WYDAWNICTWO: “Radzymin 1920. W obronie Odrodzonej”


Publikacja Radzymin 1920. W obronie Odrodzonej jest informatorem wystawy pod tym samym tytułem, prezentowanej w dniach 23 maja – 7 czerwca 2023 w Galerii Malarstwa Historycznego Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Zbiór ilustracji poprzedza wprowadzenie Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz esej autorstwa Janusza Gmitruka ukazujący szczegółowy przebieg walk pod Radzyminem w 1920 roku.

Radzymin – miasto Cudu nad Wisłą – jest symbolicznym miejscem na mapie Mazowsza. Istniała potrzeba upamiętnienia bitwy stoczonej tam w dniach 13–15 sierpnia 1920 roku, „która zdecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i uniemożliwiła rozpowszechnianie się komunizmu na całą Europę”.

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o utworzeniu Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920, które jest nowym oddziałem Muzeum Niepodległości. Zostało ono zlokalizowane naprzeciwko zabytkowej nekropolii, gdzie znajdują się zbiorowe mogiły żołnierzy polskich, poległych w walkach na przedpolach Warszawy w sierpniu 1920 roku.

Wystawa, której katalog prezentujemy jest zapowiedzią ekspozycji w tej nowej instytucji kultury.

Wydawnictwo w formie cyfrowej można pobrać bezpłatnie z działu publikacji naukowych naszej strony.