawa sztuki dla upamiętnienia 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej 1-17 września 1939 roku. Katalog wystawy 2009-2011. Red. wydawnictwa i autor tekstów: Marian Pokropek. – Warszawa : Muzeum Niepodległości w Warszawie; Otrębusy : Muzeum Sztuki Ludowej, 2009. – 40 s. : il. ; 29 cm.

 

Przekazy ikonograficzne dotyczące II wojny światowej pojawiają się także w sztuce ludowej : w rzeźbie i w płaskorzeźbach w drewnie, w rzeźbach ceramicznych, na obrazach i obrazach na szkle, w tkactwie, a nawet w wycinkach. Wystawa “Pamięć o wojnie” oparta jest na tym właśnie rodzaju twórczości. Zgromadzone dzieła mimo różnego poziomu artystycznego, są piękne, wartościowe i wzruszające. Eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach i ze zbiorów kilkunastu muzeów w Polsce, a także z prywatnych kolekcji. Katalog zawiera : spis 190 prac, liczne ilustracje oraz wykaz muzeów w których będzie eksponowana wystawa w latach 2009-2011.

 

 

Maria Fieldorf, Leszek Zachuta, Generał August Emil Fieldorf „Nil” (1895-1953) w 115.

rocznicę urodzin

Informator wystawy. Komisarz wystawy Jan Engelgard.- Warszawa :

Muzeum Niepodległości w Warszawie, 2010. – 32 s. ; 20 x 29 cm.

Wystawa : Muzeum Niepodległości w Warszawie od 12 marca 2010 r. do 18 kwietnia2010r.

Nakład: 1000 egz.

 

Wystawa poświęcona Augustowi Emilowi Fieldorfowi bohaterskiemu dowódcy KEDYWU

Komendy Głównej AK, autorstwa Marii Fieldorf i Leszka Zachuty, po raz pierwszy

prezentowana jest w Warszawie. A.E. Fieldorf należał do pokolenia, któremu dane było walczyć

o niepodległość Polski, służyć tej Polsce, ale również doświadczyć trudnych epizodów polskiej

historii powojennej. Fałszywie oskarżony, został skazany (16.IV. 1952 r.) na karę śmierci na

podstawie dekretu o wymiarze kary dla zbrodniarzy hitlerowskich i zdrajców narodu polskiego.

Dopiero po upływie 36 lat od śmierci nastąpiła pełna rehabilitacja A. E. Fielforfa.

Prezentowana wystawa przyczyni się do głębszego poznania życia tego niezwykłego, skromnego

człowieka.

POWRÓT Polski na mapę. Traktat Wersalski 1919

Informator wystawy. Autorzy:

Jan Engelgard, Krzysztof Mordyński, Paweł Bezak. – Warszawa : Muzeum Niepodległości

w Warszawie, 2009. – 50 s. ; 20 x 23 cm.

UWAGA!: nakład wyczerpany

 

POLONIA RESTITUTA. O NIEPODLEGŁOŚĆ I GRANICE 1914-1921

Ekspozycja stała w Muzeum Niepodległości w Warszawie / red.,[słowo wstępne] Andrzej Stawarz ; autor tekstów Jolanta Niklewska ; autor wstępu Wiesław Jan Wysocki. – [Warszawa : Muzeum Niepodległości w Warszawie ; Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, 2007]. – 127 : il. kolor. ; 31 cm Tekst równol. w j. pol. i ang.

 

Bogato ilustrowany informator ekspozycji stałej Muzeum Niepodległości w Warszawie prezentującej rozmaite opcje ideowe poprzedzające wybuch I wojny światowej, walkę zbrojną polskich oddziałów u boku ścierających się mocarstw europejskich i światowych, a także działania zbrojne Polskiej Organizacji Wojskowej, ludności cywilnej i polskiej armii zmierzające do zapewnienia młodemu państwu polskiemu bezpiecznych granic.

 

PRECZ Z CARATEM! ROK 1905

Informator wystawy / słowo wstępne i oprac. red. Andrzej Stawarz ; słowo o wystawie, wybór il. Helena Wiórkiewicz ; Rewolucja 1905-1907 na ziemiach polskich / Magdalena Micińska ; fot. Tadeusz Stani [i in.] ; Muzeum Niepodległości w Warszawie. – Warszawa : Muzeum Niepodległości w Warszawie, 2005. – 143 s. : il. (częśc. kolor.) ; 31 cm

Bibliogr.

 

Publikacja zawiera opis przygotowanej przez Muzeum Niepodległości w Warszawie

w stulecie rewolucji 1905 roku wystawy, po raz pierwszy tak obszernie prezentującej

narodową walkę wolnościową i ruch społeczny w latach 1904-1905 jako kolejną próbę wybicia się na niepodległość Polaków w epoce porozbiorowej oraz 182 ilustracje różnego typu obiektów, wśród których wiele jest pokazywanych na wystawie i publikowanych po

raz pierwszy, a także esej doc. dr hab. Magdaleny Micińskiej.

 

ROMAN DMOWSKI (1864-1939).

W 140 ROCZNICĘ URODZIN : [katalog wystawy] / scenariusz wystawy i tekst katalogu Jolanta Niklewska ; red. katalogu Andrzej Stawarz ; wstęp do katalogu Krzysztof Kawalec ; Muzeum Niepodległości w Warszawie ; Fundacja Narodowa im. Romana Dmowskiego. – Warszawa : Muzeum Niepodległości w Warszawie, 2004. – 72 s. : il. kolor. ; 30 cm

 

Katalog towarzyszący wystawie: ” Roman Dmowski (1864-1939)” prezentowanej w Muzeum Niepodległości w Warszawie od października 2004 do lutego 2005, przygotowanej w 140. rocznicę urodzin i 65. śmierci Romana Dmowskiego zawiera artykuł prof. dr hab. Krzysztofa Kawalca poświęcony Romanowi Dmowskiemu, opis i koncepcję wystawy oraz wykaz 192 eksponatów znajdujących się na wystawie.

UWAGA: NAKŁAD WYCZERPANY

 

WOŁYŃ CZASU ZAGŁADY 1939-1945.

– Warszawa : Muzeum Niepodległości w Warszawie. 2006. – 19, [1] s. : il. ; 30 cm

 

Wydawnictwo towarzyszące wystawie zorganizowanej w Muzeum Niepodległości w Warszawie (kwiecień – maj 2006) poświęconej dziejom Wołynia w okresie II wojny światowej i będącej próbą ukazania skomplikowanych relacji narodowościowych charakterystycznych dla tego obszaru, które – podsycane przez kolejnych okupantów: Rosjan i Niemców – doprowadziły do tragicznych konsekwencji determinujących powojenne stosunki polsko-ukraińskie.

(Scenariusz wystawy: Jolanta Niklewska, współpraca merytoryczna: Ewa Siemaszko, współpraca przy realizacji: Anna Oleszczuk).

Warszawa w listopadzie 1918 roku “Tak mało pomnę… Ów dzień był jak chwila”

informator wystawy/ oprac. red. Andrzej Stawarz; opis wystawy, wybór wspomnień i il.:

Krzysztof Mordyński, Paweł Bezak; fotografie Tadeusz Stani. – Warszawa : Muzeum

Niepodległości w Warszawie, 2008. – 60 s. : il. ; 21 x 23 cm

 

Wystawie czasowej “Warszawa w listopadzie 1918 roku. Tak mało pomnę, ów dzień był jak chwila…”, towarzyszy informator autorstwa jej twórców – Krzysztofa Mordyńskiego i Pawła Bezaka. Obok licznych fotografii eksponatów, pochodzących przede wszystkim ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie, a prezentowanych na wzmiankowanej wystawie, publikacja zawiera wybrane teksty źródłowe, ukazujące rozmaite aspekty życia codziennego w tamtych czasach. Wykorzystane zostały również ówczesne karty pocztowe, ukazujące Warszawę z początku XX wieku, będącą miejscem wielu wydarzeń, które prowadziły w końcu do pamiętnych dni listopada 1918 roku.

 

Z ORŁEM BIAŁYM PRZEZ WIEKI

Przewodnik po wystawie / słowo wstępne i oprac. red. Andrzej Stawarz ; opis wystawy, oprac. katalogu i wybór il. Krzysztof Mordyński ; [artykuł] Zarys historii Orła Białego Alfred Znamierowski ; tł. na j. ang. Hanna Szulczewska. – Warszawa : Muzeum Niepodległości w Warszawie, 2007. – 60 s. : il. kolor. ; err. ; 21 x 23 cm

Bibliogr.s.60

Tekst równol. w j. pol. i ang.

