BIBLIOTEKA NAUKOWA


BIBLIOTEKA NAUKOWA

 

tel/fax (0 22) 826 90 91 w.44

 

godziny otwarcia:

 

pon., wt., śr., piąt.: godz. 9 – 15 (po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym)

w pozostałe dni nieczynna

 

Biblioteka Naukowa Muzeum Niepodległości w Warszawie ma charakter specjalistyczny.

Gromadzi wydawnictwa z zakresu historii Polski na tle wydarzeń światowych od czasów rozbiorów po historię najnowszą.

Księgozbiór biblioteki obejmuje: zasób podstawowy, czasopisma, scenariusze wystaw, mapy i bibliotekę podręczną (słowniki, encyklopedie, bibliografie, informatory).

Biblioteka posiada duży zbiór wydawnictw niezależnych ukazujących się poza cenzurą począwszy od roku 1977 dokumentujących m.in. powstanie i działalność NSZZ “Solidarność” od strajków w sierpniu 1980, aż po działalność w czasie stanu wojennego.

Systematycznie wzbogacany jest zasób wydawnictw dotyczących Polskich Kresów ze szczególnym uwzględnieniem publikacji związanych ze Lwowem (w ramach Kolekcji Leopolis) oraz martyrologią Polaków na Wschodzie (Kolekcja Sybiracka).

W 2004 roku rozpoczęto gromadzenie publikacji związanych z Krzemieńcem (nowo powołana Kolekcja Krzemieniecka).

W ramach popularyzowania problematyki regionalnej wzrasta także zbiór posiadanych przez nas wydawnictw dotyczących Mazowsza.