WYDARZENIE: Zakończenie rewitalizacji grobu rodziny Jastrzębowskich


Na warszawskich Powązkach oraz w głównej siedzibie naszego Muzeum odbyły się uroczystości podsumowujące zakończenie rewitalizacji grobu rodziny Jastrzębowskich, w którym spoczywa Wojciech Bogumił Jastrzębowski, autor „Konstytucji dla Europy” z 1831 roku.

Podczas uroczystości w naszym Muzeum zaprezentowaliśmy wznowione wydawnictwo pt. “Konstytucja dla Europy” Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego z wstępem Tadeusza Skoczka oraz posłowiem Olgierda Łukaszewicza – Fundatora Fundacji im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego – My Obywatele Unii Europejskiej.

Nagrobek został wyczyszczony, a brakujące fragmenty uzupełnione.Najbardziej zniszczone elementy kamienne i metaloplastyczne zostały poddane konserwacji w pracowni konserwatorskiej, następnie po ich ponownym zamontowaniu przeprowadzono dezynfekcję, hydrofobizację i unifikację kolorystyczną całości. W wyniku tych działań grób rodziny Jastrzębowskich odzyskał swój pierwotny wygląd. Nad pracami czuwał Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, a przeprowadzenie rewitalizacji było możliwe dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, którego jednostką organizacyjną jest Muzeum Niepodległości.Wojciech Bogumił Jastrzębowski to wybitny Polak, który przyszedł na świat na Mazowszu we wsi Gewarty w powiecie mławskim. Rok 2021 został ustanowiony rokiem W.B. Jastrzębowskiego na Mazowszu. Rok wcześniej, z inicjatywy fundacji My Obywatele UE oraz Olgierd Łukaszewicz, Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę o znaczeniu edukacji europejskiej, w której rekomenduje W.B. Jastrzębowskiego jako patrona edukacji proeuropejskiej.W uroczystościach udział wzięli Adam Struzik (Marszałek Województwa Mazowieckiego), Zbigniew Czaplicki (Pełnomocnik Marszałka do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych), Paweł Michalec (Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy), Aleksander Ferens (Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy), Kamil Dąbrowa (Zastępca Dyrektora Biura Marketingu Miasta st. Warszawy), Janusz Gmitruk (Dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego), Tadeusz Skoczek (Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie), Beata Michalec (Z-ca Dyrektora ds. Programowych Muzeum Niepodległości w Warszawie) oraz Olgierd Łukaszewicz (Fundator Fundacji My Obywatele Unii Europejskiej – Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego).

Wartę honorową i asystę w składaniu kwiatów pełniła młodzież z klasy mundurowej z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. sierżanta Michaela Olisa.

Remont został sfinansowany z dotacji Instytutu Pamięci Narodowej, po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń od Zarządcy Cmentarza Powązkowskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a przeprowadzenie rewitalizacji było możliwe dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, którego jednostką organizacyjną jest Muzeum Niepodległości.

3 listopada 2022 roku, od godziny 12.00
Muzeum Niepodległości
Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów
al. Solidarności 62
00-240 Warszawa