PUBLIKACJA: Cztery powstania jedna Niepodległość


W ramach cyklu o „Cztery powstania jedna Niepodległość”, który został sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, Muzeum Niepodległości wydało cztery publikacje, będące monografiami polskich powstań niepodległościowych. Wydawnictwa są zbiorem artykułów o tematyce naukowej i popularno-naukowej i są pokłosiem naukowych wydarzeń w naszym Muzeum.

Poniżej prezentujemy wszystkie cztery wydawnictwa z tego cyklu. Wydawnictwa w wersji elektronicznej można pobrać z działu Publikacje.

Dziś idę walczyć mamo… 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, to publikacja pod redakcją dr Beaty Michalec i dr Tadeusza Skoczka. Niniejsza monografia jest pokłosiem Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. Dziś idę walczyć mamo… 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, która odbyła się 22 czerwca 2022 roku w głównej siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie, w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów. Te wydarzenie naukowe zostało zorganizowane ze względu na pamięć o Powstańcach Warszawskich. Konferencję otworzył gość specjalny płk dr inż.  Czesław Lewandowski ps. Bystry, harcerz Szarych Szeregów, w czasie Powstania brał udział w ataku na Dworzec Gdański, a po upadku Powstania trafił do obozu koncentracyjnego Stutthof.

Podczas konferencji, prelegenci przedstawili aktualny stan badań naukowych z różnych dziedzin m.in. historii, historii wojskowości, historii sztuki, varsawianistyki. Publikacja jest pracą zbiorową, w której uwzględniono kilkanaście artykułów naukowych, wygłoszonych podczas konferencji. Serdecznie zapraszamy Czytelników do zapoznania się z treścią  omawianej książki poświęconej tematyce Powstania Warszawskiego.  Monografia została wydana w ramach projektu naukowego „Cztery powstania jedna Niepodległość”, który został sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.W roku 2022 przypada 79. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Był to największy zbrojny zryw Żydów podczas II wojny światowej. Aby uczcić pamięć o poległych, Muzeum Niepodległości w Warszawie 14 kwietnia 2022 zorganizowało Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pt. Warszawo ma… 79. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. To wydarzenie naukowe zostało poprzedzone prelekcją gościa honorowego, Pani Krystyny Budnickiej Honorowej Obywatelki  m.st. Warszawy. Pani Budnicka podczas konferencji opowiadała swoje przeżycia związane z II wojną światową oraz ukrywaniem się wraz z rodzina przed okupantem. Konferencja adresowana była przede wszystkim do historyków zajmujących się upowszechnianiem wiedzy na temat dziedzictwa i obecności Żydów na ziemiach polskich, historyków sztuki, badaczy literatury czy malarstwa, archeologów i varsavianistów. Publikacja Warszawo ma… 79. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim pod redakcją dr Beaty Michalec i dr Tadeusza Skoczka jest pokłosiem omawianego wydarzenia naukowego. W monografii zawarto kilkanaście artykułów o tematyce naukowej i popularno-naukowej. Publikacja została wydana w ramach projektu „Cztery powstania jedna Niepodległość”, który został sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.Powstanie Styczniowe. Kraj i Litwa pogrążyły się w żałobie narodowej, to publikacja pod redakcją dr Beaty Michalec i dr Tadeusza Skoczka. Niniejsza monografia jest pokłosiem Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. Powstanie Styczniowe. Kraj i Litwa pogrążyły się w żałobie narodowej, która odbył się 27 stycznia 2022 roku w głównej siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie, w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów. Podczas konferencji, prelegenci przedstawili aktualny stan badań naukowych z różnych dziedzin m.in. historii, historii wojskowości, historii sztuki, varsawianistyki. Publikacja jest pracą zbiorową, w której uwzględniono kilkanaście artykułów naukowych, wygłoszonych podczas konferencji naukowej. Serdecznie zapraszamy Czytelników do zapoznania się z treścią  omawianej książki poświęconej tematyce Powstania Styczniowego.  Monografia została wydana w ramach projektu „Cztery powstania jedna Niepodległość”, który został sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.Ostatnie szańce. Powstanie listopadowe to publikacja pokonferencyjna pod redakcją Beaty Michalec i Tadeusza Skoczka będąca pokłosiem Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. Ostatnie szańce. Powstanie Listopadowe, która odbyła się 29 listopada 2021 w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Konferencja była adresowana przede wszystkim do historyków, historyków wojskowości, historyków sztuki, badaczy literatury, archeologów i varsavianistów. Teksty prelegentów są znakomitym udokumentowaniem aktualnego stanu badań w dziedzinach: historii, historii sztuki, archeologii, a także literaturoznawstwa. W monografii zawarto teksty naukowe, a także popularno-naukowe. Ponadto publikacja umożliwia odbiorcom poszerzenie wiedzy na temat Powstania Listopadowego oraz zapoznanie się z aktualnymi badaniami naukowymi w tej tematyce. Książka została wydana w ramach projektu „Cztery powstania jedna Niepodległość”, który został sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.