WYDAWNICTWA: „Cztery powstania jedna Niepodległość”


W 2022 roku Wydawnictwo Muzeum Niepodległości w Warszawie  wydało w ramach projektu naukowego „Cztery powstania jedna Niepodległość” cztery wydawnictwa naukowe.

Dziś idę walczyć mamo… 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, to publikacja pod redakcją dr Beaty Michalec i dr Tadeusza Skoczka. Monografia jest pokłosiem Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. Dziś idę walczyć mamo… 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, która odbyła się 22 czerwca 2022 roku w głównej siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie.W roku 2022 przypada 79. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Był to największy zbrojny zryw Żydów podczas II wojny światowej. Aby uczcić pamięć o poległych, Muzeum Niepodległości w Warszawie 14 kwietnia 2022 zorganizowało Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pt. Warszawo ma… 79. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Publikacja Warszawo ma… 79. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim pod redakcją dr Beaty Michalec i dr Tadeusza Skoczka jest pokłosiem omawianego wydarzenia naukowego. W monografii zawarto kilkanaście artykułów o tematyce naukowej i popularno-naukowej.Powstanie Styczniowe. Kraj i Litwa pogrążyły się w żałobie narodowej, to publikacja pod redakcją dr Beaty Michalec i dr Tadeusza Skoczka. Niniejsza monografia jest pokłosiem Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. Powstanie Styczniowe. Kraj i Litwa pogrążyły się w żałobie narodowej, która odbył się 27 stycznia 2022 roku w głównej siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie. Publikacja jest pracą zbiorową, w której uwzględniono kilkanaście artykułów naukowych, wygłoszonych podczas konferencji naukowej.Ostatnie szańce. Powstanie listopadowe to publikacja pokonferencyjna pod redakcją Beaty Michalec i Tadeusza Skoczka będąca pokłosiem Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. Ostatnie szańce. Powstanie Listopadowe, która odbyła się 29 listopada 2021 w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Konferencja była adresowana przede wszystkim do historyków, historyków wojskowości, historyków sztuki, badaczy literatury, archeologów i varsavianistów.Wszystkie publikacje można bezpłatnie pobrać z działu Publikacji Naukowych (2022 rok) naszego Muzeum.

Projekt został sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.