 

Przewodnik po wystawie, który może być też traktowany jako samodzielna książka przedstawiająca dzieje znaku Orła Białego. Zawiera zdjęcia najpiękniejszych i najciekawszych zabytków z ekspozycji – często arcydzieł sztuki – wraz z opisami, które pozwolą Czytelnikowi lepiej poznać ich wielką wartość historyczną i artystyczną. Część albumową poprzedza zarys historii Orła Białego autorstwa Alfreda Znamierowskiego.

UWAGA!: nakład wyczerpany

 

ŻEBY POLSKA BYŁA POLSKĄ… : DZIEJE OPOZYCJI W PRL 1945-1989 :INFORMATOR WYSTAWY /oprac. red. Andrzej Stawarz ; oprac. informatora Paweł Bezak. – Warszawa : Muzeum Niepodległości w Warszawie, 2008. – 47 s. : il. kolor. ; 21 x 23 cm

 

Informator wystawy stałej poświęconej całokształtowi zmagań wolnościowych Polaków w latach 1945-1989, otwartej wiosną 2007 roku w Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Oprócz prezentacji wystawy informator zawiera także niezwykle ciekawy, przybliżający mało znane fakty z tamtych lat, artykuł pióra Jerzego Eislera.

________________________________________________________________

MONOGRAFIE, PRACE NAUKOWE,

MATERIAŁY Z KONFERENCJI I SESJI NAUKOWYCH

________________________________________________________

 

 

 

 

 

Myśl polityczna Romana Dmowskiego, pod red. Andrzeja Stawarza – Warszawa: Muzeum Niepodległości w Warszawie, 2009. – 179 s.; 24 cm. Seria: Polska – Dziedzictwo i Przeszłość, t.5, Nakład: 1000 egz.

 

Tom poświęcony Romanowi Dmowskiemu, twórcy największego polskiego obozu politycznego w I poł. XX w. – Narodowej Demokracji, wybitnemu ideologowi i współtwórcy niepodległego Państwa Polskiego.

 

W MARSZU DO NIEPODLEGŁOŚCI

W 65 rocznicę zwycięskiej bitwy żołnierza polskiego o Monte Cassino. – Wprowadzenie, wybór i opracowanie materiałów Zbigniew Mierzwiński. – Warszawa : Muzeum Niepodległości, 2009. – 59s. ; 29 cm

Do publikacji dołączona jest płyta zawierająca archiwalne nagrania wypowiedzi, marszów i pieśni.

 

KOZICKI STANISŁAW

Sprawa granic Polski na konferencji pokojowej w Paryżu 1919 r.

-Warszawa : Muzeum Niepodległości w Warszawie, 2009. – 176, [2] s. ; 17 cm. [reprint wg wydania z 1921 roku]

UWAGA!: nakład wyczerpany

 

PRZESTRZENIE DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO WE WSPÓŁCZESNYCH MIASTACH POLSKI / pod red. Adama Koseskiego i Andrzeja Stawarza ; Polskie Towarzystwo Etnologii Miasta ; Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku ; Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki ; Muzeum Niepodległości ; Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m. st. Warszawy. – Warszawa-Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A.Gieysztora w Pułtusku ; Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki ; Muzeum Niepodległości, 2005. – 215 s. : il. ; 24 cm

Publikacja zawiera materiały z konferencji naukowej, która odbyła się w Warszawie

i Pułtusku w dniach 12-13 maja 2005 r.

UWAGA: NAKŁAD WYCZERPANY

Feliks Łańcucki, SNY MŁODZIEŃCZE, SNY LUNATYCZNE

Pierwsze wydanie tomiku poezji ucznia Liceum Krzemienieckiego, zawiera utwory pisane w latach 1937-1941, które były publikowane za życia autora w czasopiśmie „Nasz Widnokrąg”. Dominuje w nich tematyka uniwersalna: miłość, cierpienie, wiara, śmierć. Zwraca uwagę niezwykła wrażliwość poety, nie tylko na słowo, lecz także na piękno przyrody, ujętej w opisach rodzimego, kresowego krajobrazu. Poza wierszami, tomik prezentuje jedyny dostępny tekst prozatorski oraz przekłady utworów takich poetów, jak: I. Franko, J. W. Goethe, H. Heine czy M. Lermontow.

Format: 11,5 cm x 17 cm; oprawa miękka; s. 112.

 

URBANKOWSKI BOHDAN : GŁOSY / Bohdan Urbankowski. – Warszawa : Muzeum Niepodległości w Warszawie ; Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2005. – 408 s. : il. (czarno-białe) ; 25 cm

+ Zestaw dwóch płyt CD w oddzielnym etui: 1. Bohdan Urbankowski, Głosy : Auschwitz – ostatnia ewangelia ; 2. Bohdan Urbankowski, Głosy : Buchenwaldzki apokryf

 

Niezwykła publikacja prezentująca wiersze i listy układające się w opowieść o powstaniu w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie i o bohaterach Oświęcimia m. in. Ojcu Maksymilianie Marii Kolbe, Edycie Stein, Witoldzie Pileckim.

 

ROMAN DMOWSKI. Polityka polska i odbudowanie państwa. – Warszawa : Muzeum Niepodległości w Warszawie; Wydawnictwo ZP Grupa, 2008 [reprint wydania z 1926 roku]

 

Roman Dmowski

Polityka polska i odbudowanie państwa

Odbudowanie państwa polskiego, jak to już powiedziałem, było nieuniknione, i po oderwaniu naszych ziem zachodnich od Prus inne rozwiązania kwestii polskiej, niż ustanowienie niezawisłego państwa, było niemożliwe. Ale było możliwe stworzenie państwa bez tych ziem, państwa zaprzężonego z konieczności do służby potężnym Niemcom, nie mającego żadnych widoków na odzyskanie w tych ziem, w których polskość byłaby w dalszym ciągu szybko likwidowana, dopóki by nie straciły one ostatecznie tytułu ziem polskich. A wtedy co?

 

Fragment rozdziału III “Skonkretyzowanie celu”, najnowszego wydawnictwa Muzeum Niepodległości

 

TA CO NIE ZGINĘŁA : Antologia poezji , pieśni patriotycznej i niepodległościowej / wybór Mirosława Pałaszewska, Andrzej Żmuda. – Warszawa – Rzeszów : Muzeum Niepodległości w Warszawie ; Agencja Wydawnicza Ad Oculos, 2008. – 183s. ; 17 cm

GORSKA BOŻENA, KRZEMIEŃCZANIN / Bożena Gorska ; [konsultacja redakcyjna Jan Engelgard]. – Warszawa : Muzeum Niepodległości, 2008. – 208 s., [8] s. tabl. : fot., portr. ; 21 cm

 

Książka prezentuje sylwetkę zapomnianego poety, społecznika, publicysty i żołnierza BCh – Zygmunta Jana Rumla (1915-1943), absolwenta Liceum Krzemienieckiego, patrona obchodów 65.rocznicy ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na ludności polskiej Kresów Wschodnich. Autorka kreśli także niezwykłą historię Liceum Krzemienieckiego.

Publikacja zawiera również wybór najważniejszych wierszy poety.

 

O TOŻSAMOŚĆ KULTUROWĄ MAZOWSZA – MATECZNIKI DZIEDZICTWA I TRADYCJI / pod red. naukową Andrzeja Stawarza ; [wstęp i współpraca redakcyjna Jan Engelgard] ; Muzeum Niepodległości w Warszawie ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku ; Międzywydziałowy Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego w Ciechanowie ; Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe. – Warszawa ; Ciechanów : Muzeum Niepodległości w Warszawie, 2008. – 200 s. : il. ; 24 cm

Publikacja zawiera materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 2007 roku przez Muzeum Niepodległości w Warszawie przy wsparciu Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, która miała na celu ukazanie inicjatyw kulturalnych na Mazowszu ilustrujących żywotność i aktywność społeczności lokalnych.

