Zaprosili Nas


W warszawskiej Zachęcie do 22 października 2023 roku trwa wystawa “Barwa i farba. Krzysztof Gliszczyński i Tadeusz Gustaw Wiktorz cyklu „Języki sztuki: zderzenia”.

Motywem przewodnim ekspozycji jest zestawienie prac artystów tworzących w duchu abstrakcjonizmu, stosujących te same formalnie techniki pracy i analogiczne środki wyrazu, a zarazem tworzących dzieła o diametralnie różnej formie ekspresji, komunikujące się z widzem innym językiem.