Wykład prof. dr. hab. Franciszka W. Mleczki


W środę 6 listopada 2013 o godzinie 17.00 Muzeum Niepodległości zaprasza na spotkanie z wybitnym socjologiem, wykładowcą warszawskiej SGGW, prof. dr hab. Franciszkiem Wiktorem Mleczko. W dniu swoich 82. urodzin dostojny Jubilat wygłosi w Sali Kinowej Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów (al. Solidarności 62) wykład zatytułowany „Być sobą” – jako kategoria społeczna.

 

W dyskusji udział wezmą pomysłodawcy, autorzy i redaktorzy zadedykowanej profesorowi wydanej przez Muzeum Niepodległości księgi jubileuszowej „Być sobą”: Ewa Jaska, Janusz Garlicki, Kazimierz Jaszczyk, Marek Książek, Waldemar Pawlak, Włodzimierz Pawluczuk i Tadeusz Skoczek.

 

Prof. dr hab. Franciszek Wiktor Mleczko urodził się 6 listopada 1931 r. w Łysej Górze, na terenie dawnego woj. krakowskiego. Ukończył dwa fakultety – pedagogiki i psychologii oraz literatury dziecięcej – w Państwowym Instytucie Pedagogicznym w Moskwie (1954), trzyletnie stacjonarne studia doktoranckie w zakresie socjologii w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie (1959-1963), oraz półtoraroczne studia doskonalące w zakresie socjologii na Sorbonie w Paryżu ukończone w 1966.

 

W 1964 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. Habilitację, w zakresie socjologii wsi, obronił na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW w 1971. Tytuł profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych otrzymał w 1980 r., a tytuł profesora zwyczajnego w 1991 r.

 

Na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW pracował 1968 do 2002 r. Mimo emerytury, nadal prowadzi zajęcia z socjologii ogólnej, socjologii wsi, socjologii kultury i socjotechniki życia społecznego.

 

Opublikował 165 prac naukowych (oprócz haseł do encyklopedii i artykułów publicystycznych), z tego 23 przetłumaczonych na języki obce. Publikacje najbardziej charakterystyczne dla jego drogi życiowej to: nowatorska w swoim czasie pod względem metodologicznym książka Z badań nad aktywnością zawodową i społeczną chłopów (1964), poświęcona problematyce kultury i relacji człowieka z naturą, Oszczędność i rozrzutność w kulturach rolniczych (1976) oraz próba diagnozy społecznej kultury naszego społeczeństwa na przełomie XX i XXI wieku Drapieżna demokracja. Rodzina, biurokraci i gangsterzy (2002).

 

Wyróżniający się dydaktyk, jest doceniany przez studentów i władze. Znalazł się wśród pierwszych posiadaczy Medalu Edukacji Narodowej (1973), otrzymał też indywidualną i zespołową nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (1991 i 1992). Na różnych uczelniach (głównie WSNS, UW, SGGW) wypromował ponad 500 magistrów oraz 18 doktorów. Wielu jego wychowanków jest dziś profesorami na różnych uczelniach w Polsce i na całym świecie. W latach 1976-1982 członek zespołu ekspertów UNESCO ds. kultury Europy Środkowej i Wschodniej. W latach 1993-1995 szef Zespołu Doradców Premiera w rządzie Waldemara Pawlaka.

 

—————————–

We wtorek 12 listopada o godz. 17.00 w gmachu SGGW (ul. Nowoursynowska 109, bud. 8, sala 112) odbędzie się prezentacja księgi jubileuszowej dedykowanej prof. Franciszkowi W. Mleczko „Być sobą”. Spotkanie z cyklu Znani, nieznani poprowadzi dr hab. Teresa Zaniewska.

 

Być sobą. Księga pamiątkowa wydana z okazji osiemdziesięciolecia urodzin profesora Franciszka Wiktora Mleczki, profesora SGGW zawiera wypowiedzi przyjaciół, członków rodziny, uczniów oraz ludzi nauki, z którymi Jubilat współpracował. Dokumentuje zarówno życie zawodowe profesora, jak i opowiada o relacjach rodzinnych i przyjacielskich. Poprzez szeroko omówiony wątek autobiograficzny, czytelnik ma możliwość zapoznania się z realiami sytuacji społecznej i politycznej na przestrzeni działalności zawodowej profesora (od lat 50. ubiegłego wieku) oraz wejść w krąg zainteresowań naukowych osób związanych z Jubilatem: od tematyki socjologicznej, filozoficznej, politycznej, społecznej i ekonomicznej. Książka została wydana nakładem Muzeum Niepodległości w Warszawie, można ją nabyć w księgarni muzealnej.

 

Być sobą, praca zbiorowa pod red. E. Jaski i T. Skoczka, Warszawa 2013.