 

Treść:

Zbigniew Ptasiewicz, Projekt – “Mateczniki kultury Mazowsza” ; Jerzy Damrosz, Rola mateczników kultury i współczesnego piśmiennictwa w kształtowaniu nowego obrazu Mazowsza ; Andrzej Stawarz, O kreowaniu aktywności kulturalnej w społecznościach lokalnych (refleksje na kanwie “Spotkań Mistrzów Małych Ojczyzn” w Muzeum Niepodległości) ; Arkadiusz Kołodziejczyk, Renesans regionalnych towarzystw kultury Mazowsza po 1989 roku (na przykładzie Mazowsza Wschodniego) ; Benon Dymek, Rola Mazowieckiego Towarzystwa Naukowego w popularyzacji i krzewieniu badań naukowych w regionie ; Marian Chudzyński, Osiągnięcia Towarzystwa Naukowego Płockiego w upowszechnianiu wiedzy o Mazowszu Płockim ; Jerzy Kijowski, Działalność Ostrołęckiego Towarzystwa naukowego im. Adama Chętnika służąca umacnianiu tożsamości kulturowej Mazowsza ; Maria Samsel, Matecznik Kurpie ; Jacek Kalinowski, Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca “Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego jako “Matecznik Kultury” ; Wanda Wierzchowska, Tradycje kulturowe Nadbużańskiego Podlasia ; Adam Paweł Olechowski, Czerwińsk i Ziemia Czerwińska w dziejach Mazowsza ; Remigiusz Matyjas, Placówki muzealne Grójecczyzny: sukcesy i niepowodzenia ; Marian Kalinowski, Osieck i Ziemia Osiecka do 1939 roku ; Irena Horban, Działalność edukacyjna Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego ; Tadeusz Sasin, Z tej ziemi i dla tej ziemi ; Mariola Bobrzyńska, działalność Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii św. Anny w Pomiechowie.

UWAGA: NAKŁAD WYCZERPANY

 

MIASTO PO OBU BRZEGACH RZEKI – RÓŻNE OBLICZA KULTURY / pod red. naukową Andrzeja Stawarza ; Polskie Towarzystwo Etnologii Miasta ; Muzeum Historyczne m. st. Warszawy ; Muzeum Niepodległości w Warszawie. – Warszawa : Muzeum Niepodległości w Warszawie ; Polskie Towarzystwo Etnologii Miasta, 2007. – 336 s. : faks., fot., mapy, pl., rys. ; 24 cm

Publikacja zawiera materiały z międzynarodowej konferencji naukowej pt. “Miasto po obu brzegach rzeki – różne oblicza kultury”, która odbyła się w Warszawie w dniach 18-20 października 2007 r. Teksty wystąpień autorskich umieszczone w niniejszym tomie zostały podzielone na dwie części. W pierwszej części zawarte zostały referaty, które na przykładzie wybranych miast ukazują konsekwencje kulturowe i społeczne oddziaływania rzek zarówno wielkich jak i tych mniejszych na miasta we współczesności lub nieodległej przeszłości. Natomiast druga część poświęcona została rozpatrzeniu sytuacji kilku wybranych miast położonych nad tą samą rzeką – Wisłą.

 

Treść:

I. RÓŻNE RZEKI – RÓŻNE MIASTA: Danuta Kłosek-Kozłowska, Rola rzeki w rozwoju miasta ; Blanka Soukupová, Vltava a Praha: partnerstvi a rivalita. Vltava jako symbol češstvi a českoslovenstvi ; Hedvika Novotná, Pražská povodeň v r. 2002 – k otázkám kontinuity a diskontinuity městského prostoru ; Zuzana Beňušková, Funkcie priestoru na brehoch Dunaja v Bratislave a zmeny jeho hodnot v sučasnosti ; L\’ubica Faltanová, Vztah Bratislavčanov k pravému brehu Dunaja ; Grażyna Ewa Karpińska, Mostar. Miasto z mostem ; Katarzyna Najmrocka, Jak rzeka podczas wojny podzieliła Przedbórz. refleksje antropologiczne ; Magdalena Szalbot, Rola rzeki granicznej w dwumieściach jednoczącej się Europy: przypadek Cieszyna i czeskiego Cieszyna ; Halina Godecka, Telewizja Transgraniczna – most przez rzekę na przykładzie Cieszyna ; Aleksandra Krupa, Ballada o dzielnicy położonej nad rynsztokiem. Łódzkie Bałuty. II. JEDNA RZEKA – RÓŻNE MIASTA: Seweryn A. Wisłocki, Kraków – miasto lewego brzegu Wisły ; Róża Godula-Węcławowicz, Krakowskie Podgórze. Miejsce na skraju miasta? ; Anna Niedźwiedź, Krakowskie Podgórze – dziedzictwo odkrywane ; Piotr Jordan Śliwiński, Spacerkiem nad Wisłę – bulwary wiślane w Krakowie ; Kwiryna Handke, Przyczyny odmienności lewo- i prawobrzeżnej Warszawy ; Karol Mórawski, Jak stolica od Wisły się odwróciła (refleksje historyka) ; Andrzej Stawarz, O święto Warszawy nad Wisłą ; Tomasz Sulewski, Obyczaj kąpieli w Wiśle w drugiej połowie XIX wieku (na podstawie publikacji “Kuriera Warszawskiego”) ; Joanna Angiel, Postrzeganie rzeki Wisły przez młodzież licealną z obu warszawskich brzegów ; Justyna Słomska, Włocławek, miasto nad Wisłą – rola rzeki w rozwoju miasta i regionu ; Artur Trapszyc, Przez wyspę do bram Torunia. Przestrzeń natury i kultury w antropologii miasta. KOMUNIKATY: Przemysław Pasek, Wisła jaka była ; Justyna Słomska, Motyw rzeki w twórczości ludowej, czyli o konkursie “Wisła w sztuce ludowej” ; Jarosław Durka, Nad Odrą – walory rozwoju społeczno-kulturowego Opola ; Jan Zachert, O znaczeniu rzek w rozwoju ośrodków przemysłowych w XIX w.

UWAGA: NAKŁAD WYCZERPANY

 

POLSKI OBYCZAJ PATRIOTYCZNY OD XVIII DO PRZEŁOMU XX/XXI W. – CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA / pod red. naukową Andrzeja Stawarza i Wiesława Jana Wysockiego ; Muzeum Niepodległości w Warszawie ; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. – Warszawa : Muzeum Niepodległości w Warszawie, 2007. – 307 s. : faks., fot., portr. ; 24 cm Publikacja zawiera materiały z konferencji naukowej pt. “Polski obyczaj patriotyczny od XVIII do przełomu XX/XXI w. – ciągłość i zmiana”, która odbyła się 8-9 listopada 2007 r. w Warszawie i miała na celu ukazanie z większej perspektywy historycznej zagadnienia przemiany postaw patriotycznych w społeczeństwie polskim. Czytelnik znajdzie tu prace wielu autorów, którzy, na wybranych przykładach, podejmują próbę przeanalizowania zjawisk ciągłości i zmienności form obyczaju patriotycznego na przestrzeni wieków.

 

Treść:

Wiesław Jan Wysocki, Patriotyzm Polaków dawniej i dziś – refleksje historyka ; Stefan K. Kuczyński, U źródeł polskich dewiz patriotycznych ; Krzysztof Filipow, Obyczaj orderowy w Polsce w XVIII i XIX w. ; Barbara Jedynak, Obyczaje polskie po zbrodni rozbiorów ; Jerzy Sobczak, Patriotyczne zwyczaje czasów Dąbrowskiego i Wybickiego ; Grzegorz Markiewicz, Patriotyzmy i wzorce osobowe patrioty w społeczeństwie polskim w okresie popowstaniowym (1864-1914) ; Mariusz Nowak, Problematyka treści patriotycznych w tzw. “wychowaniu domowym” młodzieży ziemiańskiej w Królestwie Polskim w latach 1864-1914 ; Tadeusz W. Nowacki, Ruch patriotyczny przełomu XIX i XX wieku na przykładzie Związku Młodzieży Polskiej “Zet” ; Jolanta Niklewska, Patriotyczna literatura dla dzieci i młodzieży u progu restytucji państwa polskiego ; Stanisław Jedynak, Obchody patriotyczne we Lwowie w czasach zaborów ; Jerzy Sobczak, Wielkopolskie telegramy kościuszkowskie ; Piotr A. Tusiński, Rocznice, obchody i święta narodowe w działalności Sejmu i Senatu II Rzeczypospolitej ; Andrzej Stawarz, O scenariuszach polskich świąt narodowych 3 Maja i 11 Listopada obchodzonych po roku 1918 ; Paweł Duber, Wpływ rodzinnych tradycji powstańczych na kształtowanie się postaw patriotycznych wybranych przedstawicieli sanacyjnej elity politycznej w II Rzeczypospolitej ; Janusz Odziemkowski, Wychowanie patriotyczne i obywatelskie w Siłach Zbrojnych II Rzeczypospolitej ; Olga Linkiewicz, Publiczny rok obrzędowy, czyli jak przez niecnych agitatorów Stanisław Baran z Baranowa zmienił nazwisko na Kresowski ; Remigiusz Matyjas, Warka jako ośrodek życia patriotycznego na południowym Mazowszu ; Maria Wiśniewska, patriotyzm pokolenia “Kamieni na szaniec” ; Jarosław Durka, Patriotyzm czy zdrada? Spory wokół postaw Polaków w Polsce Ludowej ; Jolanta Załęczny, Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez realizację treści regionalnych w procesie kształcenia ucznia liceum ogólnokształcącego (na przykładzie programu klasy humanistycznej z elementami edukacji regionalnej w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Legionowie) ; Seweryn A. Wisłocki, Dwór “Bella Vita” – czyli świadoma kontynuacja tradycji patriotycznych polskich dworów ziemiańskich we współczesnym pejzażu kulturowym Małopolski ; Andrzej Bogucki, Towarzystwo Gimnastyczne “Sokół” 1867-2007 ; Stanisław Chrobak, Kultura “szkołą rzetelnego i uczciwego patriotyzmu” w świetle nauczania Jana Pawła II ; Mirosław Wawrzyński, Wybrane problemy edukacji historycznej oraz świadomości i wychowania obywatelskiego w Polsce XXI wieku.

