SYMPOZJUM BIOGRAFISTYKI POLONIJNEJ


Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Muzeum Niepodległości w Warszawie

Fundacja Polonia Semper Fidelis

oraz

Zakład Biografistyki Polonijnej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie

Stowarzyszenie Polskich Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Paryżu

 

 

Organizują

 

 

SYMPOZJUM BIOGRAFISTYKI POLONIJNEJ

„ Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach
morskich państw obcych”

Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 15 czerwca 2018 r.

 

Tematyka Sympozjum

Przypadająca w 2018 roku setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest doskonałą okazją do przypomnienia dokonań Polaków i osób polskiego pochodzenia w siłach morskich państw obcych oraz ich zasług w kształtowaniu dziejów światowej wojskowości.

 

Impreza towarzysząca

Wystawa przygotowana przez Fundację Polonia Semper Fidelis – „Polacy w siłach zbrojnych i policji państw obcych”.

 

UDZIAŁ W SYMPOZJUM – BEZPŁATNY

Komitet naukowy

kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht

prof. dr hab. Zbigniew Judycki

prof. dr hab. Andrzej Drzewiecki

Komitet Organizacyjny

dr Mateusz Łaski; m.laski@amw.gdynia.pl

kpt. mar. Magdalena Motyczko; m.motyczko@amw.gdynia.pl

dr Karol Słowi; k.slowi@amw.gdynia.pl

mgr Malwina Krupa; m.krupa@amw.gdynia.pl

 

Miejsce Sympozjum

Biblioteka Akademii Marynarki Wojennej im. Lecha Kaczyńskiego

Inż. Jana Śmidowicza 69, 81-127 Gdyni