O czym jest wystawa?


Celem wystawy jest ukazanie pozytywnego, twórczego i wrażliwego społecznie oblicza niepodległości i państwowości, związanego z działalnością architektów, rozwojem myśli urbanistycznej i idei w architekturze w okresie międzywojennym. Naszym zamiarem jest, aby przykład przeszłości wzbudził refleksję nad teraźniejszym stanem przestrzeni publicznej, jej aspektem estetycznym, społecznym, funkcjonalnym oraz ideowym. Architektura i urbanistyka okresu II RP przekazują historię poszukiwań formy dla piękna, wygody, uczucia tożsamości czy warunków do współpracy. Na wystawie chcemy ponownie odkryć te wartości.

Na wystawie prezentujemy przede wszystkim kilkadziesiąt oryginalnych planów i rysunków architektonicznych ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie, Osób Prywatnych, Muzeum Historycznego m.st. Warszawy oraz Muzeum Narodowego w Warszawie. Największy zbiór oryginalnych rysunków i projektów został nam życzliwe udostępniony przez Spadkobierców prof. Zdzisława Mączeńskiego, jednego z najbardziej znanych i utalentowanych architektów okresu międzywojennego. Projektom towarzyszą przedmioty z epoki takie jak: narzędzia i przybory architekta oraz inżyniera, urządzenia biurowe, wyposażenie nowoczesnego mieszkania lat 30., książki i podręczniki… Zostały nam użyczone przez Osoby Prywatne (na zdjęciu przyrządy prof. Zdzisława Mączeńskiego) oraz Muzeum Techniki w Warszawie, Muzeum Politechniki Warszawskiej, Bibliotekę Narodową oraz Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie.

Temat przybliżają zdjęcia ukazujące budynki wzniesione w okresie międzywojennym – zarówno te reprezentacyjne jak i całkiem powszednie – wystawa nie jest jednak encyklopedią ani podręcznikiem. Dokonaliśmy wyboru, który ma pozwolić skupić się na podkreślonym przez nas zagadnieniu: obecności idei w architekturze i urbanistyce. Za użyczenie zdjęć uprzejmie dziękujemy Partnerom Projektu: Narodowemu Archiwum Cyfrowemu oraz Instytutowi Sztuki PAN, a także Osobom Prywatnym. Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.