UWAGA!: nakład wyczerpany

 

DZIEDZICTWO REWOLUCJI 1905-1907 / pod red. naukową Anny Żarnowskiej, Arkadiusza Kołodziejczyka, Andrzeja Stawarza i Piotra Tusińskiego ; Muzeum Niepodległości w Warszawie ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku ; Radomskie Towarzystwo Naukowe. – Warszawa ; Radom : [Muzeum Niepodległości w Warszawie ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego ; Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne ; Radomskie Towarzystwo Naukowe], 2007. – 430, [2] s. : faks., fot., portr. ; 25 cm Indeksy

 

Publikacja zawiera materiały z konferencji naukowej pt. “Początek drogi. Rok 1905 w Królestwie Polskim jako zaranie niepodległości i rewolucji społecznej”, która odbyła się w dniach 3-4 listopada w Warszawie w Muzeum Niepodległości, oraz w dniu 7 listopada 2005 r. w “Resursie Obywatelskiej” w Radomiu. Przedstawione w niej autorskie teksty przewartościowują wypaczony przez historyków w czasach PRL obraz wydarzeń lat 1905- 1907 na ziemiach Królestwa Polskiego i rzucają nowe światło na ich znaczenie dla dziejów Polski pierwszej połowy XX wieku.

Treść:

I. KRÓLESTWO POLSKIE W LATACH 1905-1907 – WYDARZENIA REWOLUCJI I DYSKURS PUBLICZNY: Andrzej Szwarc, Rewolucja 1905 roku w dziejach Polski XX wieku – o potrzebie nowego spojrzenia ; Anna Żarnowska, Rewolucja 1905 roku w opinii polskich historyków: wczoraj i dziś – próba podsumowania ; Janusz Wojtasik, Aspekty militarne rewolucji 1905-1907 – między mitem a rzeczywistością ; Marian Marek Drozdowski, Rola Józefa Piłsudskiego w rewolucji 1904-1907 ; Krzysztof Kawalec, Narodowa Demokracja wobec kryzysu państwowości rosyjskiej w latach 1905-1907. Koncepcje, plany, rzeczywistość ; Zbigniew Markwart, Stronnictwo realistów w okresie kryzysu imperium rosyjskiego w latach 1904-1905 ; Janusz Gmitruk, Ruch ludowy w okresie rewolucji 1905 roku ; Bohdan Urbankowski, Rok 1905 przed sądem najwyższych autorytetów literackich ; Leszek Piątkowski, Mikołaj II wobec wydarzeń rewolucyjnych 1905-1907 ;

 

II. LATA 1905-1907 W KRÓLEWSTWIE POLSKIM – U PODSTAW SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO: Paweł Samuś, Socjaliści wobec przemian modernizacyjnych w społeczeństwie Królestwa Polskiego w latach rewolucji 1905-1907 ; Zofia Chyra-Rolicz, Wpływ rewolucji 1905 roku na rozwój spółdzielczości w Królestwie Polskim ; Jolanta Niklewska, Polskie szkoły prywatne w Królestwie Polskim w latach 1905- 1915 jako teren nauczania i wychowania ; Arkadiusz Kołodziejczyk, Przemiany w oświacie i kulturze wsi Królestwa Polskiego w dobie rewolucji 1905 roku ; Agnieszka Janiak- Jasińska, Ku nowoczesnym stowarzyszeniom społecznym. Ruch zawodowy pracowników umysłowych w Królestwie Polskim w dobie rewolucji ; Katarzyna Sierakowska, Ruch kobiecy a rewolucja 1905 roku ;

 

III. REWOLUCJA W REGIONACH – KRÓLESTWO POLSKIE I ZIEMIE ZABRANE: Mariusz Nowak, Udział kieleckiego ziemiaństwa w kampaniach wyborczych Stronnictwa Polityki Realnej do rosyjskiej Dumy Państwowej w latach 1906-1907 ; Urszula Głowacka- Maksymiuk, Wydarzenia rewolucji 1905 roku w guberni siedleckiej ; Piotr A. Tusiński, Narodowa Demokracja w guberni radomskiej w latach 1893-1907 ; Adam Dobroński, Rewolucja czy czwarte powstanie? Łomżyńskie w latach 1905-1907 ; Grzegorz Welik, Ziemianie w akcji gminnej w guberni siedleckiej w czasie rewolucji 1905 roku ; Tadeusz Epsztejn, Ziemiaństwo polskie na Ukrainie a wydarzenia lat 1905-1907 ; Dariusz Tarasiuk, Rewolucja 1905-1907 w życiu Polaków białoruskich ; Tadeusz Swat, Upamiętnienie rewolucji 1905 roku ; Jan Pytel, Głos w dyskusji.

 

 

 

 

MYŚL POLITYCZNA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO / pod red. naukową Wiesława Leszka Ząbka ; słowo wstępne Andrzej Stawarz, Wiesław Leszek Ząbek ; Muzeum Niepodległości w Warszawie. – Warszawa : Muzeum Niepodległości w Warszawie, 2007. – 191, [1] s. : fot., portr. ; 24 cm. – (Polska – Dziedzictwo i Przyszłość ; t. 4) Kolejny tom wydany w ramach serii: Polska – Dziedzictwo i Przyszłość w całości poświęcony jest Józefowi Piłsudskiemu, jednemu z głównych twórców Polski Odrodzonej po I wojnie światowej. Na tom składają się studia i szkice wybitnych historyków, którzy zwracają uwagę na najważniejsze aspekty twórczości społecznej i myśli politycznej Marszałka.

 

Treść:

Bohdan Urbankowski, Zorganizować żywioł – twórczość społeczna Józefa Piłsudskiego ; Wiesław Leszek Ząbek, Józef Piłsudski a koncepcja walki zbrojnej o niepodległość Polski ; Tadeusz Krawczak, “Służyć Polsce”. Poglądy Marszałka Józefa Piłsudskiego na naród i państwo ; Andrzej Ajnenkiel, Józef Piłsudski a problemy wojska i władzy ; Janusz Odziemkowski, Józef Piłsudski i wojsko ; Adam Koseski, Polityka wschodnia Józefa Piłsudskiego ; Wiesław Jan Wysocki, Piłsudski a idea federacyjna ; Jan Rećko, Wychowanie dzieci i młodzieży w polityce rządów obozu Józefa Piłsudskiego w latach 1926-1939 ; Wiesław Leszek Ząbek, Myśl polityczna Józefa Piłsudskiego w kontekście bezpieczeństwa Polski w II Rzeczypospolitej.

 

WRZESIEŃ 1939 ROKU. MAZOWSZE W WOJNIE OBRONNEJ POLSKI / pod red. Andrzeja Stawarza i Wiesława Leszka Ząbka ; Muzeum Niepodległości w Warszawie. – Warszawa : Muzeum Niepodległości w Warszawie, 2007. – 268 s. : faks., fot., mapy, portr. ; 24 cm Publikacja o charakterze popularno-naukowym ma na celu przybliżenie jak najszerszemu gronu czytelników niezwykłej złożoności i tragizmu wrześniowych dni 1939 roku na Mazowszu.

