Niepodległa


MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE

ogłasza kolejną edycję konkursu

„NIEPODLEGŁA. Tradycja w zderzeniu ze współczesnością ”

na rok szkolny 2014/2015

 

CELE KONKURSU:

1. zapoznanie z problematyką odzyskania i obrony przez Polskę niepodległego bytu,
2. przybliżenie postaci zaangażowanych w walkę o wolność kraju w XIX i XX wieku,
3. kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego,
4. ukazanie różnych form obchodów rocznicy odzyskania niepodległości.

 

W tegorocznej edycji konkursu – podobnie jak rok temu – chcemy przypomnieć różne okoliczności obchodów Święta Niepodległości w Polsce od czasów II Rzeczypospolitej, poprzez II wojnę światową, lata powojenne, okres PRL-u, czas stanu wojennego, aż do roku 1989. Zwracamy się więc do wszystkich, którym zapadły w pamięć takie uroczystości o zapisanie swoich wspomnień, zaś młodzież zachęcamy do rozmów z członkami rodziny czy znajomymi.

 

REGULAMIN
1. Prace konkursowe winny dokumentować obchody rocznic odzyskania niepodległości.

2. Udział w konkursie mogą wziąć:

a) osoby dorosłe,

b) uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
c) uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III i IV-VI) i dzieci z przedszkoli.
3. Konkurs realizowany jest w kategoriach:

a) dorośli – zapiski, wspomnienia, refleksje wzbogacone fotografiami, kserokopiami zaproszeń, ulotek i innych materiałów;

b) uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych:

  • spisane wywiady z uczestnikami obchodów zilustrowane fotografiami, kserokopiami zaproszeń, ulotek i innych materiałów.

Prace winny mieć formę wydruku z załączonymi materiałami ilustracyjnymi. W przypadku wywiadów należy podać imię i nazwisko rozmówcy.

  • projekt (w formie wydruku) 2-stronicowej gazetki okolicznościowej z datą 11 listopada (rok od 1918 do 2014) ukazującej obchody rocznicy odzyskania niepodległości
  • etiuda filmowa zatytułowana Niepodległość w świadomości młodych (nagrana na płycie DVD)

c) uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III i IV-VI) oraz zainteresowane przedszkola – praca plastyczna zatytułowana Niepodległość w oczach dziecka

 

Uwaga: Prace plastyczne będą oceniane w trzech kategoriach: przedszkolaki, uczniowie kl. 0-III, uczniowie klas IV-VI. Jedna placówka może nadesłać na konkurs max 5 prac w każdej kategorii wiekowej.

4. Wszystkie prace zgłaszane na konkurs winny być oryginalne, tj. opracowane samodzielnie i nie nagrodzone wcześniej w innych konkursach. Prace wykonywane przez uczniów winny mieć każdorazowo zapewnioną opiekę nauczycieli.

 

5. Wszystkie prace powinny być odpowiednio podpisane:

imię i nazwisko uczestnika,

pełna nazwa szkoły, klasa,

adres szkoły,

e-mail i telefon,

nazwisko nauczyciela – opiekuna ucznia.

 

Prace muszą być też opatrzone podpisaną formułą z podpisem autora:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Niepodległości w Warszawie al. Solidarności 62 00-240 Warszawa zgodnie z Ustawą z dnia. 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

 

6. Terminarz:

  • termin ogłoszenia konkursu: 3 września 2014 r.
  • termin nadsyłania prac: 13 października 2014 r.
  • ogłoszenie wyników i uroczyste zakończenie konkursu: 7 listopada 2014 r. godz. 12.00

 

7. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną zaproszeni na uroczyste zakończenie konkursu. Podczas uroczystości otrzymają dyplomy i nagrody książkowe. Organizatorzy biorą pod uwagę wykorzystanie fragmentów najciekawszych prac w artykule podsumowującym konkurs w czasopiśmie muzealnym „Niepodległość i Pamięć” oraz eksponowanie prac plastycznych na okolicznościowej wystawie.

 

Informacji na temat konkursu udzielają koordynatorzy:

dr Jolanta Załęczny

e-mail: j.zaleczny@muzeumniepodleglosci.art.pl

te. 22 826 90 91 wew. 41

 

Michał Rybak

e-mail: m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl

tel. 22 826 90 91 wew. 34