Magdalenka – 70.rocznica egzekucji


70. rocznica rozstrzelania więźniów Pawiaka

w Lesie Sękocińskim koło Magdalenki

W poniedziałek 28 maja 2012 r. przypadła 70. rocznica egzekucji więźniów Pawiaka w Lesie Sękocińskim koło Magdalenki. Wspomnianego dnia w 1942 r. hitlerowcy zamordowali w sumie 202 mężczyzn i 22 kobiety. Byli to polscy patrioci, ludzie reprezentujący różne środowiska i grupy społeczne, m. in.: lekarz prof. dr med. Leon Pękosławski, działacz socjalistyczny Gustaw Karol Lewestam, członek Stronnictwa Pracy Franciszek Kwieciński, dziennikarz Jerzy Roman Szyszko czy organizator Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) na terenie Pomorza mjr Józef Ratajczak. W egzekucji koło Magdalenki zginęło dziewięciu funkcjonariuszy polskiej straży więziennej pełniących do momentu aresztowania służbę na Pawiaku. Wśród zamordowanych kobiet znajdowało się 16 więźniarek przywiezionych z obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück. Aby uczcić pamięć oraz oddać hołd ofiarom Muzeum Więzienia Pawiak – oddział Muzeum Niepodległości, władze Gminy Lesznowola oraz Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych zorganizowały uroczyste obchody rocznicowe. W programie przewidziano między innymi Apel Pamięci pod Pomnikiem Drzewa Pawiackiego, na terenie Muzeum Więzienia Pawiak. Główne uroczystości rocznicowe odbyły się w Miejscu Straceń w Magdalence (ul. Jarzębinowa), gdzie w asyście Warty Honorowej przedstawiciele rodzin, władz samorządowych oraz środowisk kombatanckich złożyli kwiaty pod pomnikiem, a także odprawiona została uroczysta polowa Msza święta.