Ekonomia w Muzeum


Cykl Ekonomia w Muzeum

Na cykl Ekonomia w Muzeum złożą się wykłady wybitnych ekonomistów, którzy w przystępnej formie przedstawią najważniejsze problemy współczesnej gospodarki światowej, europejskiej i polskiej. W szczególności przedmiotem wykładów będą zagrożenia i wyzwania wynikające z wciąż nieprzezwyciężonego globalnego kryzysu finansowego i jego różnorodnych następstw. Część wykładów będzie odnosić się do problematyki kultury w kontekście kreatywności, innowacyjności i rozwoju gospodarczego.

Organizatorzy:
• Muzeum Niepodległości w Warszawie
• Towarzystwo Inicjatyw Społecznych NOWY ŚWIAT
• Stowarzyszenie Muzealników Polskich
• Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kalendarz spotkań:

– prof. dr hab. Jerzy Hausner Kultura i rozwój społeczno-gospodarczy (12 kwietnia 2011) 
– dr Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę (31 maja 2011)
– prof. dr hab. Dariusz Rosati Polska a strefa euro (21 czerwca 2011) 
– dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Europejski model ekonomiczny (27 września 2011)
– prof. dr hab. Jerzy Wilkin Bezpieczeństwo żywnościowe (11 października 2011)
– prof. dr hab. Andrzej Sławiński Przyszłość strefy euro (22 listopada 2011)
– prof. dr hab. Krzysztof Rybiński Jak zmarnować 10 miliadów euro czyli porażka polityki innowacyjności w Polsce
(13 grudnia 2011)

– prof. dr hab. Jacek Purchla Dziedzictwo a rozwój  (17 stycznia 2012)

– prof. dr hab. Juliusz Gardawski Dialog społeczny a rozwój gospodarczy(13 marca 2012)

– prof. dr hab. Irena E. Kotowska Czy Polska doświadcza kryzysu ekonomicznego? (3 kwietnia 2012)

Spotkania będą odbywać się w siedzibie Muzeum Niepodległości (Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów) w Warszawie al. Solidarności 62