XIX Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej „Polscy emigracyjni działacze w walce o niepodległość”


W piątek 30 listopada 2018

zapraszamy do Siemianowic Śląskich

na

 

XIX Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej

„Polscy emigracyjni działacze w walce o niepodległość”

 

Patronat honorowy:

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

PROGRAM SYMPOZJUM

 

Przewodniczący sympozjum: prof. Zbigniew Judycki

 

10.00–11.00: powitanie uczestników (wystąpienia organizatorów i wręczenie odznaczeń)

 

Przewodniczący sesji: dr Jan Znajdek

 

11.00–11.15: prof. dr hab. Adam Dobroński (Uniwersytet w Białymstoku),

„Ryszard Kaczorowski – ostatni prezydent II RP na uchodźstwie”

 

11.15–11.30: red. Agata Kalinowska-Bouvy (Archiwum i Biblioteczka „Vox Pelegrina”, Paryż),

„Ostatni z »Kolumbów«”

 

11.30–11.45: dr Jan Konopka (Muzeum Kościuszki w Solurze, Szwajcaria),

„Ignacy Jan Paderewski, współtwórca odrodzenia Polski”

 

11.45–12.00: dr Adam Gałkowski (Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie),

„Jerzy Giedroyc i jego Polska”

 

12.00–12.15: prof. dr hab. Henryk Żaliński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),

„Generał Józef Bem, bojownik o wolność Polski i Węgier”

 

12.15–12.30: dr Janusz Gmitruk (Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego),

„Stanisław Kot, uczony, polityk, dyplomata, mąż stanu w kraju i na emigracji”

 

12.30–14.30: przerwa obiadowa

 

Przewodniczący II sesji: dr Adam Gałkowski

 

14.30–14.45: red. Anna François-Kos (Bruksela),

„Jan Kułakowski, Europejczyk znad Wisły”

 

14.45–15.00: prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz (Politechnika Zielonogórska),

„Edward Szczepanik, ostatni premier rządu RP na uchodźstwie”

 

15.00–15.15: red. Przemysław Słowiński (Polonia Semper Fidelis),

„Kurier z Warszawy. Jan Nowak-Jeziorański”

 

15.15–15.30: płk dr Jacek Macyszyn (Muzeum Ordynariatu Polowego),

„Gen dyw. Tadeusz Komorowski ps. Bór”

 

15.30–15.45: dr Dariusz Buras (Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach),

„Płk Adam Koc – wojenne i powojenne emigracyjne losy”

 

15.45–16.00: dr Jan Znajdek (Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie),

„Tadeusz Nowakowski – pisarz i działacz niepodległościowy”

 

 

Piątek 30 listopada 2018

Siemianowickie Centrum Kultury Park Tradycji

ul. Elizy Orzeszkowej 12, Siemianowice Śląskie

 

 

Sympozjum towarzyszyć będzie zbiór referatów

„Polscy emigracyjni działacze w walce o niepodległość”.

 

ZAPROSZENIE -Niepodległość