Konkursy w Muzeum Niepodległości


KONKURSY EDUKACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE

I FUNDACJA “POLONIA RESTITUTA”

 

przedstawiają kolejną edycję konkursu

 „N I E P O D L E G Ł A” TRADYCJA W ZDERZENIU ZE WSPÓŁCZESNOŚCIĄ.

 

 

Lista osób nagrodzonych w konkursie „Niepodległa” 2012

 

 

Kategoria

praca plastyczna – pocztówka

 

Szkoła podstawowaI

Zofia Jóźwiak

SP Nr 2 Legionowo

Monika Majdanik

II

Weronika Gajc

SP Nr 2 Legionowo

Monika Majdanik

III

Alicja Banasiuk

SP Nr 3 Marki

Hanna Polkowska

Wyr.

Franciszek Banak

SP Nr 2 Legionowo

Monika Majdanik

Wyr.

Magdalena Owczarek

SP Nr 2 Legionowo

Monika Majdanik

Wyr.

Katarzyna Biernat

SP Nr 23 Płock

Renata Wojtycka

 

 

GimnazjumI

Dominika Giergun

Gimnazjum Nr 5 Legionowo

Monika Majdanik

II

Nikola Rosa

Gimnazjum Nr 5 Legionowo

Monika Majdanik

Wyr.

Daria Wojciechowska

Gimnazjum Nr 5 Legionowo

Monika Majdanik

Wyr.

Anna Laszuk

Gimnazjum Józefów

Lidia Sitek

 

 

 

Praca plastyczna – plakat, rysunek, malarstwo

 

Szkoła podstawowaI

Karolina Wojciechowska

SP Nr 1 Wyszków

Iwona Woźniakowska

II

Dawid Sieńkowski

SP nr 1 Wyszków

Iwona Woźniakowska

III

Agnieszka Goleniewska

SP Nr 23 Płock

Renata Wojtycka

Wyr.

Karina Mikulec

SP nr 1 Wyszków

Iwona Woźniakowska

 

 

GimnazjumI

Alicja Antosik

Gimnazjum Nr 106 Warszawa

Anna Rudnik

I

Milena Gorek

Gimnazjum nr 125 Warszawa

Grażyna Miśkowicz

II

Aleksandra Misiak

Gimnazjum w ZS Nr 1 Konstancin Jeziorna

Magdalena Bajcar

Wyr.

Sandra Kraszewska

Gimnazjum w ZS Nr 1 Konstancin Jeziorna

Magdalena Bajcar

 

 

 

Kategoria

Praca dokumentacyjna – album

 

Szkoła podstawowaII

Piotr Kociołek

SP Nr 52 Warszawa

Ilona Odziemczyk

III

Wiktoria Gerek

SP Nr 1 Wyszków

Iwona Woźniakowska

Wyr.

Sandra Nowakowska

SP Nr 1 Wyszków

Iwona Woźniakowska

 

 

 

Kategoria

 

Praca dokumentacyjna – fotografia

 

Szkoła podstawowaWyr.

Karolina Koperska

SP Nr 23 Płock

Renata Wojtycka

Wyr.

Karina Mikulec

SP Nr 1 Wyszków

Iwona Woźniakowska

 

 

GimnazjumII

Dagmara Wiesiołek

Gimnazjum Nr 106 Warszawa

Anna Rudnik

II

Weronika Marczewska

Gimnazjum Nr 106 Warszawa

Anna Rudnik

II

Olga Sibilska

Gimnazjum w ZS Nr 1 Konstancin Jeziorna

Magdalena Bajcar

 

 

 

Kategoria

Praca literacka

GimnazjumII

Paweł Ślendakowski

Gimnazjum Nr 144 Warszawa

Anna Leoniak

III

Bartosz Oleśkiewicz

Gimnazjum Nr 3 Łuków

Jolanta Gnas-Zienkiewicz

III

Maria Tryńdak

Gimnazjum Nr 144 Warszawa

Anna Leoniak

 

 

 

Osoby dorosłeWyr. Jolanta Tyszko Genewa

 

 

 

Kategoria

Forma dokumentalna – film

GimnazjumI

Damian Seklecki

Gimnazjum Nr 4 Płock

Bożena Żeromska-Bogacz

 

Beata Kowalska

II

Jagoda Skawska

Gimnazjum Leszczydół Nowiny

Teresa Przygoda

III

Magdalena Bargilewicz

Gimnazjum nr 144 Warszawa

Anna Leoniak

 

 

 

Szkoła podstawowaWyr.

Sandra Heronimek

SP Nr 1 Wyszków

Iwona Woźniakowska

 

 

 

 

 

 

CELE KONKURSU:

– zapoznanie z problematyką odzyskania i obrony przez Polskę niepodległego bytu,

– przybliżenie postaci zaangażowanych w walkę o wolność kraju w XIX i XX wieku,

– kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego,

– odnajdywanie w najbliższym otoczeniu miejsc, gdzie tradycja styka się ze współczesnością.

