Katalog “Szalom! Judaika w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie”


Szalom! Judaika w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie, to katalog wystawy pod redakcją dr Tadeusza Skoczka,  której wernisaż odbył się 8 kwietnia 2022 roku (piątek) w Muzeum Niepodległości w Warszawie. W informatorze wystawy zostały zaprezentowane pamiątki, które łączą się z historią Żydów polskich szczególnie w latach II wojny światowej. Ponadto w niniejszej publikacji przedstawiono eksponaty związane z gettem łódzkim: banknoty i monety – są to pieniądze obiegowe z getta. Czytelnik po przeczytaniu tej książki może się również zaznajomić z kolekcją medali wydanych po wojnie, które upamiętniają okres Powstania w Getcie Warszawskim oraz ludzi związanych z tym wydarzeniem. Medale zostały wydane w Izraelu, w Kibucu Lahomei Haettatot. W katalogu Szalom! Judaika w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie zostały opisane również plakaty poświęcone upamiętnieniu Holocaustu.