Zawiera prace znakomitych autorów ukazujące przebieg walk i bohaterską postawę żołnierzy polskich na obszarze gdzie rozstrzygnięte zostały losy kampanii wrześniowej. Treść:

Wiesław Leszek Ząbek, Wrzesień 1939. Prawdy i fikcje ; Mieczysław Cieplewicz, Czesław Grzelak, Wrzesień 1939 – wojna na dwa fronty ; Ryszard Juszkiewicz, Rozważania wokół bitwy granicznej armii “Modlin” w dniach 1-4 września 1939 r. ; Apoloniusz Zawilski, Walki nad Narwią ; Wiesław Leszek Ząbek, Obrona środkowej Wisły we wrześniu 1939 roku ; Maciej Wojewoda, Obrona Sochaczewa we wrześniu 1939 roku ; Czesław Grzelak, Rola i znaczenie prawobrzeżnego przedmościa obrony Warszawy – Pragi – we wrześniu 1939 r. ; Mieczysław Cieplewicz, Obrona Warszawy w 1939 roku ; Wiesław Leszek Ząbek, Fortyfikacje Warszawy ; Andrzej Wesołowski, Morale żołnierza polskiego w kampanii wrześniowej na wybranych przykładach walk na Mazowszu we wrześniu 1939 r. ; Tadeusz Swat, Pamiątki Września 1939 r. w Puszczy Kampinoskiej ; Wiesław Leszek Ząbek, Pamięć września 1939 r. ; Arkadiusz Kołodziejczyk, “Nie oddamy nawet guzika!” szanse Polski w starciu z niemieckim agresorem.

 

Pierwsze dni wolności. Warszawa od 10 do 18 listopada 1918 r. (Wybór materiałów

prasowych) / opracowanie tomu Andrzej Stawarz. – Warszawa : Muzeum Niepodległości w Warszawie, 2008. – 112s. : portr., fot., portr. ; 24 cm. – Biblioteka “NIEPODLEGŁOŚĆ I PAMIĘĆ”, t. II

Publikacja zawiera wybór materiałów prasowych ukazujących przebieg wydarzeń w Warszawie między 10 a 18 listopada 1918r. Prezentowane artykuły pochodzą z : “Kuriera Warszawskiego”, “Kuriera Polskiego”, “Robotnika”, “Tygodnika Ilustrowanego”, “Myśli Niepodległej” i “Świata

 

Twórcy Polski Niepodległej / opracowanie redakcyjne tomu Jan Engelgard, Andrzej Stawarz, Wiesław L. Ząbek. – Warszawa : Muzeum Niepodległości w Warszawie, 2008. – 270 s. : portr. ; 25 cm. – Biblioteka “NIEPODLEGŁOŚĆ I PAMIĘĆ”, t. I

Zbiór szkiców poświęconych politykom i wojskowym zasłużonym w walce o niepodległość

Treść:

Część pierwsza – Politycy

Józef Klemens Piłsudski. Biogram ; Wiesław L. Ząbek, Józef Piłsudski – od socjalizmu do niepodległości ; Roman Dmowski. Biogram ; Krzysztof Kawalec, Roman Dmowski – zasługa oraz dziedzictwo ; Ignacy Jan Paderewski. Biogram ; Marian Marek Drozdowski, Ignacy Paderewski ideowy przywódca Polonii Amerykańskiej i pierwszy premier ogólnonarodowego rządu II RP ; Wincenty Witos. Biogram ; Arkadiusz Kołodziejczyk, Wincenty Witos a kwestia niepodległości Polski ; Wojciech Korfanty. Biogram ; Seweryn A. Wisłocki, Wojciecha Korfantego droga do niepodlegości ; Ignacy Ewaryst Daszyński. Biogram ; Michał Śliwa , Ignacy Daszyński – współtwórca niepodległości Polski ; Jędrzej Moraczewski. Biogram, Marian Marek Drozdowski, Jędrzej Moraczewski – pierwszy premier centralnego rządu II Rzeczypospolitej ; Władysław Grabski. Biogram. Zygmunt J. Przychodzeń, Władysław Grabski – jego życie, praca społeczna, polityczna i naukowa ; Maurycy Klemens Zamoyski. Biogram ; Jan Engelgard, Maurycy hrabia Zamoyski – ordynat, filantrop, polityk

Część druga – Wojskowi

Tadeusz Jordan Rozwadowski. Biogram ; Mariusz Patelski, Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski – z armii Habsburgów do Wojska Polskiego ; Józef Dowbór-Muśnicki. Biogram ; Zbigniew Zieliński, Generał broni Józef Dowbór-Muśnicki – twórca i dowódca I Korpusu Polskiego na Wschodzie (1917-1918), naczelny dowódca Powstania Wielkopolskiego (1919r.) ; Józef Władysław Haller. Biogram ; Czesław Skonka, Generał Józef Haller ; Lucjan Żeligowski. Biogram ; Dariusz Fabisz, Zdobywca Wilna – generał Lucjan Żeligowski ; Kazimierz Sosnkowski. Biogram ; Ireneusz Wojewódzki, Kazimierz Sosnkowski droga do niepodległej.

 

Zbigniew Mierzwiński, “Wszystko co nasze Polsce oddamy.” Szkice z dziejów skautingu i harcerstwa polskiego. – Warszawa: Muzeum Niepodległości w Warszawie, 2009. – 135 s. ; 24 cm. Seria: Patriotyzm Wczoraj i Dziś, t. I pod red. Andrzeja Stawarza

W publikacji tej autor przedstawił historię skautingu i harcerstwa polskiego oraz sylwetki dziesięciu generałów wybitnych dowódców Wojska Polskiego, którzy działania niepodległościowe rozpoczynali w polskim skautingu, a następnie związali się z harcerstwem jak generał Mariusz Zaruski, a z “Szarymi Szeregami” AK – generał Emil Fieldorf.

 

___________________________________________________

NIEPODLEGŁOŚĆ I PAMIĘĆ

Czasopismo muzealno-historyczne.

Ukazuje się od 1994 roku. Red. Andrzej Stawarz

___________________________________________________

 

 

Nr 21. 2005. Numer poświęcony polskim dążeniom niepodległościowym nawiązuje do patriotyzmu minionych pokoleń. Przypomina sylwetki wielkich Polaków m.in. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Józefa Dowbor-Muśnickiego, Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego i największego syna polskiej ziemi Jana Pawła II.

Zawiera także bibliografię zawartości poprzednich numerów czasopisma “Niepodległość i Pamięć” (nr 1-20).

Treść: A.Datko : Prorok chrześcijańskiej kultury. B.Jedynak : Polskie rozłąki i powroty – w kręgu europejskich arcynarracji wolnościowych. I.Poniatowska : O narodowości w muzyce polskiej w XIX wieku. E.Niebelski : Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński w obronie duchownych więzionych i zesłanych za udział w ruchu narodowym lat 1861-1864. M.Szeja : Odkryć Łochów. Odkryć Norwida. J.Niklewska : Anglicy przychylni i nieprzychylni Romanowi Dmowskiemu w świetle korespondencji z lat 1915-1917. Z.Zieliński : W 86 rocznicę Powstania Wielkopolskiego i 68 rocznicę śmierci Naczelnego Wodza Powstania Wielkopolskiego generała broni Józefa Dowbor-Muśnickiego. B.Urbankowski : Srebrna i czarna legenda – Józef Piłsudski w poezji, historii i plotce. W.J.Wysocki : Józef Piłsudski w malarstwie i grafice. K.Kawalec : Roman Dmowski – różne wymiary legendy. M.Szepietowski : Naród i wychowanie w myśli Romana Dmowskiego. M.A.Jakubiak : Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej w wybranych podręcznikach do historii z lat trzydziestych XX wieku. J.Durka : Z działalności politycznej Janusza Radziwiłła do 1939 r. Szkic do portretu konserwatysty. Z.Zieliński : Przysposobienie Wojskowe Leśników w latach 1933-1939. K.Węgier-Maksymowicz : Szkoła księdza Kordeckiego we Lwowie i jej losy w latach 1940-1962 (szkoła nr 18 i szkoła nr 30). M.Karczewski, P.Krzesiński : Syberia w świadomości młodych Polaków.

A.Milewska-Młynik : Patriotyzm lokalny we współczesnych legendach o Mazowszu pisanych przez młodzież szkolną. Ł.Drabczak : Moje Chiny. A.Stawarz : I Spotkania Mistrzów Małych Ojczyzn w Muzeum Niepodległości. M.Ergetowska : Dwadzieścia numerów “Zesłańca”. M.Pałaszewska, K. Żuchowska : Bibliografia zawartości czasopisma “Niepodległość i Pamięć” (numery 1-20).

