WYDAWNICTWO: reprint pierwszego wydania “Ballad i romansów” Adama Mickiewicza


Nakładem Wydawnictwa Muzeum Niepodległości w serii “PRZYPOMNIENIA” pod redakcją dr. Tadeusza Skoczka ukazał się reprint debiutanckiego tomiku “Ballady i romanse” Adama Mickiewicza wydanego oryginalnie w 1822 roku w Wilnie. Wydany oryginalnie w w wileńskiej drukarni Józefa Zawadzkiego w nakładzie 500 egzemplarzy tomik jest publikacją, która zapoczątkowała epokę romantyzmu w Polsce.

Z okazji 200. rocznicy tego wydarzenia, rok 2022 został ogłoszony Rokiem Romantyzmu Polskiego. W tegorocznym Narodowym Czytaniu lekturą są właśnie „Ballady i romanse”.

Narodowe Czytanie “Ballad i romansów” Adama Mickiewicza zostało objęte patronatem honorowym Pary Prezydenckiej.__________________________________________________________________________________________________________________________