69.rocznica Akcji pod Arsenałem


Muzeum Więzienia Pawiak uczciło 69 rocznicę Akcji pod Arsenałem organizując 21 marca 2012 roku spotkanie z harcmistrzynią Danutą Rossman – łączniczką Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” oraz wykład Juliana Borkowskiego pt. „Sylwetki bohaterów Kamieni na szaniec na wybranych przykładach”.

Z tej okazji Muzeum odwiedzili liczni goście: byli więźniowie Pawiaka, członkowie Stowarzyszenia Szarych Szeregów, przyjaciele Muzeum, a także młodzież gimnazjalna i licealna. Pani Rossman opowiedziała o swoim życiu podczas okupacji, o przyjaźniach ze szkoły i harcerstwa, wspólnym spędzaniu czasu, pierwszych miłościach, pracy konspiracyjnej. Krąg jej znajomych tworzyli m.in. Janek Bytnar, Tadeusz Zawadzki, Jan Rossman, Maciej Dawidowski, Basia Sapińska, Duśka Bytnar. Łączyła ich nie tylko miłość do ojczyzny, ale również wspólne zainteresowania, chęć niesienia pomocy innym i potrzeba walki z okupantem. Wykład Juliana Borkowskiego i wystąpienie Harcmistrzyni zostały nagrodzone gromkimi brawami, gratulacjom i wyrazom uznania nie było końca.

To była wyjątkowa i niepowtarzalna okazja, aby poznać jednego z nielicznych świadków tamtych wydarzeń, osobę, która wzrastała i przyjaźniła się z bohaterami znanymi nam z kart książki Kamienie na szaniec.