PAMIĘĆ O POWSTANIU I POWSTAŃCACH STYCZNIOWYCH


PS1 kopia

 

 

 

 

 

Dla uczczenia 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego Muzeum Niepodległości zorganizowało konkurs dla uczniów i nauczycieli zatytułowany PAMIĘĆ O POWSTANIU I POWSTAŃCACH STYCZNIOWYCH. Jego celem było przypomnienie sylwetek powstańców styczniowych, zwrócenie uwagi na konieczność zachowania pamięci o przeszłości, zachęcenie do wyszukiwania i upamiętniania w swoim otoczeniu śladów powstania 1863 roku.

 

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli historii, języka polskiego, nauczania zintegrowanego, plastyki, muzyki, wiedzy o kulturze. Rozgrywany był w kilku kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe: klasy 0-3 i 4-6, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Osobną kategorię stanowili nauczyciele.

 

Dla poszczególnych poziomów edukacji zaplanowano różne formy prac konkursowych. Uczniowie szkół podstawowych mieli do wykonania projekt kartki pocztowej upamiętniającej powstańców styczniowych. Przed gimnazjalistami stanęło zadanie przygotowania portfolio lub prezentacji multimedialnej ukazującej ślady walk powstańczych oraz formy upamiętnienia powstania styczniowego w regionie, w pracy należało zamieścić mapkę regionu z opisem, zdjęcia opatrzone komentarzem oraz bibliografię. Licealistów zachęcaliśmy do opracowania portfolio lub napisania tekstu obrazującego pamięć o powstaniu i powstańcach w literaturze i sztuce, oczywiście koniecznie z bibliografią. Natomiast nauczyciele mieli przygotować scenariusz lekcji lub zajęć pozalekcyjnych dotyczących powstania styczniowego.

 

W konkursie uczestniczyło 319 uczniów ze szkół z różnych stron Polski. Nadeszły też prace spoza kraju, z Polonijnej Szkoły (Caserta Włochy).

 

Jury złożone z pracowników merytorycznych Muzeum stanęło przed nie lada wyzwaniem. I nie tylko ilość prac była tu istotna (łącznie 343 prace). Wiele z nich prezentowało bardzo wysoki poziom i długo trwały dyskusje nad wyborem najlepszych i wyłonieniem laureatów.  

 

Cieszy fakt, że nadesłane prace dostarczyły wielu nowych, często mało znanych informacji o przebiegu powstania w różnych regionach, pokazały także trwanie pamięci o uczestnikach tamtych wydarzeń.

 

Wyniki konkursu

W kategorii klasy 0-3 szkół podstawowych nadeszły 64 prace autorstwa 59 uczniów z 10 szkół.

I nagroda

Elena Pasquariello (lat 5) z Sobotniej Szkoły Języka Polskiego (Caserta Włochy)

II nagroda

Wiktoria Dziobek (lat 5) SP w Berezówce

Jakub Długosz SP w Chmielniku

III nagroda

Alicja Olizaruk ZS Nr 1 w Łosicach

Paweł Ostasz SP w Józefowie

Wyróżnienie

Wiktoria Pytel SP w CPiA w Karpaczu

 

W kategorii klasy 4-6 szkół podstawowych nadesłano 169 prac wykonanych przez 153 uczniów z 26 szkół.

I nagroda

Natalia Cała SP Nr 33 w Łodzi

II nagroda

Mikołaj Garnys SP Nr 33 w Łodzi

Oliwia Jagodzińska SP Nr 312 w Warszawie

III nagroda

Magdalena Wróblewska ZS w Wielichowie

Wyróżnienia

Łukasz Majchrzak SP Nr 6 w Nowej Rudzie

Wiktoria Kwaśniak SP Nr 7 w Łodzi

Mateusz Stachowiak ZS w Wielichowie

Dominik Zabielski SP Nr 88 w Warszawie

Wiktoria Salska SP Nr 33 w Łodzi

Tomasz Tomalik SP Nr 3 w Kępnie

Natalia Doroz SP w Chmielniku

Piotr Wasik SP Nr 17 Katowice

 

W kategorii gimnazja w konkursie uczestniczyło 72 uczniów z 28 szkół

I nagroda

Bogna i Olga Łukomskie Gimnazjum w Kruszynie

Martyna Kurasińska Gimnazjum Nr 3 w Nowej Rudzie

II nagroda

Piotr Gawryś Prywatne Gimnazjum w Przysusze

Jakub Kowalski Gimnazjum Nr 1 we Włoszczowej

Katarzyna Sopolińska Gimnazjum Dwujęzyczne w Inowrocławiu

Zuzanna Wieczorek Gimnazjum Nr 3 w Białej Podlaskiej

III nagroda

Elżbieta Woś Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach

Wyróżnienie

Julia Kuszyńska i Sylwia Rosińska Gimnazjum w Słupcy

Kornel Papciak Gimnazjum Nr 32 w Białymstoku

Maciej Książek Gimnazjum w Tarnogrodzie

Kamil Stelmach Gimnazjum w Tarnogrodzie

 

Spośród prac nadesłanych przez 37 uczniów z 17 szkół ponadgimnazjalnych nagrodzono

I nagroda

Magdalena Białek LO im. Władysława Jagiełły w Łodygowicach

II nagroda

Martyna Gajda ZSP im. M. Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy

III nagroda

Agnieszka Sierakowska Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu

Mariola Szczygielska IV LO im. Jana Pawła II w Łukowie

Wyróżnienie

Adrianna Pierepienko I LO im. S. Czarnieckiego w Chełmie

Krystian Kamiński II LO im. hetmana J Zamoyskiego w Lublinie

 

Nauczyciele nadesłali na konkurs 13 scenariuszy lekcji lub zajęć pozalekcyjnych dla różnych poziomów nauczania.

