Finisaż wystawy


Finisaż wystawy „I trzeba było żyć… Kobiety w KL Ravensbrück” odbył się 18 kwietnia 2012 r. w 70. rocznicę śmierci lubelskiej poetki z pokolenia Kolumbów Grażyny Chrostowskiej. Z tej okazji Gimnazjum nr 8 im. G. Chrostowskiej w Lublinie, pod kierownictwem p. Marii Kamoli, przygotowało program artystyczny, na który złożyły się wspomnienia o poetce, jej wiersze oraz pieśni harcerskie.

Zaprezentowano również katalog wystawy w wersji polsko-angielskiej, który podczas finisażu sprzedawany był po promocyjnej cenie. Uroczystość uświetniły swoją obecnością bohaterki ekspozycji – ravensbrüczanki, a także: krewny G. Chrostowskiej – p. Andrzej Badioczka, senator RP – p. Jan Maria Jackowski, dyrektor Muzeum Niepodległości – dr Tadeusz Skoczek, p. Stanisław Zalewski – Prezes PZBWPHWiOK, ppłk Marcin Wasiński – reprezentujący Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, p. Urszula Łapińska-Łubniewska – Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 wraz z nauczycielami i młodzieżą, byli więźniowie Pawiaka oraz wielu innych znamienitych gości.

Po zakończeniu części artystycznej kuratorzy zaprosili gości do wspólnego zwiedzania wystawy, a pracownicy merytoryczni Muzeum Więzienia Pawiak zapoznali młodzież z Lublina z historią Pawiaka.