WYDAWNICTWO: GENERAŁ HALLER I JEGO LEGENDA – informator wystawy “Generał Haller i jego żołnierze”


GENERAŁ HALLER I JEGO LEGENDA – informator wystawy “Generał Haller i jego żołnierze”

Publikacja GENERAŁ HALLER I JEGO LEGENDA pod redakcją Tadeusza Skoczka jest informatorem wystawy „Generał Józef Haller i jego żołnierze”. Wystawa ta była ważną częścią cyklu wydarzeń związanych z upamiętnieniem stulecia odzyskania suwerenności i państwowości, przygotowanych przez Muzeum Niepodległości, Sto wystaw wypożyczanych „na wynos” to jeden z pomysłów realizowanych w tym projekcie, a wystawa „Generał Józef Haller i jego żołnierze” była ważną częścią tego cyklu. Inauguracja nastąpiła 28 listopada 2018 roku w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, jednym z oddziałów Muzeum Niepodległości. Ekspozycję przedstawił Jan Engelgard – autor scenariusza. Reprodukcje prezentowane na wystawie oraz w niniejszym informatorze pochodzą ze zbiorów różnych muzeów oraz z archiwum prywatnego osoby zastrzegającej anonimowość. Zdjęcia powstały w okresie I wojny światowej lecz także ukazują generała i jego bliskich po roku 1945, już na emigracji. Zdaniem widzów, idee przewodnie projektu – upowszechnianie wiedzy o odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918 i ówczesnym kształtowaniu się jej granic oraz popularyzowanie postaw patriotycznych – zostały interesująco przedstawione. Obecna ekspozycja jest odnowiona i rozszerzona. Ma na celu przybliżenie idei powstania Muzeum Bitwy Warszewskiej 1920 roku jako oddziału Muzeum Niepodległości. Towarzyszy jej program edukacyjny związany z projektem „Kulturalna szkoła na Mazowszu”. Zapraszamy do oglądania wystawy oraz refleksji związanej z osiemnastą bitwą decydującą o losach świata.

Wydawnictwo w wersji cyfrowej można pobrać z działu Nauka/Publikacje.