Niepodległa Pieśń


Polska niepodległość wiele zawdzięcza pieśniom, autorom ich tekstów, kompozytorom.
Pieśń jest zawsze niepodległa. Pieśni nie można zniewolić.
W czasach zaborów, wojen, zniewoleń (cały PRL, ale szczególnie stan wojenny) Polaków jednoczyła i dodawała otuchy pieśń niepodległa. Pieśń, która nie bała się okupanta i budowała mur chroniący nasz naród przed obcą kulturą.
Nie może być więc Muzeum Niepodległości bez istotnego w nim miejsca dla pieśni.
Ale i w czasach współczesnych, kiedy obecne pokolenia Polaków – jakby naturalnie – ciążą ku kulturze europejskiej, polska pieśń może i powinna odgrywać ważną rolę w utrzymywaniu i podkreślaniu naszej niezależności, niepodległości. Chodzi o integrowanie się ze światem zachodnich wartości na naszych, własnych warunkach, z przekonaniem o wartości tego, co stworzyliśmy i możemy jeszcze stworzyć.
Procesy integracji – europejskiej i światowej – niosą ze sobą ogromne szanse, ale i zagrożenia bezkrytycznego przyjmowania obcych, tanich, zbędnych mód, trendów i zwyczajów.
Muzeum Niepodległości, poprzez promowanie polskiej pieśni, zwłaszcza wobec powszechnego zalewu muzyki i piosenek anglojęzycznych, ma do odegrania ważną rolę w polskiej integracji ze światem, w wychowaniu kolejnych pokoleń Polaków na ludzi otwartych na świat, ale jednocześnie silnych i niezależnych. Niepodległych.