Biuletyn AK – Czerwiec 2022


W czerwcowym numerze „Biuletynu Informacyjnego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” zaprezentowano artykuły dotyczące m.in. 65. rocznicy powstania Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury” – „Nurt”, alianckich zrzutów lotniczych w Rakszawie w relacji oficera łączności Komendy Obwodu Łańcut AK, Samodzielnej Kompanii Grenadierów, Korpusu Pogranicza. W tym periodyku Czytelnik może zaznajomić się z publikacjami Tadeusza Kondrackiego Przełom na Wschodzie sowiecka ofensywa na Białorusi – lato 1944 r., Piotra Hrycyka Zbrodnia i kłamstwo – sowieckie produkty eksportowe, Pawła Mazura Rabunki, kradzieże i morderstwa popełniane przez żołnierzy sowieckich w Małopolsce w latach 1945-1946, Adama Cyry Bracia Russanowscy z Ruchnej, Przemysława Jaskółowskiego, Pierwsza wojna światowa w rejonie Bramy Lubelskiej. Historia działań wojennych w latach 1914-1915 rozszerzona o perspektywę uczestnika obrony Dęblina.Biuletyn dostępny jest do pobrania w dziale publikacji naszego Muzeum.