Nagrody im. Władysława Orkana


Nagrody im. Władysława Orkana za rok 2010 rozdane

Jan Brodka – muzyk i multiinstrumenta z Żywca otrzymał główną nagrodę im. Władysława Orkana za rok 2010. Nagroda została przyznana za wychowanie wielu pokoleń tancerzy, choreografów i muzyków kultywujących tradycje dziedzictwa kultury regionalnej. Uroczysta gala wręczenia Nagrody im. Władysława Orkana odbędzie się 11 czerwca 2011 w Sokołowie Podlaskim.

Wyróżnienia im. Władysława Orkana wręczane są za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, dostają je środowiska związane z poezją i sztuką ludową, działalnością naukową i edukacyjną. W X edycji konkursu nagrody za upowszechnianie kultury przyznano również Zofii Bugajskiej wychowawczynie wielu pokoleń młodzieży w Gołyni (Zawoja) – za olbrzymie zasługi w ochronie tradycji i twórczym wykorzystaniu góralskiego dziedzictwa kulturowego; Stanisławowi Bukowcowi z Bochni – za inicjatywę stworzenie prestiżowej serii wydawniczej poświęconej strażom pożarnym, za wielki wysiłek w upowszechnienie dorobku historycznego, edukacyjnego i społecznego ochotniczych straży pożarnych oraz zachowania dla potomnych wielkiego dziedzictwa kulturowego wsi polskiej; Bożennie Kuc z Czerwonki – za długoletnią działalność pedagogiczną, animowanie kultury i edukacji w środowiskach wiejskich, autorytet zdobyty wytężona pracą społeczną; Wandzie Wierzchowskiej z Sokołowa Podlaskiego – za oryginalny pomyśl ocalenia od zapomnienia wybitnych obywateli miasta i powiatu w cyklu „Sokołowskie Spotkania Pokoleń” , stworzenie serii wydawniczych „Sokołowskie Biografie”, oraz „Historia i tradycja ziemi najbliższej” a także biuletynu „U nas na Podlasiu”.

Przyznano również nagrody honorowe: zespołowi śpiewaczemu „Tęcza” z Nowej Woli za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechnianie kultury w ciągu 25. lecia istnienia; Zbigniewowi Paczóskiemu – przedsiębiorcy ze wsi Węże w powiecie Sokołowskim, założycielowi i właścicielowi firmy „Topaz” – za wieloletnie wspieranie społeczności lokalnej w rozwijaniu zainteresowań kulturalnych, za działalność charytatywną i społeczną; Florianowi Kohutowi – artyście malarzowi, wykorzystującemu w swej 35 letniej twórczości motyw stracha polnego w prowadzonej galerii w Rudzicy oraz stworzenie oryginalnego „Święta stracha polnego” oraz Stanisławowi Gaczołowi z Francji.

Organizacją upowszechniania nagrody zajmuje się Instytut Władysława Orkana. Misją Instytutu jest idea integracji środowisk intelektualnych ze wsi i małych ośrodków społecznych oraz gospodarczych naszego kraju, kultywowanie wartości tworzonych poza opłotkami stolic, ułatwianie startu ludzi aktywnie tworzących Polskę regionalną i lokalną, przypominanie tradycji polskiej wsi, propagowanie strategii zrównoważonego rozwoju wszystkich obywateli i przeciwdziałaniu wszelkim wykluczeniom: szczególnie intelektualnym, ekonomicznym i gospodarczym. Nagrody przyznaje Kapituła w składzie: Stanisław Gawor – członek założyciel Instytutu Orkana; Piotr Grządkowski – dyrektor Biura Posła do Parlamentu UE Jarosława Kalinowskiego; Bogdan Karakula – Burmistrz Sokołowa Podlaskiego; Maria Koc – dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury; Krzysztof Nerć – przedstawiciel ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego; Prof. dr hab. Zbigniew Judycki; Dr Tadeusz Skoczek – dyrektor Muzeum Niepodległości.