Niepodległość i Pamięć


kwartalnik

NIEPODLEGŁOŚĆ I PAMIĘĆ

Nasze pismo ma już wieloletnią tradycję. Ukazuje się na rynku wydawniczym od 1994 roku. W tym czasie udało się nam zaprezentować Państwu trzydzieści trzy numery tego periodyku. Przedstawiliśmy liczne artykuły z zakresu historii, muzealnictwa, materiały źródłowe oraz recenzje i omówienia.

„Niepodległość i Pamięć” poświęcone jest historii i sztuce Polski, z szczególnym uwzględnieniem polskich ruchów niepodległościowych, społecznych, obywatelskich i kulturalnych XVIII-XXw. Przedstawimy także Państwu materiały poświęcone muzealnictwu, a więc sektorowi, w którym Muzeum Niepodległości czynnie uczestniczy. Mamy nadzieje, że pismo naukowe „Niepodległość i Pamięć” stanie się nie tylko miejscem, gdzie będziemy dzielić się z Państwem wiedzą, ale także polem do twórczych polemik z naukowcami oraz najważniejszymi instytucjami w kraju i na świecie.

http://salonksiazkimuzealnej.pl

http://www.bazhum.pl/