 

Nr 22. 2006. Numer zawiera między innymi refleksje na jubileusz 15-lecia działalności Muzeum Niepodległości autorstwa Andrzeja Stawarza oraz artykuły i materiały dot. historii Polski XX wieku.

Treść:A.Stawarz : Muzeum Niepodległości w Warszawie – refleksje na jubileusz 15-lecia działalności. Z.Gnat-Wieteska : Gabinet Wojskowy Prezydenta Rzeczypospolitej w latach 1926-1939. P.Duber : Generał Juliusz Rómmel premierem? Zapomniany epizod z września 1939 roku. M. Nowak : Polityka władz radzieckich wobec środowiska arystokratycznego w okresie podboju ziem wschodnich II Rzeczypospolitej (IX-X 1939 r.). J.Durka : Wokół pałacu księcia Janusza Radziwiłła na Bielańskiej w czasie II wojny światowej. Z.Zieliński : Akcje zbrojne i wywiadowcze, o których świat dowiedział się z komunikatów wojennych radia BBC. Z.Szymczyk : Mieczysław Tarchalski (1903-1981). T.Swat : Prześladowania ludowców przez UB w latach 1944-1956. S.L.Krowicki : Dokument zbrodni UB na Rzeszowszczyźnie. K.Jasiak : Oddział partyzancki kpt. “Groźnego” i jego żołnierze. M.G.Gerlich : Wizje “starego porządku” w dyskursie potocznym śląskiej ludności rodzimej (1989-2004). Z.Zielinski : Skojarzenia związane z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i obecnym papieżem Benedyktem XVI. J.Dobrucki : Sybir. Reminiscencje z zesłania Brunona Morzyckiego. Z.Zieliński : Tajne nauczanie w powiecie częstochowskim i radomszczańskim w latach 1939-1945. Listy Bogdana Konieczyńskiego z obozów jenieckich do Zyty Glibowskiej. K.Mórawski : Balista i cembrowina. S.A.Wisłocki : “Solidarność” wybuchła w Zabrzu, jak pożar. M.Woltanowska : Pomnik Drzewa Pawiackiego. A.Szulgan : Muzeum, które jednoczy narody. S.Melak : Działania Kręgu Pamięci Narodowej. S.Kordaczuk : Dzień Niepodległej. S.Zawadka : Garwolin – konferencja historyków “Przeciw narzuconej władzy”. Recenzja książki: “Piłsudski na łamach i w opiniach prasy polskiej 1918-1939”, red. M. Jabłonkowski, E.Kossewska. List do redakcji.

 

Nr 23. 2006. Treść:

 

ARTYKUŁY I MATERIAŁY: Sławomir Zawadka, Sprawa narodowościowa w założeniach prekursorów polskiej myśli narodowej ; Rafał Tulicki, Próba przewrotu w I Korpusie Polskim w maju 1918 roku ; Jan Zdzisław Brudnicki, Stefan Żeromski a niepodległość Polski ; Paweł Duber, W obronie Marszałka Piłsudskiego ; Mirosława Pałaszewska, Hanna Zbirohowska-Kościa, Halina i Stefan Czarnoccy ; Zbigniew Mierzwiński, Generał Józef Giza – góral z pochodzenia, żołnierz z powołania ; Bolesław Król (junior), W walce o polską szkołę. Tajne nauczanie w okresie okupacji niemieckiej na obszarze Obwodu Włoszczowskiego AK ; Wiesław Charczuk, Walka Narodowych Sił Zbrojnych przeciwko władzy komunistycznej w powiecie węgrowskim w latach 1944-1950 ; Łukasz Jastrząb, Problematyka “pierwszego strzału” w Poznńskim Czerwcu 1956 r.

 

WSPOMNIENIA I RELACJE: Julian Borkowski, Relacja Marianny Mroczkowskiej ps. “Magda”, “Barbara” dotycząca służby harcerskiej w Powstaniu Warszawskim ; Mirosława Pałaszewska, Witold Pałka – drukarz wydawnictw niezależnych w latach 1982-1989.

 

MUZEALIA: Anna Milewska-Młynik, Kolekcja Krzemieniecka Muzeum Niepodległości.

 

KRONIKA: Mirosława Pałaszewska, Krystyna Żuchowska, Wystawy w Muzeum Niepodległości 1990-2005 ; Marzena Korczewska, Działalność promocyjna i edukacyjna Muzeum Niepodległości w latach 2004-2005 ; Seweryn A.Wisłocki, Konkurs szkolny “Jeszcze Polska nie umarła” w gminie Gdów, woj. małopolskie ; Sławomir Kordaczuk, Dzień Niepodległej ; Mirosława Pałaszewska, “Jerzy Giedroyc. Książe emigrantów” – wystawa w warszawskiej Podchorążówce.

 

IN MEMORIAM: Marek Cabanowski (1935-2006) ; Dr Tadeusz Swat (1936-2006).

 

OMÓWIENIA I RECENZJE: Ludmiła Jaskiewicz, Północno[wschodnie ziemie II Rzeczypospolitej w latach 1939-1941 w świetle nowych publikacji ; Marek Gałęzowski, Wierni Polsce. Ludzie konspiracji piłsudczykowskiej 1939-1947. Towarzystwo Przyjaciół Instytutów Józefa piłsudskiego, Wydawnictwo LTW, Warszawa 2005. – rec. Zbigniew Mierzwiński ; Zbigniew Gnat-Wieteska, Inspektorat Puławski ZWZ/AK – WiN 1939-1949, Oficyna Wydawnicza “Ajaks”, Pruszków 2005. – rec. Wiesław Charczuk

 

Nr 25. 2007. Treść:

 

ARTYKUŁY I MATERIAŁY: Dariusz Małyszek, Idea niepodległościowa w twórczości i działalności Zygmunta Miłkowskiego przed wybuchem Powstania Styczniowego ; Anna Milewska-Młynik, Dzieje rodziny Makarewiczów odtworzone z fotografii i archiwalnych zapisów ; Krzysztof Latawiec, Gdy upadła rewolucja… Materiały do badań nad działalnością Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej – Frakcja Rewolucyjna w Lublinie w latach 1908-1909 ; Konrad Paduszek, “Dwójkarska” przeszłość Stanisława Zaćwilichowskiego ; Mirosław Wawrzyński, Człowiek, obywatel, patriota – Bronisław Chajęcki (1902-1953) ; Zbigniew Zieliński, O polskości wśród Niemców – dwa przykłady ; Zbigniew Mierzwiński, Spadochroniarze Armii Krajowej i jeden z nich – cichociemny podpułkownik “Oliw” – Feliks Dzikielewski ; Janusz Brzoza, Poezja w walce z okupantem ; Zbigniew Zieliński, Brytyjska Misja Wojskowa SOE FRESTON 1944/1945.

 

RELACJE: Stefan Wasilewski, Milknące echa powstańczej tragedii ; Zbigniew Zieliński, Najmłodsi żołnierze 7 Dywizji Armii Krajowej ; Jarosław Durka, W sprawie Mieczysława Tarchalskiego “Marcina” (1903-1981). List matki aresztowanego oficera AK do generała Stanisława Popławskiego.

 

MUZEALIA: Mirosława Pałaszewska, Pamiątki Elizy i Józefa Sulińskich (Polska Niepodległa, Pawiak, KL Ravesbrück) ; Anna Milewska-Młynik, Pamiątki workuckie w zbiorach Muzeum Niepodległości.

 

RECENZJE I OMÓWIENIA: Sewryn A. Wisłocki, Poezja świadectwa i sprzeciwu ; Adam Dobroński, Losy Polaków ; Henryk Kocój, Berlin wobec Konstytucji 3 maja w świetle korespondencji Fryderyka Wilhelma II z posłami pruskimi w Warszawie: Augustem Fryderykiem Goltzem i Girolamo Lucchesinim, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006. – rec. Aleksandra Błaszczak ; Zdzisław Bieleń, Zwycięsca spod Żyrzyna. Generał Michał Heydenreich-Kruk (1831-1886), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006. – rec. Emil Noiński ; Józef Piłsudski: Maksymy. Zebrał i wydał Ryszard Świętek. Nakładem RSE Poland, Warszawa 2005. – rec. Zbigniew Mierzwiński.

 

Nr 26. 2007. Numer zawiera artykuły dotyczące historii Polski od dziejów Księstwa Warszawskiego poprzez walkę o polską szkołę w zaborze rosyjskim aż po akcję “Burza” i Powstanie Warszawskie.

