Zaprosili Nas


Na Zamku Królewskim na Wawelu do 16 lipca 2023 roku trwa wystawa NIE ZMARNUJCIE NIEPODLEGŁOŚCI. SREBRA FUNDUSZU OBRONY NARODOWEJ. ARCYDZIEŁA?

FON utworzony dekretem Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w kwietniu 1936 roku miał za zadanie pozyskać drogą składki społecznej dodatkowe środki na dozbrojenie armii w obliczu zagrożenia państwa polskiego przez hitlerowskie Niemcy. Polacy masowo oddawali na ten cel nie tylko wyroby ze srebra, ale także gotówkę, nieruchomości, kosztowności ze złota, a także zboże i zwierzęta rzeźne.

Pokaz sreber wypożyczonych z Muzeum Narodowego w Poznaniu został wzbogacony o kilka dawno nieeksponowanych dzieł ze zbiorów wawelskich. Większość z nich: chorągiew państwową, którą nakryta była trumna marszałka Piłsudskiego w 1935 r., a także świeczniki, kilim oraz stół-gablotę wykonaną na Wystawę Światową w Nowym Jorku w 1939 roku – zdobi podobizna polskiego Orła.