WYDAWNICTWO: Mazowieckie pory roku


Publikacja Mazowieckie pory roku to informator wystawy pod tym samym tytułem, prezentowanej w Galerii Brama Bielańska Cytadeli Warszawskiej w okresie 30 maja–16 czerwca 2023 roku.

Wystawa jest zbiorem fotogramów Wojciecha Noworyty, artysty fotografika związanego z Ludowym Towarzystwem Naukowo-Kulturalnym. Zgromadzone na niej prace ukazują piękno mazowieckiej ziemi stanowiąc znakomitą promocję Mazowsza na 25-lecie samorządu województwa.

Publikację zawierającą katalog prac prezentowanych na wystawie uzupełniają teksty: Tadeusza Skoczka o genezie powstania i funkcji Galerii Malarstwa Historycznego Muzeum Niepodległości wraz z zestawieniem wystaw w niej prezentowanych oraz Janusza Gmitruka ukazujący dzieje plenerów malarskich organizowanych przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Mazowieckie pory roku zamyka wykaz dotychczasowych wystaw Galerii Brama Bielańska.

Wydawnictwo w formie elektronicznej jest do pobrania z działu Nauka/Publikacje.

Poniżej publikujemy wprowadzenie do katalogu autorstwa Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pana Adama Struzika.