PUBLIKACJA: “Krystyna Krahelska dziewczyna, która oddała swoją twarz Syrence Warszawskiej”


Publikacja Krystyna Krahelska dziewczyna, która oddała swoją twarz Syrence Warszawskiej – katalog wystawy pod redakcją dr Tadeusz Skoczka,  której wernisaż odbył się 2 sierpnia 2021 roku. Kolejne odsłony wystawy zostały zaprezentowane w Domu Kultury „Zacisze” w dniach 26.09.-12.12.2021, a także w Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st Warszawy w dniach 20.03.-26.06.2022. W katalogu przedstawiono zdjęcia ze zbiorów: Szkoły Podstawowej nr 212 im. Krystyny Krahelskiej w Warszawie, Pani Marii Marzeny Grochowskiej, Pani Beaty Tomeckiej oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie. Autorzy tekstów w swoich rozważaniach opisują życie Krystyny Krahelskiej. Czytelnik może również zgłębić wiedzę dotyczącą jej dzieciństwa, edukacji, udziału w harcerstwie, działalności poetyckiej, a także znajdzie informacje na temat pomnika Syreny Warszawskiej oraz okresu Powstania Warszawskiego.

Wersja elektroniczna wydawnictwa do pobrania w dziale Publikacji naukowych.