Omawia także recepcję tomu poezji “Głosy” autorstwa Bohdana Urbankowskiego prezentującego wiersze i listy układające się w opowieść o powstaniu w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie

Treść:

 

ARTYKUŁY I MATERIAŁY: Arkadiusz Serwa, Między Napoleonem a Aleksandrem I – z dziejów Księstwa Warszawskiego ; Tadeusz W. Nowacki, Zwycięska walka młodzieży o szkołę polską 1901-1917 ; Jan Engelgard, Narodowa Demokracja wobec bojkotu szkoły rosyjskiej 1905-1911 ; Zbigniew Mierzwiński, Generała Władysława Andersa drogi do wolnej i niepodległej Polski ; Anna Maria Stogowska, Społecznik płocki doktor Aleksander Maciesza (1875-1945) ; Jerzy S. Wojciechowski, XIV rocznica wyzwolenia Wilna ; Zbigniew Gnat-Wieteska, Służba Cywilna Narodu ; Zbigniew Zieliński, Marsz na odsiecz walczącej Warszawie. Dlaczego w połowie drogi został odwołany? ; Zbigniew Zieliński, Akcja “Burza” na terenie Inspektoratu Częstochowskiego AK ; Ksawery Jasiak, “Żywego mnie nie dostaną”. Ostatni leśni w środkowej Polsce.

LITERATURA I HISTORIA: Bohdan Urbankowski, Z “Głosów” ; Bohdan Urbankowski, Co chcą nam powiedzieć umarli? ; Eligiusz Szymanis, “Innego głosu Boga nie usłyszycie” – współczesny wymiar profecji w “Głosach” Bohdana Urbankowskiego ; Marcin Hałaś, Głosy z Piekła ; Kalina Beluch, O “Głosach” Bohdana Urbankowskiego ; Izabela Mikrut, Kontrasty. Genologia “Głosów” ; Danuta Piekarska-Foit, Poezja z historią w tle.

MUZEALNICTWO: Elżbieta Popiołek, Odnowienie działalności przez Muzeum Mazowieckie w Płocku ; Leonard Sobieraj, Wczoraj, dziś i jutro Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

KRONIKA: Zbigniew Kruszewski, O dorobku Towarzystwa Naukowego Płockiego po odnowieniu działalności (1907-2007) ; Andrzej Bogucki, 140-lecie Sokolstwa Polskiego 1867-2007.

IN MEMORIAM: Aleksandra Garlicka, Jerzy Janicki (10 sierpnia 1928-15 kwietnia 2007) ; Tadeusz Samborski, Wspomnienie o Jerzym Janickim.

RECENZJE I OMÓWIENIA: Tadeusz Cegielski, Masoni zdemaskowani. O książce Cezarego Leżeńskiego , Masoni bez maski, Graffiti BC, Toruń 2006 ; Henryk Kocój, Plany II rozbioru Polski w polityce Berlina w latach 1791-1792. Fryderyk Wilhelm II i jego dyplomacja w przeddzień II rozbioru Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007. – rec. Agnieszka Elżbieta Kubica ; Aneta Dawidowicz, Zygmunt Balicki (1858-1916) – działacz i teoretyk polskiego nacjonalizmu, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2006. – rec. Jan Engelgard ; Harvey Sarner, Generał Anders i Żołnierze II Korpusu Polskiego, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2002. – rec. Zbigniew Mierzwiński ; Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Historia i trochę polityki, wspomnienia, Lampa i Iskra Boża, Warszawa 2006. – rec. Marian Marek Drozdowski ; Zygmunt Klukowski, Zamojszczyzna t. I 1918-1943, t. II 1944-1959, Wydawnictwo Ośrodek KARTA, Warszawa 2007. – rec. Zbigniew Mierzwiński ; Andrzej Paczkowski, Wojna polsko-jaruzelska. Stan wojenny w Polsce 13 XII 1981 – 22 VII 1983, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2006. – rec. Jan Engelgard ; Tadeusz Wyrwa, Pokoleniowe rozstaje dróg, Wydawnictwo Norbertinum, Lublin 2007. – rec. Jan Engelgard.

 

Nr 27. 2008. cz. I, II Numer specjalny w całości poświęcony historii Wołynia na przestrzeni od X stulecia do czasu zagłady polskiego Wołynia w latach II wojny światowej. Zawiera artykuły dotyczące ważnych wydarzeń historycznych, gospodarki, kultury, nauki, oświaty, zabytków i pamiątek historycznych mieszkańców Ziemi Wołyńskiej

 

Treść:

ARTYKUŁY I MATERIAŁY – cz. I : Z dziejów Wołynia Władysław A. Serczyk, Wołyń – obrazy z przeszłości; Andrzej J. Baranowski, Rezydencje rodów książęcych na Wołyniu; Janusz Wojtasik, Wołyń w powstaniach narodowych 1794-1864; Tadeusz Epsztein, Ziemianie polscy na Wołyniu w XIX i XX w. Michał Klimecki, Legiony Polskie na Wołyniu 1915-1916; Włodzimierz Mędrzecki, Polacy i ich Wołyń 1921-1939; Janina Stobniak-Smogorzewska, Osadnictwo na Wołyniu 1921- 1940; Jan Kęsik, Województwo wołyńskie pod rządami Henryka Józewskiego; Grzegorz Hryciuk, Wołyń pod okupacją radziecką; Ewa Siemaszko, Wołyń pod okupacją niemiecką; Hanna Szczechowicz, Dzisiejszy Wołyń. Wołyńska Obłast.

ARTYKUŁY I MATERIAŁY – CZ. II : Dziedzictwo

Andrzej Fabianowski, Gimnazjum Wołyńskie w Krzemieńcu : jego twórcy i uczniowie; Aleksandra Sheybal-Rostek, Krzemieniec i Liceum Krzemienieckie w latach 1920-1939; Ludwik Gawroński, Ignacy Feliks Dobrzyński – muzyk z Wołynia; Regina Madej-Janiszek, Krzemieniec zatrzymany w kadrze; Waldemar Okoń, Wołyń i obrazy; Piotr Kondraciuk, Muzea wołyńskie wczoraj i dziś; Jacek Feduszka, Pamiątki wołyńskie w zbiorach muzeów polskich; Leon Popek, Świątynie Wołynia.

 

Nr 28. 2008. Numer poświęcony 90. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. W numerze artykuły znanych historyków, wspomnienia, relacje, recenzje nowości książkowych.

 

Treść:

 

ARTYKUŁY I MATERIAŁY: Tadeusz Krawczak, Chłopi w walce o niepodległość 1863-1918 ; Jan Snopko, Udział członków “Sokoła” w zbrojnej walce o niepodległość Polski (1914-1919) ; Wiesław Leszek Ząbek, Legia Rycerska – prawdy i fikcje. Z dziejów I Korpusu Polskiego (1917-1918) ; Jan Engelgard, Jesień dowborczyków – udział kadry I Korpusu Polskiego w tworzeniu Wojska Polskiego i rozbrojeniu Niemców w 1918 roku ; Jerzy Pełka, Listopad 1918r. i pierwsze dni wolności na Mazowszu Północnym ; Adam Miodowski, Odmienne drogi do niepodległości. Ziemia łomżyńska, Białostocczyzna i Suwalszczyzna w latach 1918-1919 ; Jerzy Sobczak, Powstańcze ślady. W 90. rocznicę Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 ; Piotr A. Tusiński, “Sejm Polski domu swego ojczystego jedynym panem i gospodarzem” (odrodzenie Sejmu Rzeczypospolitej w 1919 r.) ; Adam Czesław Dobroński, Związek Inwalidów Wojennych RP ; Marek Białokur, Joachim Bartoszewicz na forum Konferencji Pokojowej w Paryżu w latach 1919-1920 we wspomnieniach syna Włodzimierza Bartoszewicza ; Anna Marcinkiewicz-Gołaś, Służba i działalność frontowa warszawskiego oddziału Ochotniczej Legii Kobiet w 1920r.

RELACJE I WSPOMNIENIA : Krzysztof Kozicki, Listopad 1918 – raporty i relacje z akcji rozbrajania Niemców ; Listopad 1918 roku w literaturze pamiętnikarskiej (wybór relacji) : Maria Zdzisławowa Lubomirska ” Pamiętnik księżnej Marii Zdzisławowej Lubomirskiej 1914-1918″ ; Maria Dąbrowska, “Dzienniki 1914-1925”; Władysław Broniewski, “Pamiętnik 1918-1922”; Adam Grzymała-Siedlecki, “Rozmowy z samym sobą”; Zofia Nałkowska, “Dzienniki, t. 3 : 1918-1929”, Maria Bogusławska, Jak Marysia Niemca rozbroiła.

