Poszukujemy


APEL MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE

W obliczu tragicznych wydarzeń z dnia 10 IV 2010 r. pod Smoleńskiem przeżywamy wspólnie żal i smutek. Jako pracownicy Muzeum Niepodległości czujemy się współodpowiedzialnymi za zachowanie pamięci tych dni, w których dominował żal, smutek i zaduma. W obliczu narodowej tragedii, zdajemy sobie sprawę ze spoczywającego na nas obowiązku dokumentowania tych tragicznych wydarzeń. Dlatego też zwracamy się do wszystkich o to, by w miarę możliwości przekazywali do zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie wszelkie pamiątki dokumentujące minione dni w naszej okrytej żałobą Ojczyźnie, jak również poza jej granicami. Muzeum Niepodległości jest zainteresowane wszelkimi wydawnictwami, plakatami, ulotkami, materiałem zdjęciowym, znaczkami itp. Jesteśmy również zainteresowani osobistymi relacjami z tych dramatycznych dni.

Wszystkie materiały można przekazywać do siedziby Muzeum w Warszawie Al. Solidarności 62 osobiście lub listownie.

Dyrektor Muzeum

dr Tadeusz Skoczek

Muzeum Niepodległości poszukuje do swoich zbiorów w szczególności oryginalnych pamiątek, dokumentów i fotografii oraz dzieł sztuki w celu uzupełniania następujących kolekcji wiodących:

PAMIĘCI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO,

KOLEKCJI SYBIRACKIEJ,

KOLEKCJI “LEOPOLIS” (Zbiór pamiątek z Kresów Wschodnich);

KOLEKCJI “SOLIDARNOŚCI” (1980-1989)

oraz innych zbiorów dokumentujących

polski czyn niepodległościowy w XVIII-XX w.

Muzeum Niepodległości gromadzi wszelkiego rodzaju pamiątki, dokumenty i publikacje związane z tradycją polskiego ruchu

narodowego od jego narodzin u schyłku XIX w po czasy najnowsze.