Zmarła Barbara Wachowicz


Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Barbary Wachowicz. Wspaniałej pisarki, Mistrzyni Mowy Polskiej, przewodniczącej Rady Programowej Konkursu „Arsenał Warszawa”, przyjaciółki dzieci, młodzieży, harcerstwa oraz Muzeum Niepodległości.

 

Pani Barbara Wachowicz kochała Polskę, jej kulturę, w tym szczególnie historię. Pisała książki pełne erudycji i wzruszeń. Dzięki nim przenosiliśmy się w czasy Powstania Warszawskiego, do rodowych siedzib wielkich Polaków, poznawaliśmy ich matki, zwyczaje i tradycje.

 

Wielka admiratorka harcerstwa, a zwłaszcza Batalionu Armii Krajowej „Zośka” pisała o tym tragicznym, a jednocześnie pięknym pokoleniu Szarych Szeregów książki, snuła gawędy, przygotowywała spektakle.  

 

Niestrudzona w wysiłku przemierzała nasz kraj docierając bezpośrednio do swoich czytelników i dzieliła się wiedzą.  „Łączmy serca, łączmy ręce najściślej” mówiła przytaczając słowa Tadeusza Kościuszki, bohatera dwóch narodów, w poszukiwaniu śladów którego przemierzyła Amerykę.

 

Pani Barbara Wachowicz współpracowała z Muzeum Niepodległości od wielu lat i była dla nas natchnieniem, niedościgłym wzorem zaangażowania w promowanie historii naszego kraju.

 

Ostatni raz gościła w muzeum 21 czerwca 2017 roku podczas gali finałowej konkursu „Arsenał Warszawa”, którą osobiście prowadziła.

 

Na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci.