WYDAWNICTWO: OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE. Pamięć. Historia. Współczesność


OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE. Pamięć. Historia. Współczesność

Artykuły prezentowane w niniejszej publikacji mają przypomnieć stulecie zorganizowanego ruchu strażackiego przy okazji tegorocznego jubileuszu dwudziestopięciolecia samorządu województwa mazowieckiego oraz stać się jednym z elementów tegorocznego święta Floriana, jakie obchodzić będziemy w Muzeum Niepodległości i w Warszawie 4 maja 2023 roku – piszą we wprowadzeniu do niniejszej publikacji Janusz Gmitruk i Tadeusz Skoczek, redaktorzy naukowi książki.

Cykl tekstów związanych tematycznie ze Strażą Pożarną otwiera Adam Czesław Dobroński swoimi refleksjami na temat etosu strażackiego. Janusz Gmitruk przedstawia sojuszników |OSP, Tadeusz Skoczek pisze o wizycie Jana Pawła II u polskich strażaków, Beata Michalec ukazuje działania Warszawskiej Straży Ogniowej we wrześniu 1939 roku, a Paweł Bezak prezentuje umundurowanie Straży Pożarnych na terenie Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939–1945.

Publikację zamyka obszerny wykaz materiałów źródłowych do dziejów Straży Ogniowej, będących w zasobach Muzeum Niepodległości w Warszawie, autorstwa Haliny Murawskiej.


Wydawnictwo w wersji cyfrowej można pobrać z działu Nauka/Publikacje.