KRONIKA : Sławomir Kordaczuk, Czwarta edycja uroczystości Dzień Niepodległej 11 listopada 2007 roku

OMÓWIENIA I RECENZJE : Mieczysław Ryba, Środowiska i ugrupowania polityczne na Lubelszczyźnie 1914-1918, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007 (Rafał Dobrowolski) ; Agnieszka Gątarczyk, Seweryn Książę Czetweryński. Biografia, Radzyńskie Towarzystwo Naukowe, Radzyń Podlaski 2007 ( Rafał Dobrowolski) ; Rafał Dobrowolski, Akademicka młodzież obozu narodowego w Lublinie w latach 1919-1939, Toruń 2006, Wydawnictwo Adam Marszałek (Maciej Motas) ; Bitwy generała Władysława Andersa. Studia i materiały do dziejów 2 Korpusu Polskiego. [red.:] Bogusław Polak, Waldemar Handke, Zenon Jóźwiak Wydawnictwo Instytutu im. gen. Stefana “Grota” Roweckiego, Leszno 2007 (Paweł Bezak) ; Henryk Lisiak, Narodowa Demokracja w Wielkopolsce w latach 1918-1939, Poznań 2006, Wydawnictwo Poznańskie (Maciej Motas) ; Arkadiusz Kołodziejczyk – Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX wieku (część II )

 

Nr 29. 2009.

Rocznik XVI, nr 1(29) /

red. nacz. Andrzej Stawarz. – Warszawa : Muzeum Niepodległości w Warszawie,

2009. – 349s. : il. ; 24 x 16,5 cm

Nakład: 650 egz.

Treść:

ARTYKUŁY I MATERIAŁY: Arkadiusz Kołodziejczyk, Tatarskie Pułki Straży Przedniej Wielkiego Księstwa Litewskiego w Powstaniu Kościuszkowskim ; Ks. Jan Górecki, Tęsknota za niepodległą Polską w fenomenie pielgrzymowania Górnoślązaków ; Seweryn A. Wisłocki, Zapomniane tradycje patriotyczne na Górnym Śląsku ; Zbigniew Zieliński, Znaczenie polityczne i wojskowe I-go Korpusu Polskiego gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego w odzyskaniu niepodległości przez Polskę ; Marek Białokur, Obraz paryskiej konferencji pokojowej w ujęciu współczesnych szkolnych podręczników historii ; Sławomir Dąbrowski, Pamięć i kult powstania styczniowego w prasie wojskowej i w Wojsku Polskim w latach 1918-1939 ; Michał Nowakowski, Problemy oświaty i kultury na Ziemi Mławskiej w okresie odrodzenia państwa polskiego ; Marek Czyrka, Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska i Ruch Młodych Obozu Wielkiej Polski w Lublinie w okresie II Rzeczypospolitej ; Jerzy S. Wojciechowski, Manewry kawalerii w 1925 roku na Wołyniu ; Paweł Duber, Sytuacja wewnętrzna Polski po wyborach parlamentarnych w 1928 r. w świetle poufnych notatek dyrektora Departamentu Politycznego MSW Kazimierza Świtalskiego ; Zbigniew Gnat-Wieteska, Zarys dziejów ruchu narodowego w powiecie garwolińskim ; Zbigniew Zieliński, 70 lat temu – zmilitaryzowane służby leśne przed wybuchem wojny ; Maria Wiśniewska, Wolni wśród barykad…- postawy społeczeństwa w powstańczej Warszawie

BIOGRAFIE : Krzysztof Jerzy Galas, Generał broni Lucjan Żeligowski i jego zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej ; Jan Rećko, Bolesław Wieniawa-Długoszowski – pierwszy ułan II Rzeczypospolitej ; Seweryn A. Wisłocki, Michał Tadeusz Grażyński (Gdów 1890- – Londyn 1965) ; Romuald Mieczkowski, Andrzej Stefan Ehrenkreutz (1921-2008)

WSPOMNIENIA : Zbigniew Zieliński, Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego ; Jan Dołęgowski, Wspomnienia z Podlasia (1916-2006)

MUZEALNICTWO : Arkadiusz Kołodziejczyk, Polskie drogi do Niepodległej. Dwie wystawy: “Polonia Restituta. O niepodległość i granice 1914-1921” Muzeum Niepodległości Warszawa – wystawa stała od 11 listopada 2006; “Wyprawa w dwudziestolecie” (Muzeum Narodowe Warszawa: grudzień 2007 – marzec 2008) ; Kronika Muzeum Niepodległości w Warszawie

OMÓWIENIA I RECENZJE : Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim. Studia dedykowane Profesor Wiktorii Śliwowskiej, pod red. Eugeniusza Niebelskiego, Lublin-Warszawa 2008, Wydawnictwo KUL i Instytut Historii PAN w Warszawie , ss445 (Marek Przeniosło) ; Raporty i korespondencja oficerów werbunkowych Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego 1915-1916. Ziemia Kielecka. Opracowanie, wstęp i przypisy Jerzy Z. Pająk, Kielce 2007, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, ss275 (Małgorzata Przeniosło) ; Wincenty Witos, Dzieła Wybrane,

t. 1-5, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1988-2007 ss. 486, 630, 644, 456, 449 (Arkadiusz Kołodziejczyk) ; Marian Mroczko, Eugeniusz Romer (1871-1954). Biografia polityczna, Słupsk 2008, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, ss. 272 (Marek Białokur) ; Rafał Dmowski – Kolekcja Sybiracka, O Niepodległą Polskę. Katalogi zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie ; Zbigniew Dworecki, Poznańskie i Piłsudski, Wyd. Poznańskie, Poznań 2008, ss. 360 (Maciej Motas) ; W stronę autorytaryzmu. Nacjonalizm integralny Związku Młodych Narodowców 1934-1939, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2008, ss.517 (Maciej Motas) ; Wiesław Charczuk, Arkadiusz Kołodziejczyk – “Nihil novi” w sprawie dziejów Obozu Narodowego na południowym Podlasiu ; Agnieszka Andrzejewska, Siedlecki Komitet Oporu Społecznego 1983-1989. Wyd. Fundacja Gazety Podlaskiej im. prof. Tadeusza Kłopotowskiego, Siedlce 2008, ss.104 (Rafał Dmowski) ; Komu służył PAX. Materiały z sympozjum “Od PAX-u do Civitas Christiana” zorganizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana 30-31 stycznia 2008 roku. Praca zbiorowa pod red. Sabiny Bober. Wstęp Zygmunt Zieliński, Warszawa 2008 (Andrzej W. Kaczorowski)

 

Niepodległość i Pamięć. Czasopismo muzealno-historyczne.

Rocznik XVI, nr 2(30)/ red. nacz. Andrzej Stawarz, red. tomu Arkadiusz Kołodziejczyk. – Warszawa: Muzeum Niepodległości w Warszawie, 2009. – 382 s. : il.; 24 x 16,5 cm 1 września 1939 r. wojska Rzeszy Niemieckiej uderzeniem na Polskę rozpoczęły II wojnę światową. 30 numer “NiP” zawiera wiele cennych artykułów i materiałów dotyczących tego tragicznego okresu. W publikacji obok rozważań nad przebiegiem walk i bohaterską postawą żołnierzy znalazły się również wspomnienia i relacje poświęcone sprawom dnia codziennego w pierwszym okresie wojny.

Ponadto: recenzje i omówienia, kronika Muzeum Niepodległości, Kolekcja generała Romana Abrahama (1891-1976) w zbiorach Muzeum Niepodległości.

 

POCZTÓWKI

_______________________________________________________________

 

* Orzeł Biały Herb Państwa Polskiego / oprac. red. Gerard Położyński ; oprac. graficzne Bohdan Wróblewski. – Warszawa : Muzeum Niepodległości, 2007. – komplet 12. pocztówek w banderoli ; wym. 10,5 x 14,5 cm

* “Twórcy Odrodzonego Państwa Polskiego” / oprac. graf. i red. Bohdan Wróblewski. – Warszawa : Muzeum Niepodległości, 2007. – komplet 10. pocztówek w banderoli ; wym. 10,5 x 14,5 cm UWAGA: nakład wyczerpany

* “90 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości”.Warszawa : Muzeum Niepodległości, 2008. – komplet 15. pocztówek w banderoli ; wym. 10,5 x 14,5 cm oraz komplet 32. pocztówek w banderoli, wym 10,5 x 14,5 cm.

* Karnet okolicznościowy (20 sztuk w komplecie z obwolutą autorstwa Bohdana Wróblewskiego)