Nagrody


Informujemy, że Muzeum Niepodległości zostało laureatem prestiżowego Konkursu “Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” w kategorii “najciekawsze wydawnictwo wydane lub współwydane przez placówkę muzealną w 2011 r.” za wydanie albumu “Powstanie Listopadowe”.

Wystawa “Polska biżuteria patriotyczna” z kolei została wyróżniona w kategorii “najciekawsza wystawa zorganizowana w 2011 r.”.