“Biuletyn Informacyjny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” Rocznik XXXII nr 07 (385)


W lipcowym numerze „Biuletynu Informacyjnego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” zaprezentowano artykuły dotyczące m.in. unikalnych zasobników zrzutowych z podkarpackich placówek odbiorczych AK, Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich w kampanii francuskiej, udziału oficerów formacji granicznych w tworzeniu działalności konspiracji wojskowej. W tym periodyku Czytelnik może zaznajomić się z publikacjami  Jerzego Pietrasa „Siew” i „Racławice”. Uzupełnienie do artykułu „Polski ruch oporu w czasie II wojny Światowej – rozłam polityczny podczas okupacji”, Tadeusza Kondrackiego „Wyzwolenie” w wydaniu Stalina – lato 1944 roku, Agaty Czajkowskiej Stalag II B Hammerstein. Obóz jeńców wojennych 1939-1945 na pomorzu zachodnim, Adama Cyry, Kapo z Auschwitz polskim żołnierzem, Przemysława Jaskółowskiego Cmentarze Twierdzy Dęblin. Podróż krajoznawczo-turystyczna po miejscach spoczynku żołnierzy poległych w dwóch wojnach światowych zlokalizowanych na terenie dęblińskiej twierdzy i okolicy.

W kolejnych częściach czasopisma autorzy w swoich rozważaniach przedstawili m.in. przebieg uroczystości związanych z 69. rocznicą mordu na żołnierzach oddziału por. Wacława Grabowskiego „Puszczyka” przez siły KBW, UB i MO, 80. rocznicę przyłączenia żyrardowskiego żeńskiego Hufca konspiracyjnego „Młody Las” do ogólnopolskiego Ruchu Oporu.