I nagroda

p. Alicja Lejkowska z Sobotniej Szkoły Języka Polskiego (Caserta Włochy)

II nagroda

p. Elżbieta Ciemięga z Lubaczowa

p. Jolanta Kapica i p. Krzysztof Oparka z Porajowa

p. Ewa Kistela i p. Izabela Michalak ze Słupcy

III nagroda

p. Anna Puścińska i p. Marzena Michalska z Włocławka

p. Joanna Wróbel-Szała z Wielichowa

wyróżnienie

p. Irena Kisielew i p. Małgorzata Zgagowska z Warszawy

 

Wszystkim autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac – uczniom i ich opiekunom – serdecznie gratulujemy i zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się 15 października br. o godz. 12.00 w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie al. Solidarności 62.

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Muzeum Niepodległości w Warszawie ogłasza konkurs dla uczniów i nauczycieli

PAMIĘĆ O POWSTANIU I POWSTAŃCACH STYCZNIOWYCH

zorganizowany dla uczczenia przypadającej w roku 2013

150. rocznicy wybuchu powstania

 

W roku 2013 przypada 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego, które wywarło istotny wpływ na losy narodu polskiego. Po zakończeniu nierównej walki i bezwzględnej rozprawie z przywódcami i uczestnikami powstania rozpoczęły się represje, które na długie lata zmieniły życie wielu pokoleń Polaków.

Uczestnicy powstania aktywnie angażowali się w życie społeczeństwa. W II Rzeczpospolitej otaczani byli szczególnym szacunkiem, a pamięć o bohaterach powstania była kultywowana. Czy dziś też pamiętamy o powstańcach styczniowych? Jak społeczność lokalna odnosi się do wydarzeń sprzed 150 lat?

 

Cele konkursu:

kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego,

przypomnienie sylwetek powstańców styczniowych,

zwrócenie uwagi współczesnej młodzieży na konieczność zachowania pamięci o przeszłości,

zachęcenie młodzieży do wyszukiwania i upamiętniania w swoim otoczeniu śladów

powstania.

 

 

Uczestnicy konkursu:

Konkurs ma zasięg ogólnopolski, adresowany jest do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli historii, języka polskiego, nauczania zintegrowanego, plastyki, muzyki, wiedzy o kulturze.

Dla potencjalnych uczestników przewidziane są prelekcje tematyczne, warsztaty oraz zwiedzanie X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

 

Forma prac konkursowych:

uczniowie kl. 0-3 i 4-6 szkół podstawowych – wykonana dowolną techniką kartka pocztowa upamiętniająca powstańców styczniowych

uczniowie gimnazjów – praca (w formie portfolio lub prezentacji multimedialnej) prezentująca ślady walk powstańczych oraz formy upamiętnienia powstania styczniowego w regionie (w pracy należy zamieścić mapkę z opisem, zdjęcia opatrzone komentarzem oraz bibliografię)

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – praca literacka lub portfolio obrazująca pamięć

o powstaniu i powstańcach w literaturze i sztuce (w pracy należy zamieścić bibliografię)

nauczyciele – scenariusz lekcji lub zajęć pozalekcyjnych dot. powstania styczniowego

 

Zasady oceniania:

Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych:

 

szkoły podstawowe (klasy 0-3 i 4-6)

 

gimnazja

 

szkoły ponadgimnazjalne

 

nauczyciele

 

Oceniane będą:

zgodność z tematyką konkursu,

innowacyjność i samodzielność,

właściwa ocena wydarzeń,

umiejętność korzystania ze źródeł i opracowań historycznych,

pomysłowość formy,

walory artystyczne.

 

Terminarz

Ogłoszenie konkursu: 3 września 2012

Termin nadsyłania prac: 25 czerwca 2013

Zakończenie konkursu: 30 września 2013

 

Laureaci zostaną zaproszeni do Muzeum Niepodległości na uroczyste zakończenie konkursu. Organizator przewiduje w każdej kategorii nagrody (I, II i III) oraz wyróżnienia. Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

 

Jury

W skład jury konkursu organizatorzy powołają: historyków – pracowników merytorycznych Muzeum. i znawców tematu współpracujących z Muzeum.

Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają apelacji.

 

Ustalenia organizacyjne:

Każdy uczestnik konkursu winien swoją pracę opisać drukowanymi literami wg następującego wzoru:

imię i nazwisko autora pracy:

nazwa i adres szkoły:

telefon i fax szkoły, adres e-mailowy:

 

Każde zgłoszenie winno być opatrzone adnotacją:

Wyrażam zgodę na publikację i przetwarzanie danych osobowych.

 

 

Ponadto należy przesłać (drogą elektroniczną lub fax-em) kartę zgłoszeniową pobraną ze strony Muzeum (www.muzeumniepodleglosci.art.pl)

Karta zgłoszenia

Uczniowie

Dorośli

 

Prace należy nadsyłać na adres:

Muzeum Niepodległości

Dział Edukacji i Promocji

al. Solidarności 62

00-240 Warszawa

 

z dopiskiem PAMIĘĆ O POWSTANIU I POWSTAŃCACH STYCZNIOWYCH

 

Muzeum zastrzega, że pozostawione prace konkursowe należy odebrać w terminie 30 dni

od ogłoszenia wyników.