Irena E. Kotowska


Prof. dr hab. Irena Elżbieta Kotowska

absolwentka SGPIS kierunek ekonometria, 1970 doktor nauk ekonomicznych, SGPiS, 1978
doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii i demografii. SGH, 1995

Sekretarz naukowy Komitetu Nauk Demograficznych PAN, 1994-1999
Redaktor Naczelny Studiów Demograficznych KND PAN, od 1999r.
Zastępca przewodniczącego Wydziału I Nauk Społecznych PAN, 1999 – 2006.
Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, od 2005r.
Przewodnicząca Rady Naukowej Środkowo-Europejskiego Forum Badań Migracyjnych i Ludnościowych, 2002-2008
Członek Rady Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w kadencji 2008-2012
Członek Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Współpracy z Zagranicą w MNiSW w kadencji 2008-2012
Przedstawiciel Polski w European Advisory Committee on Statistical Information in the Economic and Social Spheres (CEIES), 2005-2008
Przedstawiciel Polski w FP7 Programme Committee „Socio-economic Sciences and the Humanities – SSH”, od 2008
Członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN
Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN
Członek Naukowej Rady Statystycznej
Członek-założyciel Rady Monitoringu Społecznego, od 2000r.
Zainteresowania badawcze: współzależności procesów ekonomicznych i demograficznych, przemiany rodziny i gospodarstw domowych a rynek pracy, prognozowanie demograficzne, przemiany demograficzne a teoria drugiego przejścia demograficznego, statystyka rynku pracy i warunków życia, polityka dotycząca ludności, polityka społeczna, metodyka badań społecznych (organizacja badań, zakres badań, harmonizacja badań).
Najważniejsze publikacje z lat 2007-2010 (max 5)
Kotowska I.E., 2010, Uwagi o polityce łączenia pracy zawodowej i rodziny w kontekście nowej demografii Europy i zmian na rynku pracy, w: J. Szambelańczyk, M.Żukowski (red.), Człowiek w pracy i polityce społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Pozaniu, 59-78.
Kotowska I.E., 2009, Zmiany modelu rodziny a zmiany aktywności zawodowej kobiet w Europie, w: Kotowska I.E. (red.), 2009, Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 15-56.
Jóźwiak J., Kotowska I.E., Abramowska A., 2008, Activating the older workers and the eldery: Policies vs opinions and expectations, w: Hohn Ch., Avramov D., Kotowska I., (eds.), People, Population Change and Policies: Demographic, Knowledge, Gender, Ageing, vol. 2, European Studies of Population, Springer, 221-243.
Kotowska I.E., Matysiak A., 2008, Reconciliation of work and family under different institutional settings, [w:] Hohn Ch., Avramov D., Kotowska I.E., (eds.), People, Population Change and Policies: lessons from the Population Policy Acceptance Study, vol. 2, European Studies of Population, Springer, 347-370.
Kotowska I.E., Jóźwiak J., Matysiak A., Baranowska A., 2008, Poland: fertility decline – a response to profound societal change and transformation in the labour market ? Demographic Research 19, Article 22, 795-854.