Z Orłem Białym przez wieki


Godło i herb państwa polskiego w rozwoju historycznym

Wystawa przygotowana przez Muzeum Niepodległości ukazuje historię Orła Białego od czasów legendarnych po nam współczesne. Liczne modyfikacje i zmiany, jakich doświadczały nasze godło i herb, były niczym żywa historia państwa i narodu. W zależności od upodobań epoki Orzeł przybierał różne szaty stylowe. Ze względu na przemiany polityczne i ideowe dodawano lub odejmowano mu niektóre elementy. W herbie Rzeczypospolitej występował w towarzystwie innych znaków rodowych i państwowych, dokumentując żywe więzi Polski z Europą. Opowieść o Orle Białym i jego licznych metamorfozach jest w rzeczywistości piękną i barwną historią Polski, zawartą w wizerunku naszego narodowego symbolu.

Na wystawie prezentujemy zdjęcia najpiękniejszych i najcenniejszych zabytków przedstawiających znak Orła Białego samodzielnie oraz w konfiguracji ze znakami heraldycznymi innych państw i dynastii. Są to artefakty przechowywane w zbiorach ponad pięćdziesięciu instytucji polskich i zagranicznych, a więc pieczęcie, monety, ryciny, miniatury, obrazy, arrasy, medale, plakaty, a także wiele innych przedmiotów, na których widnieje godło Polski.
Jedną z bardziej interesujących atrakcji jest barwna reprodukcja obrazu Jana Matejki “Śmierć Przemysława w Rogoźnie” (1875 r.), która do tej pory prezentowana była polskiej publiczności jedynie w czarno-białych podobiznach. Przedstawia ona artystyczną wizję ostatniej walki króla Przemysła II, który jako pierwszy użył znaku Orła Białego w funkcji godła Królestwa Polskiego (1295 r.)
Wystawę wzbogacają także zbiory własne Muzeum Niepodległości, na których prezentowany jest Orzeł Biały: sztandary, medale, orzełki wojskowe, biżuteria patriotyczną i pamiątki osobiste darczyńców.
Całość dzieli się na dziewiętnaście części, w sposób chronologiczny ukazujących rozwój znaku orła – pod względem funkcji jaką pełnił, szaty stylowej odzwierciedlającej gusta epoki, wartości ideowych przekazywanych za pomocą jego wizerunku.
Opowieści o naszym godle towarzyszy zwięzłe ujęcie historii innych znaków państwa: hymnu “Mazurka Dąbrowskiego” oraz barw narodowych.
Wystawa przeznaczona jest dla szerokiego grona zainteresowanych. Zawsze aktualny i fascynujący temat naszych znaków tożsamości narodowej nie powinien pozostać obojętny zarówno dla dorosłych, jak i młodzieży szkolnej.