 

REGULAMIN

1. Prace konkursowe winny dokumentować obecność tradycji niepodległościowych we współczesnym świecie.

2. Udział w konkursie mogą wziąć:

a) uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III i IV-VI), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,

b) osoby dorosłe.

2. Konkurs realizowany jest w kategoriach:

a) prace plastyczne:

 

· rysunek, malarstwo, grafika, collage, plakat (format: 50×70 lub 70×100 cm),

 

· projekt okolicznościowej pocztówki z okazji 11 listopada;

 

b) forma dokumentalna:

 

· album wykorzystujący różnorodne materiały (np. fotografie, pocztówki, rysunki, reprodukcje grafik, plakatów, mapy i szkice, opisy, kopie dokumentów, fragmenty nieznanych relacji, listów, i in.) uzupełnione komentarzem i bibliografią;

 

· film (na DVD lub CD) obrazujący zderzenie tradycji ze współczesnością (czas trwania do 10 min.);

 

· cykl fotografii – 3-4 szt. (format A4)

 

c) praca literacka będąca rozwinięciem słów Edwarda Kowalskiego: Nikt im iść nie kazał… poszli – bo tak chcieli, bo takie dziedzictwo wziął po dziadku wnuk… (A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć. Pieśni i piosenki żołnierskie z lat 1914–1918, opr. A. Roliński, Kraków 1989, s. 365) taktująca o tradycjach niepodległościowych w rodzinie lub środowisku;

 

d) wideoklip z nagraniem interpretacji tekstu poetyckiego nawiązującego do tematu konkursu własnego lub innego (należy podać tytuł i autora) we własnej aranżacji (nośnik: płyta CD lub DVD, format: .avi, .dvd, .mp4, .wmv; czas trwania nagrania: do 4 min.)

 

 

Uwaga: Autorami prac w kategorii fotografia i literatura nie mogą być osoby zawodowo zajmujące się tymi dziedzinami.

 

 

3. Każda kategoria prac zostanie podzielona wg poziomów: uczniowie szkół podstawowych: kl. I-III oraz kl. IV-VI, uczniowie gimnazjów, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, osoby dorosłe.

4. Wszystkie prace zgłaszane na konkurs winny być oryginalne, tj. opracowane samodzielnie i nie nagrodzone wcześniej w innych konkursach. Prace wykonywane przez młodzież winny mieć każdorazowo zapewnioną opiekę nauczycieli.

 

 

TERMINARZ

1. Ogłoszenie konkursu – wrzesień 2012, prace należy nadsyłać do organizatorów do dnia 15 października 2012 r. Decyduje data stempla pocztowego.

2. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni przez Muzeum na uroczyste zakończenie konkursu.

3. Oficjalne ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród oraz wyróżnień nastąpi 13 listopada 2012 r. (wtorek) o godz. 12.00 w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie. Podczas uroczystości przewiduje się prezentację nagrodzonych prac.

 

NAGRODY

Organizatorzy przewidują nagrody (I, II i III stopnia) i wyróżnienia dla laureatów konkursu.

Wszyscy laureaci konkursu otrzymają ponadto dyplomy, zaś nauczyciele-opiekunowie laureatów osobne podziękowania i upominki.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród – zgodnie z werdyktem jury.

 

J U R Y

W skład jury konkursu organizatorzy powołają: historyków – pracowników merytorycznych Muzeum oraz znawców tematu współpracujących z Muzeum. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają apelacji. 

Każdy uczestnik konkursu winien swoją pracę opisać drukowanymi literami wg następującego wzoru:

uczniowie:

imię i nazwisko autora pracy

nazwa i adres szkoły

(koniecznie należy podać kategorię wiekową: szkoła podstawowa kl. I-III oraz IV-VI, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna)

telefon i fax szkoły, adres e-mailowy

imię i nazwisko opiekuna

 

osoby dorosłe:

imię i nazwisko autora pracy

adres, telefon, adres e-mailowy

 

Każde zgłoszenie winno być opatrzone adnotacją:

 

Wyrażam zgodę na publikację i przetwarzanie danych osobowych.

 

Ponadto należy przesłać (droga elektroniczną lub fax-em) kartę zgłoszeniową pobraną ze strony Muzeum

(www.muzeumniepoldeglosci.art.pl)

 

Prace należy nadsyłać na adres:

Muzeum Niepodległości

Dział Edukacji i Promocji

al. Solidarności 62

00-240 Warszawa

z dopiskiem KONKURS “NIEPODLEGŁA 2012”

 

 

Muzeum zastrzega, że pozostawione prace konkursowe należy odebrać w terminie 30 dni

od ogłoszenia wyników.

 

span style=”font-family: ‘book antiqua’, ‘palatino’;”/p

III

span style=”font-family: ‘book antiqua’, ‘palatino’;”/p