WYDAWNICTWO: Grupa poetycka „Wołyń” – geneza, przedstawiciele, wiersze


Książka Grupa poetycka „Wołyń” – geneza, przedstawiciele, wiersze stanowi uzupełnienie wystawy prezentowanej w Muzeum Niepodległości pt. „Portret z wierszy i pamięci. Grupa Poetycka «Wołyń»”. Autorem tej publikacji jest prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak, syn Stefana Szajdaka, jednego ze współzałożycieli Grupy Poetyckiej „Wołyń”.

Regionalna grupa młodych poetów wołyńskich pod nazwą „Wołyń” powstała w latach 30-tych XX wieku z inicjatywy Czesława Janczarskiego. Skuteczność jego  działań zadecydowała o znalezieniu szerszej i systematycznej możliwości publikowania wierszy członków Grupy. Do współzałożycieli Grupy, poza inicjatorem jej powstania należeli: Wacław Iwaniuk, Stefan Szajdak i Zygmunt Jan Rumel. W późniejszym okresie dołączyli do nich: Zuzanna Ginczanka, Józef Łobodowski, Jan Śpiewak, Władysław Milczarek, Stefan Bardczak, Bazyli Podmajstrowicz i Zofia Wierzbicka.

„Młodzi poeci poszukiwali współpracy z innymi poetami oraz posiadali wyraźnie zdefiniowane cele dotyczące dalszej aktywności i przyszłości literackiej. To z pewnością zadecydowało o ich współudziale w powstaniu nowej grupy poetyckiej. Marzyli oni o wydaniu jednodniówki, a nawet o poetyckim piśmie regionalnym. Ponadto opublikowali kilka tomików poetyckich. Obyczaje Wołynia, wiejskie krajobrazy oraz obrzędy niejednokrotnie znalazły odbicie w ich twórczości. Niestety wybuch II wojny światowej przekreślił możliwość kontynuacji działalności Grupy i realizację dalszych jej planów” – pisze Lech Wojciech Szajdak.

Książka wydana przez Muzeum Niepodległości pod redakcją dr. Tadeusza Skoczka zawiera wiersze poetów tej Grupy oraz ich noty biograficzne wraz z fotografiami. Autor wzbogacił antologię o krótką charakterystykę Wołynia w okresie II Rzeczypospolitej, a także opisał genezę, założenia i działalność Grupy. Całość uzupełniają fotografie pochodzące z archiwum rodzinnego autora oraz udostępnione przez krewnych innych poetów. 

Warto podkreślić, że niektóre dane biograficzne zawarte w niniejszej publikacji ukazują się po raz pierwszy, prezentuje ona również m.in. odnalezione dwa wiersze Zygmunta Jana Rumla – Noc i Odwiedziny Piasta.

„Podsumowując można powiedzieć, że książka Grupa Poetycka „Wołyń” – geneza, przedstawiciele, wiersze stanowi uzupełnienie dotychczasowej wiedzy o poetach związanych z Grupą Poetycką „Wołyń” (L.W. Szajdak).

Wersja cyfrowa jest dostępna do pobrania w dziale Publikacje.